Geef uw feedback over de implementatie van Plan S

29 november 2018

cOAlition S heeft een handleiding voor de implementatie van Plan S gepresenteerd en vraagt om feedback van onderzoekers, onderzoeksinstellingen en uitgevers. In de handleiding wordt Plan S verder toegelicht en wordt de implementatie omschreven. Ook moet het antwoorden geven op de discussies die het plan teweeg heeft gebracht. U kunt uw mening geven over de implementatie van Plan S voor 1 februari 2019.

Feedback handleiding voor implementatie

cOAlition S heeft een handleiding voor de implementatie van Plan S gepubliceerd en vraagt om feedback van onderzoekers, onderzoeksinstellingen en uitgevers. De ‘Guidance on the Implementation of Plan S beschrijft hoe het in september gepresenteerde Plan S geïmplementeerd gaat worden en gaat in op de vragen en discussies die over Plan S zijn ontstaan. De implementatie van Plan S zal starten vanaf januari 2020 en deze regels zullen op zijn minst effect gaan hebben op de calls van de aangesloten onderzoeksfinancierders die na deze datum worden geopend. Leden van cOAlition S kunnen er ook voor kiezen de regels in te voeren op nieuwe projecten en beurzen en al bestaande beurzen. U kunt uw mening geven op de handleiding voor de implementatie van Plan S tot 1 februari 2019.

Drie ‘routes’ van publicatie

Drie verschillende ‘routes’ van publicatie zullen aan de eisen van Plan S voldoen. Deze houden in dat alle wetenschappelijke artikelen die gefinancierd zijn met beurzen van één van de cOAlition S-leden meteen na publicatie openbaar beschikbaar zijn, zonder embargoperiode. Als eerste voldoet het publiceren in Open Access journals en op Open Access platformen aan de regels van Plan S. De tweede ‘route’ is het publiceren in Open Access repositories zonder embargo. Als laatste staat cOAlition S toe dat artikelen tijdens een transitieperiode, onder specifieke voorwaarden, in abonnementstijdschriften (hybride Open Access journals) gepubliceerd worden.

Publicatiekosten en sancties

cOAlition S zet zich in voor meer transparantie voor de publicatiekosten van Open Access artikelen en wil bijdragen aan het tot stand brengen van eerlijkere article processing charges (APCs). Daarnaast worden de sancties voor het niet Open Access publiceren van artikelen vastgelegd in de contracten van beurzen door de individuele leden van cOAlition S. Zij zullen ook controleren of de regels van Plan S worden nageleefd en indien nodig sancties opleggen.

Reactie LERU

De League of European Research Universities (LERU) is blij dat de meerderheid van de punten die zij na de presentatie van Plan S naar voren heeft gebracht zijn meegenomen in de handleiding. Zo vindt LERU het realistischer dat de implementatie van Plan S begint in 2020, in plaats van dat de volledige transitie naar Open Access in 2020 bereikt zou zijn. Toch is LERU van mening dat Plan S beter afgestemd kan worden met andere componenten van Open Science, zoals onderzoeksdata, en met andere relevante Europese wetgeving, zoals de copyright richtlijn. Bovendien denkt LERU dat het te optimistisch is van cOAlition S om te zeggen dat het een nieuwe cultuur binnen de wetenschap gaat promoten, als slechts vijf procent van al het wetenschappelijke onderzoek wereldwijd onder Plan S gaat vallen. Hiervoor zullen ook onderzoeksfinanciers van buiten Europa zich moeten aansluiten bij Plan S, aldus LERU.

Reactie ALLEA

De overgang naar Open Access moet samengaan met een bredere hervorming van het gehele onderzoekssysteem, waarbij er met name aandacht moet zijn voor de positie en carrièrekansen van jonge en specialistische onderzoekers ten opzichte van gerenommeerde onderzoekers. Dat stelt ALL European Acadamies (ALLEA) in een reactie op Plan S. Hierin verwelkomt zij de stap die onderzoeksfinanciers met het plan zetten om van wetenschap een collectief goed te maken. ALLEA benadrukt echter dat de implementatie van het plan vraagt om een uitgebreide raadpleging van en dialoog met belanghebbenden, zoals onderzoekers en anderen uit de wetenschappelijke sector. Daarnaast is er onder meer verheldering nodig op het gebied van de bescherming van intellectueel eigendom.

Context

In september heeft cOAlition S’, een groep van elf nationale onderzoekfinanciers ondersteund door de Commissie en European Research Council, haar Plan S gepresenteerd waarin zij aankondigde dat zij Open Access publicaties van publiek gefinancierd onderzoek vanaf 1 januari 2020 verplicht stellen. Plan S bestaat uit tien principes voor Open Access. Inmiddels hebben nog twee nationale onderzoeksfinanciers en twee stichtingen, waaronder de Bill & Melinda Gates foundation, zich aangesloten bij cOAlition S. Robert-Jan Smits, de voormalig directeur-generaal van DG Research and Innovation, is in maart 2018 benoemd tot speciale gezant voor Open Access bij het European Political Strategy Center om te komen met een strategie om de doelstelling alsnog te behalen. Dit initiatief is hier een resultaat van en is een samenwerking van elf onderzoeksfinanciers, waaronder NWO.

Meer informatie

Publicatie cOAlition S: Making full and immediate Open Access a reality – Guidance on the Implementation of Plan S
Persbericht cOAlition S: Plan S: From Principles to Implementation. cOAlition S Releases Implementation Guidance on Plan S
Persbericht LERU: Plan S – To be a winner, plan to win
Publicatie ALLEA: ALLEA Response to Plan S
Artikel Neth-ER: Plan S: publiek gefinancierd onderzoek verplicht Open Access na 2020
Artikel Neth-ER: Europees Parlement neemt positive in over Copyright

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

China en African Academy of Sciences spreken steun uit voor Plan S

China heeft haar steun uitgesproken voor Plan S. Robert-Jan Smits, speciale gezant voor Open Access bij het European Political Strategy Center van de Europese Commissie, zegt tegen ScienceBusiness...

Lees meer

Het Oostenrijkse voorzitterschap: gestage vooruitgang op de kennisdossiers

Van 1 juli tot en met 31 december 2018 heeft Oostenrijk het voorzitterschap van de Raad van de EU bekleed. Voor onderzoek, innovatie en onderwijs stonden de onderhandelingen voor Horizon Europe,...

Lees meer

ERAC: standaard FAIR en open beleid voor alle onderzoeksresultaten

Alle onderzoeksresultaten, inclusief publiek gefinancierde, moeten standaard direct worden geopenbaard en voldoen aan de FAIR (findable, accessible, interoperable, reusable) principes. Dit blijkt...

Lees meer

Robert-Jan Smits in top 10 van wetenschappelijk tijdschrift Nature

Robert-Jan Smits, speciale gezant voor Open Access bij het European Political Strategy Center van de Europese Commissie, staat in de Nature’s 10 van het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Dit is...

Lees meer