‘Genderperspectief ontbreekt in innovatiebeleid’

24 juni 2019

Innovatieprocessen, -studies en -beleidsmaatregelen nemen zelden een genderperspectief aan. Dat stelt de ERAC Standing Working Group on Gender in Research and Innovation in een rapport met aanbevelingen om gender in de toekomst wel te betrekken in innovatiebeleid. Financiers zouden bijvoorbeeld projecten met gender gebalanceerde teams kunnen stimuleren.

Gender geen onderdeel van innovatiebeleid

Er wordt zelden een genderperspectief aangenomen bij innovatieactiviteiten. Dit stelt de ERAC Standing Working Group on Gender in Research and Innovation in haar briefing ‘Innovating innovation: Policy brief on gender and innovation'. Volgens de werkgroep worden consumenten van innovatieve producten overwegend beschouwd als man en blijven vrouwen ondervertegenwoordigd in activiteiten omtrent innovatie. En juist de sectoren waar grote aantallen vrouwen werken worden niet beschouwd als innovatief. De werkgroep ziet wel veelbelovende nieuwe praktijken, bijvoorbeeld op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Genderperspectief stimuleren

Om een genderperspectief tijdens innovatieprocessen, -studies en -beleidsmaatregelen in de toekomst te stimuleren doet de ERAC-werkgroep een aantal aanbevelingen. Zo zal regelgeving voor innovatiebeleid in zowel de Europese Unie als de lidstaten gender beter moeten adresseren. Tijdens het opzetten en uitvoeren van projecten zou de genderdimensie beter in acht kunnen worden genomen en kunnen innovatiefinanciers een goede genderbalans in projectteams aanmoedigen.

Context

De European Research and Innovation Committee (ERAC) is een strategische adviescommissie werkend voor de Europese instellingen en lidstaten. Zij geeft beleidsadvies op het gebied van onderzoek & innovatie en het inrichten van de Europese onderzoeksruimte (ERA). Gendergelijkheid is een prioriteit binnen de ERA, maar er wordt nog niet voldoende aandacht aan besteed door lidstaten van de EU. Nederland loopt zelfs flink achter op andere landen bleek uit het ERA voortgangsrapport, Nederland heeft bijvoorbeeld het laagste aandeel vrouwelijke onderzoekers van Europa.

Meer informatie: 

Publicatie ERAC: Innovating innovation: Policy brief on gender and innovation

Artikel Neth-ER: Implementatie van ERA verloopt traag

Artikel Neth-ER: EC presenteert ethische richtlijnen voor Kunstmatige Intelligentie

Artikel Neth-ER: Nederland heeft het laagste aandeel vrouwelijke onderzoekers van Europa

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

JRC: Implementatie Green Deal vereist meer interactie tussen wetenschap en beleid

De vormgeving en implementatie van de Europese Green Deal zou gebaat zijn bij een betere interactie tussen wetenschap en beleid. Zo stelt het Joint Research Centre van de Europese Commissie in een...

Lees meer

Geef uw feedback over de ERA

Tot en met 3 augustus kunt u uw mening delen over de Europese Onderzoeksruimte. De Commissie werkt momenteel aan een nieuw voorstel voor de toekomst van de ERA, die voor de komende jaren de koers...

Lees meer

Meer internationale samenwerking in ERA en Horizon Europe

De EU en haar lidstaten moet slimmer omgaan met internationale samenwerking in onderzoek en innovatie. Een nieuwe impuls onder de ERA kan internationale samenwerking soepeler laten verlopen, aldus...

Lees meer

Kroatisch voorzitterschap wil verscherpt toezicht op salarisongelijkheid onderzoekers

Het Kroatisch voorzitterschap roept op tot verscherpt toezicht op onderzoekerssalarissen in de Europese Unie. Het tegengaan van brain drain en stimuleren van brain circulation was één van de grote...

Lees meer