Geef uw mening over het e-cohesion data-uitwisselingssysteem

14 september 2020

De Europese Commissie vraagt in een nieuwe consultatie uw mening over het e-cohesion systeem. Dit elektronische data-uitwisselingsysteem werd afgelopen programmaperiode (2014-2020) geïntroduceerd. De Commissie wil weten of de introductie van het systeem geleid heeft tot een vermindering van de administratieve rompslomp en of het de regelgeving van het cohesiebeleid heeft gesimplificeerd. Reageren kan tot 30 oktober.

E-cohesion  

Heeft het e-cohesion data-uitwisselingssysteem, dat afgelopen programmaperiode (2014-2020) werd geïntroduceerd, de administratieve lastendruk verlaagd en regelgeving gesimplificeerd? De Europese Commissie hoort graag uw mening hierover in een recent geopende consultatie. De consultatie is zowel gericht aan autoriteiten die cohesiegelden beheren als ook de begunstigden. Reageren kan tot en met 30 oktober.

Context

E-cohesion is een element dat in de programmaperiode 2014-2020 van de Europese Structuur –en Investeringsfondsen (ESIF) werd geïntroduceerd met als doel de implementatie van de fondsen te stroomlijnen en te simplificeren. In een eerder rapport uit 2017 stelde de Commissie dat nieuwe vereenvoudigingsmogelijkheden, zoals het gebruik van online procedures (e-cohesion), hun vruchten afwierpen. Nu is het aan u om aan te geven of u hetzelfde heeft ervaren. De resultaten van de evaluatie worden meegenomen voor de nieuwe programmaperiode.

Meer informatie: 

Publicatie: EU cohesion policy – electronic data exchange (2014-20 evaluation)
Artikel Neth-ER: Implementatie ESIF boekt zichtbare resultaten voor onderwijs, onderzoek en innovatie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Nederlandse Josefien Groot wint Rising Innovator Prize 2020

De Nederlandse Josefien Groot heeft de prijs Rising Innovator Prize 2020 gewonnen. De prijs werd tijdens de jaarlijkse R&I days uitgereikt door Mariya Gabriel, Eurocommissaris voor innovatie,...

Lees meer

Hoe kan Europa de digitale transitie de baas blijven?

Er moet in totaal jaarlijks 117 miljard euro geïnvesteerd worden, waaronder 42 miljard voor onderwijs en vaardigheden, om de digitale kloof te dichten. Zo stelt een rapport over de digitale...

Lees meer

Commissie onderzoekt kanalen en instrumenten voor betere kennisvalorisatie

De Commissie wil de valorisatie van kennis in Europa verbeteren. In voorbereiding op een nieuwe Europese kennisvalorisatiestrategie analyseert een nieuw rapport de kanalen en instrumenten die de...

Lees meer

Commissie vraagt om mee te denken over Interreg component 5

De Commissie vraagt om uw input voor de invulling van het nieuwe Interregional Innovative Investment-instrument. De zogenaamde Interreg component 5 is gericht op het opschalen van regionale...

Lees meer