HLG KETs: aandacht voor vaardigheden nodig

25 april 2018

Voor succesvolle implementatie van de Key Enabling Technologies (KETs) en innovatie is meer inzet nodig op het gebied van vaardigheden. Dit stelt de High-Level Strategy Group on Industrial Technologies in haar eindrapport. Dit rapport is een uitgebreide versie van een in februari 2018 verschenen rapport over de KETs. Daarnaast geeft de HLG nog enkele andere aanbevelingen voor een succesvolle implementatie van KETs.

Focus op vaardigheden

Om de Key Enabling Technologies (KETs) en innovatie succesvol te laten zijn, is ook inzet op het gebied van vaardigheden nodig. Dat staat in het eindrapport Re-finding Industry: defining innovation’ van de High-Level Strategy Group on Industrial Technologies. Dit rapport is een uitgebreide en volledige versie van een in februari 2018 verschenen rapport. In dit nieuwe rapport is een hoofdstuk toegevoegd over de implementatie van de KETs en hierin ligt met name de focus op vaardigheden. Onderwijs en training zijn volgens de HLG cruciaal en worden steeds belangrijker door ontwikkelingen zoals automatisatie en digitalisering. Stappen die volgens de HLG ondernomen kunnen worden zijn een verhoging van het Erasmus+ budget voornamelijk voor het beroepsonderwijs, wederzijdse diploma-erkenning voor het voortgezet onderwijs en het verbeteren van effectiviteit van hoger onderwijsinstellingen.

Risicovolle investeringen en ‘meer interne markt’

Volgens de HLG zijn er nog drie andere punten die bijdragen aan een betere implementatie van KETs. Allereerst moet er meer ruimte komen voor risicovolle investeringen door bijvoorbeeld een groter budget onder KP9 en het verhogen van risicokapitaalfondsen. Dit moet uiteindelijk tot meer startups leiden. Daarnaast moeten de banden met de industrie worden aangehaald door middel van het versterken van ecosystemen en partnerschappen. De HLG stelt ook dat een hoog innovatietempo voor veranderende werkomstandigheden zorgt en dat werknemers daarom door middel van een sociaal dialoog meer bij deze transformatie betrokken moeten worden.

Context

Dit rapport is een uitgebreidere en volledige versie van het rapport Re-finding Industry’ waarin de HLG onder andere gebruik hebben gemaakt van een vragenlijst met daarin de vraag naar hoe de maatschappij aankijkt tegen KETs. KETs zijn een groep van zes technologieën die worden toegepast in meerdere industrieën en bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Wim van Saarloos, vicepresident van de KNAW, is een van de leden van de HLG.

Meer informatie

Publicatie HLG: Re-finding Industry: defining innovation
Artikel Neth-ER: HLG: bredere definitie voor KETs noodzakelijk

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EC presenteert plannen voor stedelijke ontwikkeling in Europa na 2020

In het te ontwikkelen European Urban Initiative zal een aanzienlijk deel van het budget naar het beleidsonderdeel innovatie gaan. Dit staat in een voorstel van de Europese Commissie. Dit nieuwe...

Lees meer

Akkoord bereikt voor Horizon Europe

Het Parlement en de Raad hebben een gedeeltelijk politiek akkoord bereikt over Horizon Europe. Dit blijkt uit een persbericht van de Commissie. Het akkoord moet nu nog formeel worden goedgekeurd...

Lees meer

EIC: Commissie kondigt nieuwe stappen aan

Er zal ruim 2 miljard euro uitgetrokken worden voor de European Innovation Council pilot in 2019-2020. Dit heeft de Commissie bekendgemaakt. Voortbouwend op de pilot die in 2017 van start ging,...

Lees meer

Vereenvoudiging in H2020: Raad vraagt Commissie het werk voort te zetten

Vereenvoudigingsmaatregelen hebben positief resultaat geboekt in Horizion 2020 en moeten worden voortgezet in het toekomstige Horizon Europe. Dit concludeert de Raad naar aanleiding van het rapport...

Lees meer