HLG ESIF: versimpel toegang tot EU-financiering

12 juli 2017

De High-Level Group monitoring simplification for beneficiaries of ESI Funds (HLG) wil dat de regels voor het aanvragen van financiering uit verschillende EU programma's meer op elkaar worden afgestemd. Dit is één van de aanbevelingen voor vereenvoudigde toegang tot financiering uit de Europese Structuur- en Investeringsfondsen in de "Final conclusions and recommendations of the High Level Group on Simplification for post 2020".

Simplificatie

Er is nood aan het stroomlijnen van regels tussen de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF) en andere EU-financieringsprogramma's. Dit is de is één van de aanbevelingen  van de High-Level Group (HLG) monitoring simplification for beneficiaries of ESI Funds in het rapport Final conclusions and recommendations of the High Level Group on Simplification for post 2020"Op deze manier kunnen er synergiën gecreëerd worden, wat het mogelijk maakt voor begunstigden om financiering uit verschillende EU-programma’s aan te vragen voor hetzelfde project. Het rapport benadrukt dat de simplificatie de gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de Commissie, de lidstaten en regio’s. In het rapport doet de HLG aanbevelingen over wetgeving en richtlijnen en het samenvoegen van regels voor EU-financiering, audits en controles.

Opschoning en harmonisering regels

Volgens de HLG is de huidige regelgeving effectief maar moet deze nodig opgeschoond worden. Zo moet het aantal regels drastisch verminderd worden om de ESIF beter te managen, of om financiering aan te vragen.  De wel goed functionerende nationale administratieve mechanismes moeten behouden blijven. Ook moeten de regels van verschillende EU-financiering geharmoniseerd worden. 

Simpeler raamwerk

Er moet een nóg simpeler raamwerk voor regels beschikbaar gemaakt worden voor alle lidstaten en regio’s die kunnen aantonen dat ze de financiering op een betrouwbare manier uitgeven. Zij kunnen hiervan profiteren op de voorwaarde dat zij een groot deel van de EU-programma’s co-financieren en voldoen aan een aantal andere criteria, zoals bijvoorbeeld het hebben van betrouwbare management - en controlesystemen.

Audits en controles

Audits en controles moeten volgens de HLG vooral de verantwoordelijkheid worden van de lidstaten. Zo moeten audits van de Commissie beperkt worden tot de verificatie of de lidstaat in kwestie een betrouwbaar rapportagesysteem heeft. Voorwaarde hiervoor is wel dat het nationale systeem voldoende functioneert in het implementeren van EU-regels.

Context

Dit rapport voedt de discussie over de toekomst van EU-financiën, die gestart is door de Europese Commissie met een discussiedocument op 28 juni 2017. De Europese Commissie stelde deze HLG aan in 2015 om vast te stellen hoe  Cohesiebeleid-regels minder complex gemaakt kunnen worden, in het kader van de mid-term review van het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2014-2020 en de reflectie op het budgettaire raamwerk na 2020. Siim Kalas, oud-Europees commissaris voor transport,  is de voorzitter van de HLG. Samen met twaalf andere leden vertegenwoordigt hij nationale en regionale autoriteiten en de private sector.

Meer informatie:

Publicatie HLG of Simplification: High-Level Group proposal for policy-makers for post-2020
Persbericht Europese Commissie: The future of EU finances: High Level Group presents proposals to simplify access to EU funds
Publicatie Europese Commissie: Factsheet Key recommendations of the High Level Group on Simplification for the post 2020 Cohesion Policy
Artikel Neth-ER : Toekomst van EU-financiën: focus op EU toegevoegde waarde

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Verversen Geef de karakters in die u in de afbeelding ziet. Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.

Gerelateerde artikelen

Cohesiebeleid na 2020: meer vereenvoudiging en synergieën

Er moeten duidelijke, coherente en eenvoudige indicatoren komen waarop de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF) beoordeeld en vormgegeven kunnen worden, aldus de Raad. De Commissie moet...

Lees meer

Territoriale verbindingen moeten Europese kenniseconomie versterken

Er moeten meer territoriale verbindingen komen om de Europese kenniseconomie te versterken. Dit schrijft ESPON in een rapport over de toekomst van het Europese cohesiebeleid. De verbindingen moeten...

Lees meer

Zevende cohesierapport: meer verbindingen en investeringen, minder complexiteit

Het Europees cohesiebeleid moet innovatie bevorderen middels interregionale netwerken en investeringen in vaardigheden. Bovendien moet er meer geïnvesteerd worden in innovatie voor bijvoorbeeld...

Lees meer

Commissie lanceert pilot actions slimme specialisatie

De Europese Commissie lanceert twee pilot actions om regio’s innovatiever te maken en om innovatieve partnerschappen aan te gaan. Deze acties heeft zij aangekondigd in haar Mededeling over slimme...

Lees meer