HLG ESIF: versimpel toegang tot EU-financiering

12 juli 2017

De High-Level Group monitoring simplification for beneficiaries of ESI Funds (HLG) wil dat de regels voor het aanvragen van financiering uit verschillende EU programma's meer op elkaar worden afgestemd. Dit is één van de aanbevelingen voor vereenvoudigde toegang tot financiering uit de Europese Structuur- en Investeringsfondsen in de "Final conclusions and recommendations of the High Level Group on Simplification for post 2020".

Simplificatie

Er is nood aan het stroomlijnen van regels tussen de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF) en andere EU-financieringsprogramma's. Dit is de is één van de aanbevelingen  van de High-Level Group (HLG) monitoring simplification for beneficiaries of ESI Funds in het rapport Final conclusions and recommendations of the High Level Group on Simplification for post 2020"Op deze manier kunnen er synergieën gecreëerd worden, wat het mogelijk maakt voor begunstigden om financiering uit verschillende EU-programma’s aan te vragen voor hetzelfde project. Het rapport benadrukt dat de simplificatie de gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de Commissie, de lidstaten en regio’s. In het rapport doet de HLG aanbevelingen over wetgeving en richtlijnen en het samenvoegen van regels voor EU-financiering, audits en controles.

Opschoning en harmonisering regels

Volgens de HLG is de huidige regelgeving effectief maar moet deze nodig opgeschoond worden. Zo moet het aantal regels drastisch verminderd worden om de ESIF beter te managen, of om financiering aan te vragen.  De wel goed functionerende nationale administratieve mechanismes moeten behouden blijven. Ook moeten de regels van verschillende EU-financiering geharmoniseerd worden. 

Simpeler raamwerk

Er moet een nóg simpeler raamwerk voor regels beschikbaar gemaakt worden voor alle lidstaten en regio’s die kunnen aantonen dat ze de financiering op een betrouwbare manier uitgeven. Zij kunnen hiervan profiteren op de voorwaarde dat zij een groot deel van de EU-programma’s co-financieren en voldoen aan een aantal andere criteria, zoals bijvoorbeeld het hebben van betrouwbare management - en controlesystemen.

Audits en controles

Audits en controles moeten volgens de HLG vooral de verantwoordelijkheid worden van de lidstaten. Zo moeten audits van de Commissie beperkt worden tot de verificatie of de lidstaat in kwestie een betrouwbaar rapportagesysteem heeft. Voorwaarde hiervoor is wel dat het nationale systeem voldoende functioneert in het implementeren van EU-regels.

Context

Dit rapport voedt de discussie over de toekomst van EU-financiën, die gestart is door de Europese Commissie met een discussiedocument op 28 juni 2017. De Europese Commissie stelde deze HLG aan in 2015 om vast te stellen hoe  Cohesiebeleid-regels minder complex gemaakt kunnen worden, in het kader van de mid-term review van het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2014-2020 en de reflectie op het budgettaire raamwerk na 2020. Siim Kalas, oud-Europees commissaris voor transport,  is de voorzitter van de HLG. Samen met twaalf andere leden vertegenwoordigt hij nationale en regionale autoriteiten en de private sector.

Meer informatie:

Publicatie HLG of Simplification: High-Level Group proposal for policy-makers for post-2020
Persbericht Europese Commissie: The future of EU finances: High Level Group presents proposals to simplify access to EU funds
Publicatie Europese Commissie: Factsheet Key recommendations of the High Level Group on Simplification for the post 2020 Cohesion Policy
Artikel Neth-ER : Toekomst van EU-financiën: focus op EU toegevoegde waarde

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Op de agenda: mei

Waar april nog de stilte voor de storm was, wordt mei een drukke maand. Met de publicatie van het voorstel voor het meerjarig financieel kader post-2020 wordt het startschot gegeven voor de...

Lees meer

EP: cohesiebudget voor alle regio’s

Het toekomstig cohesiebudget moet beschikbaar blijven voor alle regio’s. Dit staat in een resolutie die is aangenomen door het Europees Parlement, waarin het haar visie uiteenzet op het toekomstig...

Lees meer

Gezocht: hoger onderwijsinstellingen betrokken bij Smart Specialisation Strategies

Het Higher Education for Smart Specialisation (HESS) project is op zoek naar voorbeelden van hoger onderwijsinstellingen die actief betrokken zijn bij Smart Specialisation Strategies (S3)....

Lees meer

Raad benadrukt belang simplificatie van cohesiebeleid na 2020

Lidstaten moeten meer verantwoordelijkheden krijgen in het toekomstig cohesiebeleid en simplificatie moet centraal staan. Dit benadrukt de Raad Algemene Zaken in haar conclusies over het...

Lees meer