Fins voorzitterschap wil 84 miljard voor Horizon, Parlement teleurgesteld

4 december 2019

Het Fins voorzitterschap stelt voor om 84 miljard euro neer te leggen voor Horizon Europe, zo blijkt uit een gelekt compromisvoorstel. Het bedrag is lager dan de 86,6 miljard euro die de Commissie voorstelde, maar hoger dan een eerder voorstel in oktober. Voor Erasmus zijn geen bedragen genoemd. Het Parlement reageert verbolgen op het voorstel.

84 of 86,6 miljard euro voor Horizon?

Een Fins voorstel voor de volgende meerjarenbegroting voorziet 84 miljard euro voor Horizon Europe. Dat is minder dan de 86,6 miljard die de Commissie in 2018 voorstelde, maar hoger dan wat in oktober gesuggereerd werd. Met het voorstel probeert het Finse voorzitterschap een compromis te bereiken in de onderhandelingen over het meerjarig financieel kader (MFK). De genoemde bedragen zijn in 2018 prijzen en moeten daarom niet vergeleken worden met de vaker gebruikte 94,1 miljard voor Horizon Europe. Ook valt uit het voorstel niet op te maken of een deel van het bedrag InvestEU toebehoort, wat in het voorstel van de Commissie wel het geval is. Voor Erasmus wordt geen budget genoemd, net als voor veel andere programma’s.

Parlement teleurgesteld

Het voorstel van het Finse voorzitterschap voldoet bij lange na niet aan de verwachtingen van het Europees Parlement. Het onderhandelingsteam voor het MFK stelt dat het genoemde bedrag niet genoeg zal zijn voor het verwezenlijken van de ambities van de EU op bijvoorbeeld het gebied van onderzoek en innovatie. Ook de implementatie van een ambitieuze Green Deal komt met het voorstel in gevaar, zo laat het Parlement duidelijk blijken.

Context

De onderhandelingen over het MFK zijn in volle gang. Dit voorstel volgt op de Europese Raad van 17-18 oktober, waar de Europese regeringsleiders het Finse voorzitterschap vroegen om voor de volgende top een voorstel met cijfers per programmaonderdeel voor te leggen. Op 10 december zal het onderhandelingsteam van het Parlement vergaderen met het Finse voorzitterschap, waarna op 12 december het MFK op de agenda zal staan tijdens de Europese Raad. Eind deze zomer vroeg de Kenniscoalitie in een brief aan de regering ook om aandacht voor onderzoek en innovatie in het MFK.

Meer informatie:

Persbericht Fins voorzitterschap: Finnish presidency proposes greater EU investment in building a sustainable future
Publicatie Fins voorzitterschap: Multiannual Financial Framework (MFF) 2021-2027: Negotiating Box with figures
Persbericht Parlement: MFF: Commission’s plan “impossible to implement” with Finnish proposal
Artikel Neth-ER: Nederland drijft zin door in MFK; meer geld voor landbouw
Artikel Neth-ER: EU budget 2021-2027 laat nog op zich wachten
Artikel Neth-ER: EU budget na 2020: work in progress
Artikel Neth-ER: Kenniscoalitie: EU-budget voor innovatie en onderzoek

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Commissie maakt geld vrij voor kennis in MFK en coronaherstelfonds

De Europese Commissie verhoogt de budgetten voor kennis in de herziene meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds. De Commissie wil 105,8 miljard euro beschikbaar stellen voor Horizon Europe en 27...

Lees meer

LLLP: hoger budget Erasmus+ opvolger nodig om meer doelstellingen te behalen

Het budget van de opvolger van Erasmus+ moet worden verhoogd zodat organisaties over voldoende middelen beschikken om de doelstellingen te behalen. Dat stelt Lifelong Learning Platform in haar...

Lees meer

Commissie ziet rol voor onderzoek en onderwijs in nieuwe biodiversiteits- en Farm to Fork-strategie

De Commissie benadrukt het belang van onderwijs en onderzoek in de nieuwe biodiversiteitsstrategie en farm to fork strategie die onlangs zijn gepubliceerd als kernonderdelen van de Green Deal. Zo...

Lees meer

EARTO: investeringen in onderzoek en innovatie essentieel voor duurzaam economisch herstel

Om Europa veerkrachtig, duurzaam en competitief uit de coronacrisis te loodsen, is het juist nu van groot belang om publieke en private investeringen in onderzoek en innovatie te ondersteunen en te...

Lees meer