Geef uw mening over de nieuwe klimaatdoelstelling voor 2030

6 april 2020

De Commissie vraagt uw input over het plan voor een ambitieuzer klimaatdoel voor 2030. Respondenten kunnen hun mening geven over het nieuwe doel en de vereiste maatregelen. Relevante inzendingen zoals position papers worden ook tegemoet gezien. De consultatie staat open tot 23 juni.

Consultatie nieuw klimaatdoel open

De Commissie vraagt naar uw mening over een ambitieuzer klimaatdoel voor 2030. In september gaat de Commissie namelijk een voorstel indienen om het huidige klimaatdoel voor 2030 – waarin een vermindering van 40 procent van de uitstoot broeikasgassen vergeleken met 1990 ten doel wordt gesteld – te verhogen naar 50 procent en richting de 55 procent. Via een online consultatie worden burgers, organisaties en andere belanghebbenden gevraagd hun mening te geven over het plan voor een ambitieuzer klimaatdoel. Ook wordt hun mening gevraagd over de maatregelen en het beleid dat nodig is om sterkere vermindering van de uitstoot van broeikasgassen te realiseren. De consultatie is tevens open voor inzending van relevante studies, position papers, beleidsbrieven en sectorale roadmaps.  

Context

Het herzien van het klimaatdoel voor 2030 is een initiatief gericht op het realiseren van Europa’s doelstelling om in 2050 als eerste continent klimaatneutraal te zijn. Dit is het speerpunt van de Europese Green Deal. Door een ambitieuzer doel voor 2030 te stellen wordt verwacht dat de overgang naar klimaatneutraliteit geleidelijker zal verlopen. Ook biedt het de EU de kans om een leidende rol in te nemen bij het aangaan van mondiale uitdagingen op een duurzame manier.

Meer informatie: 

Consultatie Commissie: 2030 Climate Target Plan
Artikel Neth-ER: Wat betekent de Green Deal voor het kennisveld?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

OESO: "Nog veel ontbrekende data voor vergelijking beroepsonderwijssystemen"

Er zijn nog veel ontbrekende gegevens in verzamelde data voor de vergelijking van beroepsonderwijssystemen. In een recent gepubliceerd rapport geeft de OESO een aanzet tot beter vergelijkbare...

Lees meer

OESO neemt de maat op van digitalisering in het onderwijs

De OESO-landen zien het belang in van verdere digitalisering in het onderwijs. De meesten passen strategieën toe om digitalisering in het onderwijs te ondersteunen, of hebben deze verwerkt in een...

Lees meer

Experts pleiten voor inclusief taalonderwijs

Er is een inclusievere benadering nodig voor taalbeleid. Om meertaligheid te bevorderen en ondersteunen is er op scholen in Europa meer aandacht nodig voor de waarde die talen hebben in het...

Lees meer

Nederlandse universiteiten behouden positie in THE World University en Shanghai rankings

Met zeven Nederlandse universiteiten in de top 100 Times Higher Education World University Rankings 2021 en vier in de top 100 Shanghai Ranking, doet Nederland het nog steeds goed in de...

Lees meer