Geef uw mening over het Europees Klimaatpact

4 maart 2020

De Commissie vraagt naar uw mening over het Europees Klimaatpact. De Commissie vraagt alle geïnteresseerde belanghebbenden naar ideeën voor acties die kunnen worden genomen en hoe het pact effectief, inclusief en ambitieus kan worden. De consultatie wordt gebruikt om het definitieve pact op te stellen. Deze wordt gelanceerd voorafgaand aan de VN-Klimaatconferentie in Glasgow in november 2020. De consultatie is open tot en met 27 mei 2020.

Consultatie open voor publiek

De Commissie vraagt alle geïnteresseerde belanghebbenden hun mening over hoe het pact effectief, inclusief en ambitieus kan worden. Ook vraagt zij naar ideeën voor acties die kunnen worden ondernomen. Hiermee wil de Commissie een nieuwe klimaatcultuur ontwikkelen, met meer bewustzijn en motivatie voor actie door burgers, industrie, het maatschappelijk middenveld en autoriteiten. De consultatie wordt gebruikt om het definitieve pact op te stellen dat wordt gelanceerd voorafgaand aan de VN-Klimaatconferentie in Glasgow in november 2020. De consultatie is open tot en met 27 mei 2020.

Doel van het Klimaatpact 

Het Europees Klimaatpact heeft als doel om de maatschappelijke betrokkenheid bij klimaat en milieu te vergroten. Het pact zal hiermee inwoners en organisaties aanmoedigen om zich in te zetten middels concrete acties om uitstoot van broeikasgassen te verminderen en/of zijn gericht op klimaatadaptatie. Middels het pact wil de Commissie initiatieven gaan ondersteunen die zijn gericht op kennis- en capaciteitsopbouw, om hiermee impact te vergroten in Europa en wereldwijd. De Commissie richt zich hierbij (voorlopig) op de volgende gebieden:

  • Gebouwen: stimuleren van adviesdiensten, mogelijk maken van slimme financiering en energie-efficiënte woningen;
  • Mobiliteit: ondersteunen van steden met kennis en mogelijk gerichte financiële steun voor plannen voor duurzame stedelijke mobiliteit;
  • Vergroening van stedelijke gebieden en natuur regeneratie door het planten van bomen.

Context

Het Europees Klimaatpact maakt onderdeel uit van de Europese Green Deal. De Green Deal wordt gezien als de nieuwe Europese groeistrategie om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te reduceren. De EU is vastbesloten om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale blok ter wereld te worden. Om deze ambities te realiseren, lanceert de Commissie een Klimaatpact, met als doel de betrokkenheid van de Europese burger te vergroten.

Meer informatie: 

Publicatie Commissie: European Climate Pact
Consultatie Commissie: European Climate Pact
Artikel Neth-ER: Wat betekent de Green Deal voor het kennisveld?
Artikel Neth-ER: Europese lidstaten willen klimaatneutraal Europa in 2050

 

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Geef uw mening over het e-cohesion data-uitwisselingssysteem

De Europese Commissie vraagt in een nieuwe consultatie uw mening over het e-cohesion systeem. Dit elektronische data-uitwisselingsysteem werd afgelopen programmaperiode (2014-2020) geïntroduceerd....

Lees meer

Innovatie-experts gezocht

De Commissie is op zoek naar experts die kunnen helpen bij het evalueren van EIC Accelerator aanvragen, gericht op baanbrekende innovatie. De experts zullen ingezet worden voor het evalueren van...

Lees meer

3%-doelstelling nog lang niet in zicht: meer investeringen nodig in R&D

De R&D-intensiteit in de Europese Unie is de laatste jaren slechts langzaam opgevoerd, wat ervoor zorgt dat de EU 2020-doelstelling om minstens 3% van het BBP in R&D te investeren nog lang...

Lees meer

Partnerschappen gezocht voor interregionale innovatie

De Commissie is op zoek naar interregionale partnerschappen om innovatieprojecten op te zetten. Een nieuwe pilot call richt zich op het herstel van regio’s na de corona-pandemie door middel van...

Lees meer