Geef uw mening over het Actieplan voor Intellectueel Eigendom

13 juli 2020

De Commissie vraagt uw input voor het Actieplan voor Intellectueel Eigendom. De feedback van belanghebbenden en overige geïnteresseerden zal worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling en afstemming van het initiatief. Respondenten kunnen tot en met 14 augustus reageren.

Geef uw mening

De Commissie vraagt naar uw mening voor de verdere ontwikkeling van het Actieplan voor Intellectueel Eigendom. Het nieuwe actieplan zal moeten zorgen voor slimmer gebruik van intellectueel eigendom (IP), een betere handhaving en bestrijding van diefstal van IP en er zal beoordeeld worden of er behoefte is wettelijke kaders te moderniseren. Het actieplan heeft als doel intellectueel eigendom in Europa effectief te beschermen en te beheren, ook moet het bijdragen aan industrieel leiderschap en een veerkrachtige Europese economie. Diverse belanghebbenden en geïnteresseerde partijen worden uitgenodigd een bijdrage te leveren. Dit kan tot en met 14 augustus.

Context

De komst van het Actieplan voor Intellectueel Eigendom werd aangekondigd in de mededelingen van de Commissie over de nieuwe industriestrategie en het nieuwe mkb-beleid en zal bijdragen aan het realiseren van de prioriteiten van de nieuwe Commissie, namelijk de Green Deal en de digitale transitie. De vorig Commissie hechtte ook veel waarde aan betere handhaving van het intellectueel eigendomsrecht. In het kader van de Single Market Strategy uit 2015 kondigde zij in 2018 een maatregelenpakket aan. De nieuwe Commissie lijkt dit werk dus te willen voortzetten.

Meer informatie:

Roadmap Commissie: Intellectual Property Action Plan
 Artikel Neth-ER: Industriestrategie biedt ruimte voor kennisveld
Artikel Neth-ER: Rol voor kennisveld in nieuw mkb-beleid

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EARTO vraagt om een Europese strategie voor technologische infrastructuren

Onderzoek en innovatie zijn essentieel voor de groene en digitale transitie. Om deze optimaal te kunnen benutten, is er volgens EARTO een Europese strategie voor technologische infrastructuren nodig...

Lees meer

Commissie pleit voor open toegang tot corona-onderzoek

De Europese Commissie wil de valorisatie van corona-onderzoek verbeteren. Een nieuw manifest bepleit een meer flexibele toegang tot onderzoeksresultaten, onderzoeksdata en intellectueel eigendom...

Lees meer

Week 28: Corona update

Corona beïnvloedt alle facetten van de Europese besluitvorming. Neth-ER zet elke week het belangrijkste coronanieuws op onderwijs- en onderzoeksgebied op een rij. Daarnaast vindt u de belangrijkste...

Lees meer

Commissie: 8 juli nieuwe datum mededeling ERA & onderwijsinitiatieven

De Europese Commissie verwacht op 8 juli een reeks kennisrelevante initiatieven te presenteren. Hieronder vallen de mededeling voor de ERA, alsook de update van de Skills Agenda en het voorstel voor...

Lees meer