Geef uw feedback over de implementatie van Plan S

29 november 2018

cOAlition S heeft een handleiding voor de implementatie van Plan S gepresenteerd en vraagt om feedback van onderzoekers, onderzoeksinstellingen en uitgevers. In de handleiding wordt Plan S verder toegelicht en wordt de implementatie omschreven. Ook moet het antwoorden geven op de discussies die het plan teweeg heeft gebracht. U kunt uw mening geven over de implementatie van Plan S voor 1 februari 2019.

Feedback handleiding voor implementatie

cOAlition S heeft een handleiding voor de implementatie van Plan S gepubliceerd en vraagt om feedback van onderzoekers, onderzoeksinstellingen en uitgevers. De ‘Guidance on the Implementation of Plan S beschrijft hoe het in september gepresenteerde Plan S geïmplementeerd gaat worden en gaat in op de vragen en discussies die over Plan S zijn ontstaan. De implementatie van Plan S zal starten vanaf januari 2020 en deze regels zullen op zijn minst effect gaan hebben op de calls van de aangesloten onderzoeksfinancierders die na deze datum worden geopend. Leden van cOAlition S kunnen er ook voor kiezen de regels in te voeren op nieuwe projecten en beurzen en al bestaande beurzen. U kunt uw mening geven op de handleiding voor de implementatie van Plan S tot 1 februari 2019.

Drie ‘routes’ van publicatie

Drie verschillende ‘routes’ van publicatie zullen aan de eisen van Plan S voldoen. Deze houden in dat alle wetenschappelijke artikelen die gefinancierd zijn met beurzen van één van de cOAlition S-leden meteen na publicatie openbaar beschikbaar zijn, zonder embargoperiode. Als eerste voldoet het publiceren in Open Access journals en op Open Access platformen aan de regels van Plan S. De tweede ‘route’ is het publiceren in Open Access repositories zonder embargo. Als laatste staat cOAlition S toe dat artikelen tijdens een transitieperiode, onder specifieke voorwaarden, in abonnementstijdschriften (hybride Open Access journals) gepubliceerd worden.

Publicatiekosten en sancties

cOAlition S zet zich in voor meer transparantie voor de publicatiekosten van Open Access artikelen en wil bijdragen aan het tot stand brengen van eerlijkere article processing charges (APC's). Daarnaast worden de sancties voor het niet Open Access publiceren van artikelen vastgelegd in de contracten van beurzen door de individuele leden van cOAlition S. Zij zullen ook controleren of de regels van Plan S worden nageleefd en indien nodig sancties opleggen.

Reactie LERU

De League of European Research Universities (LERU) is verheugd dat de meerderheid van de punten die zij na de presentatie van Plan S naar voren heeft gebracht zijn meegenomen in de handleiding. Zo vindt LERU het realistischer dat de implementatie van Plan S begint in 2020, in plaats van dat de volledige transitie naar Open Access in 2020 bereikt zou zijn. Toch is LERU van mening dat Plan S beter afgestemd kan worden met andere componenten van Open Science, zoals onderzoeksdata, en met andere relevante Europese wetgeving, zoals de copyright richtlijn. Bovendien denkt LERU dat het te optimistisch is van cOAlition S om te zeggen dat het een nieuwe cultuur binnen de wetenschap gaat promoten, als slechts vijf procent van al het wetenschappelijke onderzoek wereldwijd onder Plan S gaat vallen. Hiervoor zullen ook onderzoeksfinanciers van buiten Europa zich moeten aansluiten bij Plan S, aldus LERU.

Reactie ALLEA

De overgang naar Open Access moet samengaan met een bredere hervorming van het gehele onderzoekssysteem, waarbij er met name aandacht moet zijn voor de positie en carrièrekansen van jonge en specialistische onderzoekers ten opzichte van gerenommeerde onderzoekers. Dat stelt ALL European Acadamies (ALLEA) in een reactie op Plan S. Hierin verwelkomt zij de stap die onderzoeksfinanciers met het plan zetten om van wetenschap een collectief goed te maken. ALLEA benadrukt echter dat de implementatie van het plan vraagt om een uitgebreide raadpleging van en dialoog met belanghebbenden, zoals onderzoekers en anderen uit de wetenschappelijke sector. Daarnaast is er onder meer verheldering nodig op het gebied van de bescherming van intellectueel eigendom.

Reactie EURODOC, MCAA en YAE

Ook de European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers (Eurodoc), Marie Curie Alumni Association (MCAA) en Young Academy of Europe (YAE) verwelkomen de nieuwe handleiding en consultatie in een gezamenlijk statement. De drie zijn in het bijzonder tevreden dat nu duidelijk aangegeven wordt hoe Plan S nageleefd dient te worden. Wel hebben de organisaties nog een aantal suggesties voor de implementatie, waaronder het opzetten van een keurmerk voor publicaties die de regels naleven en het kwijtschelden van APC’s voor onderzoekers met beperkte financiële middelen. Eerder gaven de drie ook al gezamenlijk commentaar op het voorstel.

Reactie EUA

De European University Association (EUA) is verheugd met het feedbackproces op de handleiding voor implementatie, omdat het de mogelijkheid biedt voor verdere dialoog voordat Plan S daadwerkelijk geïmplementeerd gaat worden. Over het algemeen staat de EUA achter de handleiding, maar deze heeft verdere uitwerking en specificatie nodig op enkele punten, zo blijkt uit de reactie van de EUA. Zo vraagt zij om meer duidelijkheid met betrekking tot bepaalde uitzonderingen op het gebied van copyright. Daarnaast heeft EUA een kanttekening bij de voorgestelde beoordeling van onderzoek, volgens de DORA criteria. Dit is volgens EUA een goede stap vooruit maar slechts één van de mogelijke alternatieven; het is van belang dat universiteiten ook worden aangemoedigd om nieuwe en innovatieve evaluatiecriteria te ontwikkelen. Gezien het korte tijdsframe en de grote impact die Plan S gaat hebben, spoort EUA de coalitie ten slotte aan om snel werk te maken van het ondersteunen van het creëren van alternatieve publicatiemethoden en het verwerven van meer internationale steun voor het plan.

Reactie YERUN

Het Young European Research University Network (YERUN) verwelkomt de mogelijkheid om feedback te geven op de handleiding voor implementatie, zo stelt zij in een reactie. YERUN benadrukt dat deze transitie zal vragen om een intensieve samenwerking tussen alle relevante belanghebbenden. Het netwerk dringt aan op meer duidelijkheid omtrent de tijdspanne van de implementatie van Plan S en adviseert wat dat betreft om de verplichting om Open Access te publiceren enkel toe te passen op nieuwe calls en beurzen en lopende projecten buiten beschouwing te laten. Hiermee kan de transitie naar Open Access versneld worden, terwijl tegelijkertijd rekening gehouden wordt met de zorgen van onderzoekers over de overgang naar Plan S. Daarnaast vraagt YERUN om de drie ‘routes’ van publicaties verder te verduidelijken en ziet zij enkele onduidelijkheden in de voorstellen voor licenties en kosten. Verder doet YERUN enkele suggesties voor mogelijke mechanismen om de transitie te faciliteren.

Context

In september heeft cOAlition S’, een groep van elf nationale onderzoekfinanciers ondersteund door de Commissie en European Research Council, haar Plan S gepresenteerd waarin zij aankondigde dat zij Open Access publicaties van publiek gefinancierd onderzoek vanaf 1 januari 2020 verplicht stellen. Plan S bestaat uit tien principes voor Open Access. Inmiddels hebben nog twee nationale onderzoeksfinanciers en twee stichtingen, waaronder de Bill & Melinda Gates foundation, zich aangesloten bij cOAlition S. Robert-Jan Smits, de voormalig directeur-generaal van DG Research and Innovation, is in maart 2018 benoemd tot speciale gezant voor Open Access bij het European Political Strategy Center om te komen met een strategie om de doelstelling alsnog te behalen. Dit initiatief is hier een resultaat van en is een samenwerking van elf onderzoeksfinanciers, waaronder NWO.

Meer informatie

Publicatie cOAlition S: Making full and immediate Open Access a reality – Guidance on the Implementation of Plan S
Persbericht cOAlition S: Plan S: From Principles to Implementation. cOAlition S Releases Implementation Guidance on Plan S
Persbericht LERU: Plan S – To be a winner, plan to win
Publicatie ALLEA: ALLEA Response to Plan S
Persbericht EURODOC, MCAA en YAE: Joint Statement on Implementation Guidance for Plan S
Publicatie EUA: Turning principles into practice EUA’s response to the Plan S Implementation Guidance 
Publicatie YERUN: YERUN response to the Guidance on the Implementation of Plan S   
Artikel Neth-ER: Plan S: publiek gefinancierd onderzoek verplicht Open Access na 2020   
Artikel Neth-ER: Europees Parlement neemt positive in over Copyright

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

OESO: zeven aandachtspunten voor toegankelijkheid publiek gefinancierde data

OESO brengt in kaart welke beleidsmaatregelen getroffen worden om publiek gefinancierde data toegankelijk te maken voor wetenschap, technologie en innovatie. In een rapport geeft de organisatie een...

Lees meer

ESFRI presenteert visie op toekomst onderzoeksinfrastructuren

Onderzoeksinfrastructuren zijn cruciaal in de vormgeving van Europese prioriteiten, zoals de vernieuwde ERA. Dit stelt ESFRI in een onlangs gepubliceerd white paper. De organisatie doet hierin...

Lees meer

ALLEA: EOSC moet een sterkere basis krijgen

Er zijn tekortkomingen in de wettelijke en technische basis van de European Open Science Cloud (EOSC). Zo sluiten de regels niet goed aan bij de Europese regelgeving, zegt ALLEA in een position...

Lees meer

ERAC wil centrale Europese aanpak Open Science en Open Innovation

Er moet een centrale, inclusieve en gecoördineerde aanpak komen voor Open Science en Open Innovation in Europa. Dit stelt de Standing Working Group on Open Science and Open Innovation van de...

Lees meer