Finnen maken prioriteiten voorzitterschap bekend

28 juni 2019

De Finse overheid heeft haar prioriteiten bekend gemaakt voor hun voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. De Finnen willen een concurrerentiegerichte en solidaire Europese Unie, waarbinnen veel aandacht is voor digitalisering. Onderwijs en onderzoek zouden de digitale transformaties in goede banen moeten leiden. Ook noemt het Finse voorzitterschap Horizon Europe als een prioriteit voor de MFK-onderhandelingen.

Prioriteiten Finse voorzitterschap  

Het programma van het Finse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie is bekend. In het programma “Sustainable Europe – Sustainable Future” worden de vier hoofdprioriteiten voor het voorzitterschap toegelicht. Eén daarvan is de focus op een beter concurrerende en sociaal inclusieve EU. Het Finse voorzitterschap wil dat Europa een wereldleider wordt op het gebied van digitalisering, waarbij er een cruciale rol is weggelegd voor een sterk kaderprogramma voor onderzoek en innovatie.

Onderwijs centrale rol

De Finnen willen ook een grotere rol voor onderwijs in de EU en benoemen dat er een veel sterker Erasmusprogramma nodig is. Het lange termijndoel van het Finse voorzitterschap is om een Europees ‘super university’-model te creëren - wat dit precies betekent maken ze niet duidelijk. Daarnaast willen zij een brede, op de toekomst gerichte strategie voor leven lang leren die aansluit bij de digitale transformatie en veranderende werkomstandigheden.

Prioriteiten voor MFK

Het Fins voorzitterschap zal prioriteit geven aan de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) en hoopt de raadsonderhandelingen in de herfst af te ronden. Zij vindt het belangrijk dat de EU voorop blijft lopen op het gebied van onderzoek en innovatie. Daarnaast zullen de Finnen een sterkere focus op groei en concurrentievermogen voor het cohesiebeleid bepleiten.

Context

Finland zal op 1 juli het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie van Roemenië overnemen. De vandaag aangekondigde prioriteiten sluiten aan bij de prioriteiten van Kroatië en Roemenië, de twee aansluitende voorzitters van de Raad van de EU. Het Finse voorzitterschap heeft de zeer belangrijke taak om een akkoord tussen de Europese instellingen over het MFK voor 2021-2027 te bereiken. Onlangs zette de Commissie de lidstaten daarvoor alvast op scherp. Ook zal het Finse voorzitterschap naar verwachting te maken krijgen met het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.

Meer informatie: 

Publicatie Finse overheid: Sustainable Europe – Sustainable Future

Artikel Neth-ER: Commissie vraagt Europese leiders vaart te maken met MFK-onderhandelingen

Artikel Neth-ER: Cohesie wordt topprioriteit Roemeens voorzitterschap
Artikel Neth-ER: Opnieuw uitstel voor Brexit

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Europees Parlement wil een groener Erasmus+

Het Europees Parlement roept de Europese Commissie op om Erasmus+ sterker in te zetten tegen klimaatverandering. Het Parlement wil duurzaamheidsindicatoren zien in de nieuwe Europese onderwijs- en...

Lees meer

Zo wil de Commissie onderzoekspartnerschappen vormgeven

De Commissie wil dat Europese onderzoekspartnerschappen transparanter worden met een meetbare toegevoegde waarde. Een strategisch coördinatieproces – met ruimte voor lidstaten en het veld – moet het...

Lees meer

Waarom de Europese Skills Agenda ook voor onderzoekers interessant is

Veel mensen denken dat de Skills Agenda gericht is aan de onderwijsinstellingen die de vaardigheden moeten bijbrengen, maar ook voor onderzoekers is de onlangs geüpdatete Agenda interessant. Zo moet...

Lees meer

Raad publiceert conceptbegroting 2021 en bevestigt bezuinigingen op kennis

De Europese regeringsleiders hebben een conceptbegroting voor volgend jaar voorgesteld, waarin ze een voorproefje geven van wat we kunnen verwachten als er in de nieuwe Europese meerjarenbegroting...

Lees meer