Geef uw mening over de toepassing van de AVG

3 april 2020

De Commissie vraagt uw mening over de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Geïnteresseerden kunnen tot 29 april feedback geven over de werking en toepassing van de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

Commissie evalueert de AVG

De Commissie vraagt uw mening over de werking en toepassing van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). De AVG – ook wel bekend als de GDPR  werd in 2018 van kracht en bevat regels over de verwerking van persoonsgegevens door bedrijven en overheden. De regels zijn van toepassing op alle persoonlijke data van EU-inwoners en daarom geldt de wet ook voor buitenlandse bedrijven die klanten hebben in Europa. Middels een rapport wil de Commissie inventariseren welke mogelijke problemen er zijn bij de toepassing van de AVG. Zaken als de internationale uitwisseling tussen EU en niet-EU landen en de samenwerking tussen de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten zullen hierin belangrijke thema’s zijn. Door deze feedbackprocedure hoopt de Commissie zoveel mogelijk inbreng te verzamelen van burgers en belanghebbenden over de werking van de AVG. Indien nodig zal de Commissie aanpassingen aan de Europese privacywetgeving voorstellen.

Context

De AVG werd in 2018 ingevoerd met als doel om data van burgers beter te beschermen in het digitale tijdperk. Het pakket bevat voorzieningen voor ‘het recht om vergeten te worden’, strenge handhaving en duidelijke regels voor het bewaren en gebruiken van persoonlijke gegevens. Sinds de invoering van de Algemene Verordening Persoonsgegevens zijn er zorgen vanuit de onderzoekswereld over de toepassing van de verordening op onderzoeksdata. Ook stelde de Europese toezichthouder vast dat er nog veel vraagtekens bestaan over hoe de AVG zich verhoudt tot tal van onderzoeksactiviteiten, zoals gezondheidsonderzoek. Volgens de verordening moet de Commissie elke vier jaar een evaluatie van de AVG uitvoeren, waarvan de eerste uiterlijk in het voorjaar van 2020 gepubliceerd wordt.

Meer informatie:

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Geef feedback voor een gezamenlijke Europese dataruimte

De Commissie vraagt up mening over de gezamenlijke Europese dataruimte. Deze is erop gericht om binnen Europa data beter te kunnen delen en hergebruiken en zou een grote stimulans moeten bieden voor...

Lees meer

EIC ondersteunt blockchain voor sociale innovatie

De EIC gaat 6 projecten ondersteunen die blockchain inzetten om maatschappelijke problemen aan te pakken. Onderling zullen zij 5 miljoen verdelen. Onder de winnaars bevindt zich de Nederlandse...

Lees meer

Grote rol onderwijs & onderzoek in prioriteiten Duits voorzitterschap

De Duitse regering voorziet een grote rol voor onderwijs, onderzoek & innovatie in het antwoord op de crisis. Duitsland presenteert in haar programma de prioriteiten voor het voorzitterschap van...

Lees meer

Commissie wil AVG-richtlijnen voor onderzoekers

Om het gebruik van persoonsgegevens in onderzoek beter te stroomlijnen, moeten er gedragscodes komen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat stelt de...

Lees meer