HLG KETs: aandacht voor vaardigheden nodig

25 april 2018

Voor succesvolle implementatie van de Key Enabling Technologies (KETs) en innovatie is meer inzet nodig op het gebied van vaardigheden. Dit stelt de High-Level Strategy Group on Industrial Technologies in haar eindrapport. Dit rapport is een uitgebreide versie van een in februari 2018 verschenen rapport over de KETs. Daarnaast geeft de HLG nog enkele andere aanbevelingen voor een succesvolle implementatie van KETs.

Focus op vaardigheden

Om de Key Enabling Technologies (KETs) en innovatie succesvol te laten zijn, is ook inzet op het gebied van vaardigheden nodig. Dat staat in het eindrapport Re-finding Industry: defining innovation’ van de High-Level Strategy Group on Industrial Technologies. Dit rapport is een uitgebreide en volledige versie van een in februari 2018 verschenen rapport. In dit nieuwe rapport is een hoofdstuk toegevoegd over de implementatie van de KETs en hierin ligt met name de focus op vaardigheden. Onderwijs en training zijn volgens de HLG cruciaal en worden steeds belangrijker door ontwikkelingen zoals automatisatie en digitalisering. Stappen die volgens de HLG ondernomen kunnen worden zijn een verhoging van het Erasmus+ budget voornamelijk voor het beroepsonderwijs, wederzijdse diploma-erkenning voor het voortgezet onderwijs en het verbeteren van effectiviteit van hoger onderwijsinstellingen.

Risicovolle investeringen en ‘meer interne markt’

Volgens de HLG zijn er nog drie andere punten die bijdragen aan een betere implementatie van KETs. Allereerst moet er meer ruimte komen voor risicovolle investeringen door bijvoorbeeld een groter budget onder KP9 en het verhogen van risicokapitaalfondsen. Dit moet uiteindelijk tot meer startups leiden. Daarnaast moeten de banden met de industrie worden aangehaald door middel van het versterken van ecosystemen en partnerschappen. De HLG stelt ook dat een hoog innovatietempo voor veranderende werkomstandigheden zorgt en dat werknemers daarom door middel van een sociaal dialoog meer bij deze transformatie betrokken moeten worden.

Context

Dit rapport is een uitgebreidere en volledige versie van het rapport Re-finding Industry’ waarin de HLG onder andere gebruik hebben gemaakt van een vragenlijst met daarin de vraag naar hoe de maatschappij aankijkt tegen KETs. KETs zijn een groep van zes technologieën die worden toegepast in meerdere industrieën en bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Wim van Saarloos, vicepresident van de KNAW, is een van de leden van de HLG.

Meer informatie

Publicatie HLG: Re-finding Industry: defining innovation
Artikel Neth-ER: HLG: bredere definitie voor KETs noodzakelijk

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

“Meer budget benodigd voor onderzoeksinfrastructuren in Horizon Europe”

Onderzoeksinfrastructen zijn fundamenteel voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, maar worden niet voldoende ondersteund in de voorgestelde begroting voor Horizon Europe. Daarom pleit...

Lees meer

Mauro Ferrari nieuwe voorzitter ERC

De Commissie heeft Dr. Mauro Ferrari benoemd als de nieuwe voorzitter van de European Research Council (ERC). Volgens Eurocommissaris Moedas is Ferrari de juiste persoon om de ERC en het Europese...

Lees meer

Commissie zoekt experts voor mission boards

De Commissie roept experts op om zich aan te melden voor een positie in de mission boards. Missie-gedreven onderzoek vormt een nieuwigheid in Horizon Europe, met als doel oplossingen te vinden voor...

Lees meer

De toekomst van de EU: waarborgen van een verenigd Europa

Europese regeringsleiders willen dat de EU zich in 2019-2024 toelegt op het creëren van een sterke en verenigde EU. Over de rol van onderwijs en onderzoek in het halen van dit doel werd in Sibiu...

Lees meer