The Guild: VK van belang voor toekomst kennis en innovatie Europa

14 november 2017

Brexit mag geen afbreuk doen aan de vrije circulatie van ideeën door middel van uitwisseling van onderzoekers, studenten en alumni. Dit is namelijk de succesfactor van universiteiten volgens the Guild en het draagt bij aan een betere toekomst van Europa. Investeringen in Erasmus+ en KP9, waarbij het Verenigd Koninkrijk nauw betrokken blijft, zijn dan ook van groot belang.

Samenwerking belangrijk voor Europese ontwikkeling

Het is van groot belang voor de ontwikkeling van het Europese kennisveld dat Brexit de samenwerking die leidt tot de vrije circulatie van ideeën tussen universiteiten in Europa niet negatief beïnvloedt. Dit stelt the Guild in haar verklaring Investing in the Future of Europe – The Guild’s statement on Brexit. Deze vrije circulatie van ideeën tussen universiteiten versterkt de Europese economie en de samenleving. De uitwisseling van studenten, onderzoekers en alumni in Europa, en daarbinnen tussen de EU en het VK, is hiervoor noodzakelijk. Het is dus in het voordeel van zowel de EU als het Verenigd Koninkrijk om te blijven investeren in de programma’s Erasmus+ en KP9.

Context

The Guild is een netwerk van negentien universiteiten in veertien verschillende EU-landen, waaronder de Universiteit van Groningen en de Radboud Universiteit Nijmegen. Hoewel de Brexit onderhandelingen aan de gang zijn, is er nog onduidelijkheid over de toekomstige samenwerking tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU op het gebied van wetenschap en innovatie. 

Meer informatie

Publicatie de Guild: Investing in the Future of Europe – The Guild’s statement on Brexit
Artikel Neth-ER: HO-instellingen roepen op tot versnelling Brexit-onderhandelingen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Adviesgroep: FET als motor voor Europees O&I

Er moet meer geld beschikbaar gesteld worden aan het Future and Emerging Technologies (FET) programma en FET moet gepositioneerd worden als motor voor onderzoek en innovatie in Europa. Dat stelt de...

Lees meer

Bohemia: vier transities als kader voor O&I-beleid

Vier transities als referentiekader EU-beleid voor onderzoek en innovatie (O&I) moet aansluiten bij de transities die de maatschappij door zal maken. Dit adviseert het Bohemia consortium in...

Lees meer

Erasmus+ evaluatie van EP in lijn met evaluatie van Commissie

De bevindingen in de evaluatie van Erasmus+ in opdracht van het Europees Parlement zijn grotendeels in lijn met de tussentijdse evaluatie van de Europese Commissie. Uit het rapport komt de sterke...

Lees meer

EC vernieuwt ‘Stairway to Excellence’-initiatief

De Europese Commissie vernieuwt het initiatief ‘Stairway to Excellence’. Dat staat in een persbericht van de Europese Commissie. Dit initiatief helpt regio’s met een achterstand op het gebied van...

Lees meer