Excellentie naast tomaten en komkommers

19 januari 2012

Op vrijdag 13 januari organiseerde Europarlementariër Lambert van Nistelrooij (EVP) de conferentie ‘Hoe smart is Nederland? De regionale uitdagingen voor Europa’s slimme, inclusieve en duurzame groei tot 2020’. Neth-ER vroeg hem na de conferentie wat de kansen en uitdagingen zijn voor Nederlandse kennisinstellingen.

Hoe zou je de regionale uitdagingen beschrijven voor Nederlandse kennisinstellingen?

“Nederlandse kennisinstellingen kunnen de Europa 2020 strategie oppakken als mogelijkheid en streven om niet alleen eigen onderzoek uit te breiden, excellent onderwijs en onderzoek te bieden maar juist ook om actief en meer samen te werken met andere universiteiten. Ook de sociale kant van het beleid komt nadrukkelijk in het vizier. Kennisinstituten krijgen in de komende periode de kans om te investeren in sociale innovatie. Hierbij moet gedacht worden aan concepten als slimmer werken (het realiseren van hoogwaardige arbeidsvormen) en flexibel organiseren (het hanteren van innovatieve organisatieprincipes).”

Op 13 januari bracht je tevens het boek ‘Investeren in de regio’ uit. Wat is je belangrijkste boodschap voor Nederlandse regio’s?

“Nederland dreigt buitenspel te raken als het blijft vasthouden aan de opstelling dat de regionale innovatiegelden enkel naar de armste Europese regio´s gaan. Je ziet de geschiedenis zich herhalen. Net als bij de onderhandelingen over de regionale fondsen voor de periode 2007-2013 nam de Nederlandse regering een afwijzende houding aan. De insteek van de regering destijds was: regiogelden alléén voor de armste regio’s. Uiteindelijk ging Nederland op het allerlaatste moment overstag. We moeten niet alleen bezuinigen, maar juist ook de economie en banengroei stimuleren. Het Regionaal Beleid nieuwe stijl biedt hiervoor uitstekende mogelijkheden. Hiermee kunnen we de weg naar boven inslaan.”

Een slimme regio begint met goed onderwijs zou je kunnen stellen. Hoe zie jij de verbinding tussen regionale strategieën en het nieuwe EU onderwijsprogramma Erasmus for all?

“Een programma zoals Erasmus for all sluit uitstekend aan op de gedachte die ik al verwoordde over de Nederlandse kennisinstellingen in de Europa 2020 strategie. Internationale samenwerking tussen kennisinstellingen, uitwisselingsprojecten en studiereizen zijn van onschatbare waarde voor samenhang in onderwijs en onderzoek. Het is belangrijk dat kennisinstellingen kunnen investeren in samenwerkingsprojecten. Dit kan al op kleine schaal door een onderzoekssamenwerking tussen verschillende Nederlandse universiteiten, maar juist ook breder door intensief samen te werken met kennisinstellingen in andere Europese landen. Nederlandse kennisinstellingen kunnen hier een uitstekende rol vervullen, door het verlenen van advies en kennis. Naast de export van tomaten en komkommers kan Nederland zo floreren met excellentie als exportproduct, en snijdt het mes aan twee kanten.”

Als lid van de Parlementaire Commissie Regionale Ontwikkeling (REGI) heb je recentelijk een mooi rapporteurschap verworven. Daarnaast ben je ook actief in ITRE. Wat is jouw visie op het slim koppelen van de beschikbare gelden voor enerzijds onderzoek en innovatie en regionale ontwikkelingen anderzijds?

"De 'Stairway to Excellence' in de Structuurfondsen is een erg mooi voorbeeld van hoe onderzoeks- en innovatieprojecten kunnen worden gecombineerd met regionale ontwikkelingen. Terwijl excellentie de standaard blijft in Horizon 2020 moeten de meer achterliggende regio´s in Europa hun onderzoeksinfrastructuren kunnen opbouwen. Tot nu toe lopen bijna alle Europees gefinancierde onderzoeksprojecten in de oude, gevestigde Europese lidstaten en komen veel nieuwe lidstaten niet aan de bak. Met de ‘Stairway to Excellence’ kunnen achterliggende, maar vaak erg kansrijke en capabele regio´s de kans krijgen onderzoeks- en innovatieprojecten te starten. Deze gelden komen uit de regiofondsen. Dit ondersteunt de Europese economie en draagt bij aan de cohesie in Europa."

Het is nu begin 2012. Horizon 2020 en de nieuwe generatie Regiofondsen gaan pas lopen in 2014. Wat kunnen Nederlandse kennisinstellingen nu al doen om zich voor te bereiden op Horizon 2020 en de Regiofondsen voor na 2013?

“Het is belangrijk voor Nederlandse kennisinstellingen om op de hoogte te zijn van wat er speelt in Brussel. Zo biedt ook de ‘Stairway to Excellence’ nieuwe kansen. Er wordt hard gewerkt aan de simplificatie van de programma´s, toch blijft het voer voor specialisten; een aanvraag voor fondsen kost tijd. Ik heb regelmatig contact met de universiteiten om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de problemen en behoeften in het Nederlandse kennisveld. Voor kennisinstellingen zou het nu al erg waardevol zijn om de mogelijkheden in de verschillende Europese programma´s te bekijken. Over de teksten voor de toekomstige fondsen kan men rechtstreeks bij mij terecht. Van 2 tot en met 5 april houd ik hiervoor 'zitdagen' in Eindhoven waarbij men direct met mij aan tafel gaat over de wijzigingsvoorstellen. U bent welkom!”

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Steun de Digital Skills and Jobs Coalition

De Digital Skills and Jobs Coalition doet een oproep aan organisaties binnen Europa om zich middels een belofte te committeren aan het ondersteunen van digitale vaardigheden. Door de huidige...

Lees meer

AVG blijft zorg voor gezondheidsonderzoek

Twee jaar na invoering blijven gezondheidsonderzoekers het hoofd breken over de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De wet stelt bijkomende voorwaarden aan het verrichten van onderzoek, maar...

Lees meer

ALLEA: EOSC moet een sterkere basis krijgen

Er zijn tekortkomingen in de wettelijke en technische basis van de European Open Science Cloud (EOSC). Zo sluiten de regels niet goed aan bij de Europese regelgeving, zegt ALLEA in een position...

Lees meer

ERAC wil centrale Europese aanpak Open Science en Open Innovation

Er moet een centrale, inclusieve en gecoördineerde aanpak komen voor Open Science en Open Innovation in Europa. Dit stelt de Standing Working Group on Open Science and Open Innovation van de...

Lees meer