The Guild: VK van belang voor toekomst kennis en innovatie Europa

14 november 2017

Brexit mag geen afbreuk doen aan de vrije circulatie van ideeën door middel van uitwisseling van onderzoekers, studenten en alumni. Dit is namelijk de succesfactor van universiteiten volgens the Guild en het draagt bij aan een betere toekomst van Europa. Investeringen in Erasmus+ en KP9, waarbij het Verenigd Koninkrijk nauw betrokken blijft, zijn dan ook van groot belang.

Samenwerking belangrijk voor Europese ontwikkeling

Het is van groot belang voor de ontwikkeling van het Europese kennisveld dat Brexit de samenwerking die leidt tot de vrije circulatie van ideeën tussen universiteiten in Europa niet negatief beïnvloedt. Dit stelt the Guild in haar verklaring Investing in the Future of Europe – The Guild’s statement on Brexit. Deze vrije circulatie van ideeën tussen universiteiten versterkt de Europese economie en de samenleving. De uitwisseling van studenten, onderzoekers en alumni in Europa, en daarbinnen tussen de EU en het VK, is hiervoor noodzakelijk. Het is dus in het voordeel van zowel de EU als het Verenigd Koninkrijk om te blijven investeren in de programma’s Erasmus+ en KP9.

Context

The Guild is een netwerk van negentien universiteiten in veertien verschillende EU-landen, waaronder de Universiteit van Groningen en de Radboud Universiteit Nijmegen. Hoewel de Brexit onderhandelingen aan de gang zijn, is er nog onduidelijkheid over de toekomstige samenwerking tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU op het gebied van wetenschap en innovatie. 

Meer informatie

Publicatie de Guild: Investing in the Future of Europe – The Guild’s statement on Brexit
Artikel Neth-ER: HO-instellingen roepen op tot versnelling Brexit-onderhandelingen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EC wil Competence Centre voor cybersecurity onderzoek oprichten

Een nieuw Europees Competence Centre gaat het geld voor cybersecurity-gerelateerd onderzoek in Horizon Europe beheren. Dit stelt de Europese Commissie voor in haar voorstel voor het European...

Lees meer

State of the Union 2019: voor mei 2019 akkoord nodig EU-budget na 2020

Vóór de Europese Parlementsverkiezingen en de EU-top in Sibiu in mei 2019 moet er een akkoord zijn over het EU-budget na 2020, omwille van onder andere studenten en onderzoekers. Dit zei Jean-Claude...

Lees meer

EP zet widening discussie op scherp

Onderzoekers moeten in heel Europa hetzelfde salaris ontvangen en de selectiecriteria voor Horizon Europe moeten worden aangepast. Dit zijn twee controversiële voorstellen uit het conceptrapport van...

Lees meer

Het eerste voorzitterschap van Bulgarije

Onder het thema “United We Stand Strong” heeft Bulgarije van januari tot en met juni 2018 voor het eerst het voorzitterschap van de Raad van de EU bekleed, een decennium nadat het land in 2007...

Lees meer