Geef uw feedback over de ethische richtlijnen voor kunstmatige intelligentie

19 december 2018

De Europese Commissie vraagt om feedback van belanghebbenden over de ethische richtlijnen voor de ontwikkeling en het gebruik van kunstmatige intelligentie. Een voorstel voor deze richtlijnen is gepresenteerd door de High-Level Expert Group on Artificial Intelligence van de Commissie. U kunt uw mening geven tot 1 februari.

Consultatie

De Europese Commissie vraagt belanghebbenden om feedback te geven over ethische richtlijnen voor de ontwikkeling en het gebruik van kunstmatige intelligentie. De High-Level Expert Group on Artificial Intelligence heeft een concept voor deze richtlijnen gepresenteerd. In dit document wordt uiteengezet hoe fundamentele rechten gerespecteerd kunnen worden bij het ontwikkelen en het gebruik van kunstmatige intelligentie. U kunt uw input geven tot 1 februari 2019. In maart 2019 wordt, op basis van de reacties, een definitieve versie van de ethische richtlijnen gepresenteerd.

Deze richtlijnen zijn bedoeld als handvat voor alle belanghebbenden die kunstmatige intelligentie gebruiken, ontwikkelen of inzetten en als aanzet voor een wereldwijde discussie over verantwoord gebruik over en ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, in lijn met ethische normen en fundamentele rechten. De definitieve versie van de ethische richtlijnen zal een mechanisme bevatten waarmee belanghebbenden op vrijwillige basis deze richtlijnen kunnen onderschrijven.

Context

De High-Level Expert Group on Artificial Intelligence bestaat uit 52 experts, waaronder academici, het bedrijfsleven en van maatschappelijke organisaties. Deze experts zijn in juni 2018 benoemd. In april 2018 heeft de Commissie een strategie voor kunstmatige intelligentie goedgekeurd, op basis waarvan eerder deze maand een gecoördineerd plan is gepresenteerd. Ook is kunstmatige intelligentie één van de prioriteiten in het Commissie-werkprogramma van 2019.  

Meer informatie

Publicatie Europese Commissie: The European Commission’s High-Level Expert Group on Artificial Intelligence: Draft Ethics Guidelines for Trustworthy AI
Persbericht Europese Commissie: Have your say: European expert group seeks feedback on draft ethics guidelines for trustworthy artificial intelligence
Publicatie Europese Commissie: Stakeholder’s Consultation on Draft AI Ethics Guidelines
Artikel Neth-ER: EC presenteert gecoördineerd plan voor kunstmatige intelligentie
Artikel Neth-ER: EC: Kunstmatige intelligentie één van de prioriteiten 2019
Artikel Neth-ER: Commissie zoekt experts voor High-Level Expert Group kunstmatige intelligentie

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Nationale digitaliseringsstrategieën zijn nog volop in ontwikkeling

De meeste OESO-landen hebben een nationale digitale strategie ontwikkeld of zijn deze aan het ontwikkelen. De invulling die wordt gegeven aan deze strategieën verschilt echter per land. Dit blijkt...

Lees meer

Top EU-Japan leidt tot nauwere samenwerking

De Europese Unie en Japan kondigen tijdens hun top nieuwe projecten aan op het gebied van onderwijs en onderzoek. Zo komt er een nieuwe regeling voor nauwere samenwerking tussen onderzoekers van de...

Lees meer

EP stemt tijdens laatste vergadering in met akkoorden voor digitalisering, ruimte en defensie

Tijdens haar laatste plenaire vergadering heeft het Europees Parlement formeel ingestemd met de overeenstemming die bereikt is op een aantal belangrijke dossiers die onderdeel zijn van het nieuwe...

Lees meer

Lidstaten maken afspraken voor digitale toekomst

De Europese lidstaten beloven om meer te gaan samenwerken op het gebied van digitalisering en gendergelijkheid, landbouw en Europees cultureel erfgoed. Hiertoe hebben zij drie verklaringen...

Lees meer