Geef uw feedback over de ERA

7 juli 2020

Tot en met 3 augustus kunt u uw mening delen over de Europese Onderzoeksruimte. De Commissie werkt momenteel aan een nieuw voorstel voor de toekomst van de ERA, die voor de komende jaren de koers moet zetten op de versterking van onderzoek en innovatie in Europa.

Nieuwe Mededeling over de toekomst van de ERA

De Commissie vraagt om feedback voor de Europese Onderzoeksruimte (ERA). Tot en met 3 augustus kunt u uw ideeën delen. De ERA is erop gericht om onderzoek en innovatie (O&I) in Europa te versterken. De Commissie ziet daarbij een belangrijke rol weggelegd voor O&I om de groene en digitale transities in Europa te ondersteunen. Momenteel werkt de Commissie aan een voorstel voor de ERA na 2020. Hierin zal een nieuwe impuls gegeven worden aan de ERA – de voortgang van de implementatie van de ERA is de laatste jaren namelijk wat gestagneerd. De Commissie zal dan ook een nieuwe visie en doelen voor de ERA opstellen en de EU en lidstaten aansporen om concrete acties te nemen om deze doelen te halen.

Context

De ERA is een verenigde onderzoeksruimte waarin onderzoekers, wetenschappelijke kennis en technologieën vrij kunnen bewegen. De huidige roadmap voor de implementatie van de ERA verloopt eind dit jaar. De Commissie zal de Mededeling over de nieuwe ERA voor de periode na 2020 vermoedelijk rond september publiceren. Volgens de planning zal de Raad zich hier in het najaar over buigen. Eind vorig jaar publiceerde het beleidsadviescomité ERAC al een opinie over de toekomst van de ERA.

Neth-ER vroeg eerder om meer ambitie in de ERA: zowel de lidstaten als de EU moeten zich meer gaan inspannen om de doelen van de ERA te behalen. Ook moeten onderzoekssystemen en investeringen versterkt worden. Bovendien is het belangrijk dat nieuwe ontwikkelingen een plaats krijgen in de nieuwe ERA. Onze prioriteiten en beleidsaanbevelingen leest u in ons position paper.

Meer informatie:

Publicatie Commissie: Communication on the future of research and innovation and the European Research Area
Position paper Neth-ER: Neth-ER vraagt om een ambitieuze ERA
Artikel Neth-ER: Toekomst ERA is inclusief, open, met meer impact
Artikel Neth-ER: Implementatie van ERA verloopt traag

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EARTO vraagt om een Europese strategie voor technologische infrastructuren

Onderzoek en innovatie zijn essentieel voor de groene en digitale transitie. Om deze optimaal te kunnen benutten, is er volgens EARTO een Europese strategie voor technologische infrastructuren nodig...

Lees meer

3%-doelstelling nog lang niet in zicht: meer investeringen nodig in R&D

De R&D-intensiteit in de Europese Unie is de laatste jaren slechts langzaam opgevoerd, wat ervoor zorgt dat de EU 2020-doelstelling om minstens 3% van het BBP in R&D te investeren nog lang...

Lees meer

17 eerste Europese Universiteiten-netwerken ontvangen top-up uit Horizon

Alle 17 netwerken uit de eerste ronde van het Europese Universiteiten-initiatief krijgen een top-up van 2 miljoen euro vanuit het onderzoeksprogramma Horizon 2020. Met de in totaal 34 miljoen...

Lees meer

Meer internationale samenwerking in ERA en Horizon Europe

De EU en haar lidstaten moet slimmer omgaan met internationale samenwerking in onderzoek en innovatie. Een nieuwe impuls onder de ERA kan internationale samenwerking soepeler laten verlopen, aldus...

Lees meer