Factsheet: eHealth in Europa

26 april 2018

Digitalisering in de gezondheidszorg is een belangrijk thema in de EU, vooral in de context van de Digital Single Market strategie en Horizon 2020. Volgens de Europese Commissie kan regulering op Europese schaal bijdragen aan het benutten van kansen en het voorkomen van gevaren. Wat doet Europa nu en wat zijn de plannen voor de toekomst?  

eHealth: de definitie en het potentieel

Technologische vooruitgang biedt veel kansen voor de gezondheidssector. ICT kan in de gezondheidssector bijvoorbeeld bijdragen aan het voorkomen van ziektes, het verbeteren van de diagnose en de behandeling en het promoten van een gezonde levensstijl. Er is dan ook een groeiende aandacht vanuit de EU voor eHealth, wat een collectieve term is voor digitalisering in de gezondheidssector.

Onder eHealth valt onder andere:

  • Uitwisseling van informatie en data tussen patiënten en zorgverleners, ziekenhuizen, experts en gezondheidsinformatienetwerken;
  • Elektronische gezondheidsarchieven en dossiers;
  • Telemedicatie diensten;
  • Draagbare apparaten voor patiëntbewaking;
  • Software voor operaties;
  • Gerobotiseerde chirurgie. 

De Europese aandacht voor eHealth bloeide op onder het Estse voorzitterschap. Zij wezen in hun verklaring op het belang van uitwisseling van data ten behoeve van onderzoek en ontwikkeling in de gezondheidszorg en dat burgers beter geïnformeerd moeten worden. Ook de Commissie wijst op het voordeel van samenwerking op Europese schaal op dit gebied en heeft dan ook meerdere acties en strategieën geïmplementeerd.

eHealth action plan 2012-2020

Het eHealth Action Plan 2012-2020, gepubliceerd door de Commissie, zet de huidige uitdagingen van technologische vooruitgang in de gezondheidssector uiteen en presenteert de aanpak van de Commissie. De Commissie beoogt in samenwerking met landen en regio’s de duurzaamheid en effectiviteit van de gezondheidszorg te verbeteren door innovatie te promoten en door middel van het centraal stellen van de patiënt. Ook grensoverschrijdende gezondheidszorg wordt gestimuleerd door het creëren van de juiste wetgeving. Het eHealth action plan valt onder het derde gezondheidsprogramma, waarvan onlangs het werkprogramma voor 2018 is gepubliceerd. Het werkprogramma voor 2018 zelf roept ook op tot het ondersteunen van acties op het gebied van digitalisering in de gezondheidszorg.

eHealth en de Digital Single Market

In de Digital Single Market (DSM) strategie heeft de Commissie drie prioriteiten gedefinieerd voor Europese actie op het gebied van eHealth:

  1. Burgers moeten veilige toegang tot hun gegevens hebben en die kunnen gebruiken door heel Europa;
  2. Grens overstijgende onderzoeksinfrastructuren moeten ondersteund worden om gezondheidsonderzoek te bevorderen en gepersonaliseerde geneeskunde te stimuleren;
  3. De communicatie tussen patiënten en zorgverleners moet vergemakkelijkt worden om patiënten centraal te stellen in de omgang met data. Dit is voornamelijk gefocust op chronische ziektes en een beter begrip van veranderingen in de gezondheidszorg.

In de de tussentijdse evaluatie van de DSM is opnieuw aandacht voor gezondheid als een van de zes prioritaire beleidsterreinen binnen de strategie. De Commissie heeft in februari 2017 een interne taskforce opgezet die technologie en gezondheidsbeleidsmedewerkers samenbrengt om te zorgen dat deze drie prioriteiten geïmplementeerd worden. Zo werkt de Commissie samen met lidstaten voor de grens overstijgende uitwisseling van elektronische recepten en zijn er European Reference Networks (ERN) opgezet. Deze ERN’s brengen de expertise van zo’n 1000 klinieken in Europa samen voor het verbeteren van het diagnosticeren en behandelen van complexe en zeldzame ziektes.

In april 2018 heeft de Commissie een Mededeling gepubliceerd als onderdeel van een digitaliseringspakket dat het delen van gezondheidsdata binnen Europa moet verbeteren. Het is de bedoeling dat hierdoor onderzoek, diagnoses en behandelingen sneller en gerichter worden. Hiervoor wordt een digitale e-health infrastructuur opgezet. Ook heeft de Mededeling als doel de burgers een beter inzicht te laten krijgen in eigen gezondheidsdata waardoor ze een beeld kunnen vormen van hun eigen gezondheid. Deze nieuwe wetgeving is gebaseerd op de uitkomsten van een publieke consultatie uit 2017.

Horizon 2020

Ook Horizon 2020 draagt haar steentje bij aan technologische innovatie in de gezondheidszorg. Het werkprogramma Health, Demographic Change and Wellbeing 2018-2020 richt zich met twee miljard euro onder andere op gepersonaliseerde medicijnen, digitale transformatie van de gezondheidszorg en cybersecurity in de gezondheidszorg. Verder wordt er in het werkprogramma over onderzoeksinfrastructuren het gebruik van infrastructuren door medisch onderzoekers gestimuleerd en wordt er gestreefd naar de toepassing van High Performance Computing en Big Data technologieën in de gezondheidszorg in het werkprogramma ICT.

Meer informatie

Publicatie Europese Commissie: Taskforce to take Health and Digital policies further
Artikel Neth-ER: Ests Voorzitterschap roept op tot actie digital health
Artikel Neth-ER: Raad wil meer uitwisseling gezondheidsdata
Publicatie Europese Commissie: eHealth Action Plan 2012-2020 - Innovative healthcare for the 21st century
Artikel Neth-ER: Gezondheidswerkprogramma 2018 gepubliceerd
Artikel Neth-ER: Geen tijd te verliezen bij implementatie Digital Single Market
Artikel Neth-ER: Commissie wil het delen van gezondheidsdata verbeteren
Publicatie Europese Commissie: Communication on enabling the digital transformation of health and care in the Digital Single Market
Publicatie Europese Commissie: Synopsis Report – Consultation: Transformation Health and Care in the Digital Single Market

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Hoe kan Europa de digitale transitie de baas blijven?

Er moet in totaal jaarlijks 117 miljard euro geïnvesteerd worden, waaronder 42 miljard voor onderwijs en vaardigheden, om de digitale kloof te dichten. Zo stelt een rapport over de digitale...

Lees meer

Staan de drie beste supercomputers straks in Europa?

Als het aan de Commissie ligt, staan drie van de vijf beste supercomputers wereldwijd binnenkort in Europa. De Commissie trekt acht miljard euro uit voor het partnerschap EuroHPC, dat de...

Lees meer

State of the Union: de toekomst van Europa is groen en digitaal

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen legt in haar eerste State of the Union speech de nadruk op de groene en digitale transities. Om over onderwijs, onderzoek of innovatie iets te horen, moet...

Lees meer

Science Europe waarschuwt voor ongewenste gevolgen Digital Services Act

Er zijn heldere definities nodig in de Digital Services Act om ongewenste gevolgen voor onderzoek en innovatie te voorkomen, aldus Science Europe. Zij vragen de Commissie om een uitzonderingspositie...

Lees meer