Geen aparte regels voor Horizon Europe in corona herstelfonds

4 juni 2020

Er zullen geen aparte regels gelden voor het geld uit het coronaherstelfonds dat is bedoeld voor Horizon Europe. Dat blijkt uit een voorstel van de Commissie. Het geld moet uiterlijk in 2024 toebedeeld zijn en is bedoeld voor gezondheids- en klimaatonderzoek en de European Innovation Council.

Nieuw geld, oude regels

Fondsen uit het coronaherstelfonds toebedeeld aan Horizon Europe zullen onder dezelfde regels vallen als de rest van het programma. In een aantal amendementen van het voorstel voor Horizon Europe verduidelijkt de Commissie het gebruik van extra financiering uit het herstelfonds binnen het Kaderprogramma. Met het geld wil de Commissie bijdragen aan het herstel na de coronacrisis en projecten moeten daarom nu snel van start gaan. Uiterlijk in 2024 moet de financiering toegewezen zijn aan onderzoeksprojecten, waarvan de meeste volgens de Commissie vóór 2028 afgerond zullen zijn. Met de bijdrage uit het herstelfonds is 13,5 miljard euro gemoeid.

Enkel bijdrages aan herstel

De extra financiering is bedoeld voor onderzoek dat bijdraagt aan het herstel na de coronacrisis. De Commissie beperkt de middelen daarom tot innovatief gezondheids- en klimaatonderzoek. Volgens de Commissie is er dringend behoefte aan beter begrip van overdraagbare ziektes en investeringen in beschermingsmateriaal, virologie, vaccins, behandelingen en volksgezondheid. Ook wordt er geld beschikbaar gemaakt voor klimaatonderzoek dat kan bijdragen aan het Europese concurrentievermogen. Tenslotte ziet de Commissie in potentie raakvlakken tussen beiden, bijvoorbeeld als het gaat om dieren die ziektes overdragen aan mensen. Concreet gaat het om de drie clusters ‘health’, ‘digital, industry and space’ en ‘climate, energy and mobility’ en de European Innovation Council.

Context

In mei 2020 presenteerde de Commissie een nieuw voorstel voor de Europese meerjarenbegroting als antwoord op de coronacrisis, waaronder het herstelfonds Next Generation EU. De onderhandelingen over de volgende meerjarenbegroting slepen nu al twee jaren voort. Ook het voorstel voor een herstelfonds moet nog goedgekeurd worden door de lidstaten.

Meer informatie: 

Publicatie Commissie: Amended proposal for Horizon Europe (Framework Programme & specific programme)
Artikel Neth-ER: Nieuw MFK en coronaherstelfonds: Commissie maakt geld vrij voor kennis
Artikel Neth-ER: Alle MFK-cijfers op een rij

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Raad presenteert nieuw voorstel MFK – zorgen om Horizon

Deze ochtend heeft de Europese Raad een nieuw voorstel gepresenteerd voor het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 en het Europees herstelfonds. Tijdens een persconferentie maakte voorzitter Charles...

Lees meer

Onderzoek & innovatie moeten ontwikkeling waterstoftechnologieën naar hoger niveau tillen

Voortdurende innovatie en onderzoek naar baanbrekende waterstoftechnologieën is een drijfveer voor de verdere ontwikkeling van waterstof in Europa, aldus de Commissie in haar onlangs gepubliceerde...

Lees meer

Meer internationale samenwerking in ERA en Horizon Europe

De EU en haar lidstaten moet slimmer omgaan met internationale samenwerking in onderzoek en innovatie. Een nieuwe impuls onder de ERA kan internationale samenwerking soepeler laten verlopen, aldus...

Lees meer

EIC ondersteunt blockchain voor sociale innovatie

De EIC gaat 6 projecten ondersteunen die blockchain inzetten om maatschappelijke problemen aan te pakken. Onderling zullen zij 5 miljoen verdelen. Onder de winnaars bevindt zich de Nederlandse...

Lees meer