Groter budget is oplossing voor laag slagingspercentage MSCA

23 juli 2019

Het voorgestelde budget voor Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) in Horizon Europe moet omhoog om het succes van het programma te vergroten, zo stelt LERU, een Europees samenwerkingsverband van universiteiten. Door het budget te verhogen, kan het zeer lage slagingspercentage van de Initial Training Networks verbeterd worden. Twee alternatieve maatregelen zijn het beperken van het aantal herindieningen voor MSCA-projecten en de duur van de beurzen in te korten.

Groter MSCA-budget vereist

Het lage slagingspercentage van de Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) ondermijnt het programma, aldus de League of European Research Universities (LERU) in een pleidooi voor een hoger budget voor MSCA onder Horizon Europe. Volgens de groep kan het percentage het best verhoogd worden door het programma aanzienlijk meer geld toe te kennen, waardoor excellente voorstellen voor Initial Training Networks (ITN’s) vaker doorgang vinden. Op dit moment hebben de ITN’s een succespercentage van slechts 7 à 8%, terwijl een percentage van minstens 15% wenselijk is. Het voorgestelde budget van 6,8 miljard is hiervoor bij lange na niet voldoende. Eerder pleitte het samenwerkingsverband ook voor een toename in het MSCA-budget in het komend kaderprogramma Horizon Europe.

Herindieningen beperken

Een alternatief voorstel van de Commissie is om het succespercentage van de ITN’s te verhogen door het aantal hernieuwde indieningen te beperken. Dit zal ervoor zorgen dat het aantal niet-succesvolle aanvragen minder wordt, waardoor het succespercentage automatisch toeneemt. LERU geeft aan dat deze optie niet de voorkeur heeft. Mocht de Commissie dit toch willen invoeren, dan adviseert LERU om de binnenkomende aanvragen voor de netwerken net zoals ERC voorstellen te categoriseren:

A) Boven de drempel: geschikt voor financiering
B) Boven de drempel: niet meteen geschikt voor financiering, maar herindiening is mogelijk
C) Onder de drempel: niet geschikt voor financiering en herindiening is niet mogelijk gedurende 2 jaar

Enkel de aanvragen die boven de drempel scoren, kunnen – bij afwijzing – later nogmaals ingediend worden. Na een afwijzing krijgen aanvragers de gelegenheid hun voorstel te herzien, wat tot hogere kwaliteit moet leiden. Om de aanvragers van feedback te voorzien moeten ze na beoordeling een evaluatierapport krijgen waarin duidelijk staat omschreven waarom hun aanvraag tot categorie A, B of C is gerekend.

Duur van subsidies verminderen

Een ander voorstel van de Commissie is om de duur van de standaard beurs van 540 researcher months terug te brengen naar 360, waardoor met hetzelfde geld meer ITN’s kunnen worden opgericht. LERU heeft haar bedenkingen bij deze maatregel, omdat het de impact van het programma drastisch zal verminderen. Met een netwerk van 360 researcher months zal het namelijk een grote uitdaging worden om dezelfde mate van impact te genereren. Bovendien zal deze maatregel financieel niet tot veel voordelen leiden; de kosten voor trainingen, management en communicatie zullen immers per netwerk gelijk blijven.

Context

Het Marie Skłodowska-Curie Actions programma valt onder het Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. Het kent beurzen toe aan talentvolle onderzoekers en heeft als doel om mobiliteit tussen landen en sectoren aan te moedigen. Het programma bestaat uit verschillende acties, waaronder de Initial Training Networks die zich specifiek richten op partnerschappen tussen onderzoeksopleidingen en doctorale programma’s. Behalve ITN’s bespreekt LERU in het statement ook andere aspecten van MSCA, waaronder synergiën, evaluaties en MSCA-postdocs.

Meer informatie

Publicatie:  LERU’s views on Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) in Horizon Europe
Artikel Neth-ER: Hoe gaan de MSCA eruitzien in Horizon Europe?
Artikel Neth-ER: MSCA ondersteunt dit jaar meer dan 2.350 onderzoekers
Artikel Neth-ER: PhD in het buitenland? MSCA maakt dit mogelijk voor meer dan 1.800 PhD-studenten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Raad presenteert nieuw voorstel MFK – zorgen om Horizon

Deze ochtend heeft de Europese Raad een nieuw voorstel gepresenteerd voor het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 en het Europees herstelfonds. Tijdens een persconferentie maakte voorzitter Charles...

Lees meer

Onderzoek & innovatie moeten ontwikkeling waterstoftechnologieën naar hoger niveau tillen

Voortdurende innovatie en onderzoek naar baanbrekende waterstoftechnologieën is een drijfveer voor de verdere ontwikkeling van waterstof in Europa, aldus de Commissie in haar onlangs gepubliceerde...

Lees meer

Meer internationale samenwerking in ERA en Horizon Europe

De EU en haar lidstaten moet slimmer omgaan met internationale samenwerking in onderzoek en innovatie. Een nieuwe impuls onder de ERA kan internationale samenwerking soepeler laten verlopen, aldus...

Lees meer

Grote rol onderwijs & onderzoek in prioriteiten Duits voorzitterschap

De Duitse regering voorziet een grote rol voor onderwijs, onderzoek & innovatie in het antwoord op de crisis. Duitsland presenteert in haar programma de prioriteiten voor het voorzitterschap van...

Lees meer