Grote verschillen in technologische infrastructuren belemmert industriële transformatie

16 april 2019

Er zijn in Europa grote regionale verschillen tussen technologische infrastructuren. Technologieën worden niet stelselmatig verspreid of uitgebreid naar nieuwe markten, doordat er te weinig wordt geïnvesteerd in technologische infrastructuren en nieuwe technologieën, aldus een werkdocument van de Europese Commissie. In dit document heeft de Commissie vier uitdagingen voor de technologische infrastructuren geïdentificeerd: zichtbaarheid, prioriteitenstelling, toegankelijkheid en netwerken.

Verschillen in beschikbaarheid 

De beschikbaarheid van de Europese technologische infrastructuren verschilt in grote mate per regio. Dit blijkt uit een werkdocument van de Europese Commissie, waarin de Commissie heeft geïnventariseerd welke technologische infrastructuren er zijn. Uit dit document komt naar voren dat er risico is op overlapping van activiteiten en dat toegang van deze infrastructuren voor internationale partners vaak moeilijkheden met zich meebrengen. Bovendien ontbreken er mechanismen om in te spelen op de behoeften van bedrijven en om gaten in de capaciteit van de infrastructuur te identificeren.

Vier uitdagingen voor Europa 

De Commissie constateert dat er vier uitdagingen voor technologische infrastructuren zijn, die tonen dat de EU en de lidstaten een gezamenlijke aanpak voor technologische infrastructuren moeten ontwikkelen om de industrie te versterken en de verspreiding van technologieën binnen Europa te bevorderen:

  1. Zichtbaarheid: Bedrijven, en vooral het mkb en start-ups, zijn onvoldoende op de hoogte van welke technologische infrastructuren er zijn en welke diensten deze infrastructuren bieden.
  2. Prioriteitenstelling: Er is een gebrek aan strategisch overzicht over welke technologische infrastructuren er zijn en welke verbeterd moeten worden. Door dit beter onderling te coördineren en door prioriteiten te stellen kunnen er synergieën gevonden worden en kan versnippering en overlap voorkomen worden.
  3. Toegankelijkheid: Het is voor bedrijven, en weer met name het mkb, vaak onduidelijk aan welke voorwaarden zij moeten voldoen om gebruik te kunnen maken van technologische infrastructuren. Daarnaast sluiten de infrastructuren niet altijd aan bij de behoeften van bedrijven.
  4. Netwerken: Technologische infrastructuren zijn over het algemeen niet goed genoeg op de hoogte van andere technologische infrastructuren. Dit zorgt ervoor dat er weinig samenwerking is, waardoor kleinere technologische infrastructuren niet optimaal worden gebruikt terwijl andere technologische infrastructuren de vraag naar hun infrastructuur nauwelijks aankunnen.  

Context 

De Commissie wil met dit document de grote verschillen binnen Europa op het gebied van technologische infrastructuren in kaart brengen. De Commissie stipt daarbij een aantal gebieden aan waar meer gezamenlijke actie ondernomen zou kunnen worden en waar een mogelijke Europese strategie voor technologische infrastructuren op gebaseerd zou kunnen worden. Technologische infrastructuren worden gebruikt om technologie te ontwikkelen, te testen of te verbeteren. Daarnaast worden de infrastructuren gebruikt om opleidingen te geven voor het aanleren van vaardigheden die nodig zijn om de technologie te kunnen gebruiken.

De Commissie  biedt financiële steun aan verschillende technologische infrastructuren vanuit de structuurfondsen en Horizon 2020, zo coördineert TNO bijvoorbeeld het CO-PILOT project dat een open access faciliteiten biedt voor de productie van nanocomposieten in pilot-fase.

Meer informatie: 

Werkdocument Commissie: Commission Staff working document: Technology Infrastructures  
Artikel Neth-ER:
Akkoord bereikt voor Horizon Europe
Artikel Neth-ER:
EARTO: KP9 heeft grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma nodig

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

De toekomst van de EU: waarborgen van een verenigd Europa

Europese regeringsleiders willen dat de EU zich in 2019-2024 toelegt op het creëren van een sterke en verenigde EU. Over de rol van onderwijs en onderzoek in het halen van dit doel werd in Sibiu...

Lees meer

JRC werkt aan burgerbetrokkenheid en steun aan lidstaten

Het Joint Research Centre (JRC) zal zich de komende twee jaar onder andere focussen op het verbeteren van burgerbetrokkenheid. Dit staat in het JRC-werkprogramma van 2019-2020 dat is aangenomen door...

Lees meer

Onderzoek & innovatie rond de Zwarte Zee krijgt impuls

De Europese Commissie en zeven landen rondom de Zwarte Zee hebben een gezamenlijke strategische agenda voor onderzoek & innovatie gepubliceerd. De agenda moet samenwerking op het gebied van...

Lees meer

OESO pleit voor een groter EU-budget voor onderwijs en innovatie

De EU moet meer investeren in onderwijs en innovatie. Dat stelt de OESO in een rapport over het belang en de impact van de EU. De EU heeft al veel bereikt maar een groter budget is nodig om het...

Lees meer