Europese regeringsleiders presenteren prioriteiten voor onderwijs en cultuur

15 december 2017

De Europese regeringsleiders, verenigd in de Europese Raad, willen de mobiliteit van Europese jongeren vergroten. Dit is één van de prioriteiten voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en cultuur. Een versterkt en meer inclusief Erasmus+ programma, het opzetten van nieuwe Europese netwerken van hoger onderwijsinstellingen en de implementatie van de vaardighedenagenda moeten volgens de Raad hieraan bijdragen.

Vergroten van mobiliteit en uitwisseling

De Europese Raad wil meer uitwisseling en mobiliteit onder Europese jongeren. Dit is één van de prioriteiten voor Europese samenwerking op gebied van onderwijs en cultuur, die de Europese regeringsleiders hebben afgesproken. De Europese Raad stelt dat dit onder andere bereikt kan worden door een versterkt, meer inclusief en uitgebreid Erasmus+ programma. Ook moeten partnerschappen tussen Europese hoger onderwijsinstellingen versterkt worden en een twintigtal bottom-up netwerken van universiteiten in Europa gecreëerd worden. Hierdoor moet het mogelijk worden voor studenten om een diploma te halen door middel van het combineren van studies in meerdere EU-landen. Verder zou de samenwerking tussen lidstaten over de wederzijdse erkenning van diploma’s in het hoger onderwijs en voortgezet onderwijs meer gepromoot moeten worden, aldus de Europese Raad.

Stimuleren van deelname aan cultuur- en onderwijsactiviteiten

Behalve het vergroten van mobiliteit, moet ook de deelname aan culturele en onderwijsactiviteiten van Europese jongeren gestimuleerd worden. Dit kan bijvoorbeeld door de introductie van een Europese studentenkaart. Daarnaast moet worden ingezet op de verbetering van de taalvaardigheid, zodat meer jongeren ten minste twee Europese talen kunnen spreken naast hun moedertaal.

Implementeren vaardighedenagenda

Verder moeten er stappen genomen worden in het implementeren van de European Skills Agenda, met speciale focus op de implementatie van de Raadsconclusies over Upskilling Pathways, gericht op mensen met de meeste behoeften aan het leren van nieuwe vaardigheden. Ook zou volgens de Europese regeringsleiders meer aandacht moeten worden besteed aan 'een leven lang leren' en digitale vaardigheden in Europa.  

Context

Deze conclusies zijn een onderdeel van een breder pakket uit conclusies die op 14  december zijn aangenomen in de Europese Raad. De Raad borduurt hiermee voort op de discussies tijdens de Social Summit in Gothenburg op 17 november, waarin onder meer werd besloten om de Europese Pijler van Sociale Rechten aan te nemen.  Tijdens de Europese onderwijstop op 25 januari 2018 zal worden gesproken over de fundamenten van de door de Commissie voorgestelde Europese onderwijsruimte. Hoewel de Raad benadrukt dat onderwijs en cultuur de verantwoordelijkheid van lidstaten blijven, zijn de regeringsleiders het er over eens dat met Europese samenwerking veel bereikt kan worden. De Europese Raad nodigt de Commissie uit om in het voorjaar van 2018 voorstellen voor Raadsaanbevelingen te presenteren waar dit relevant is.

Meer informatie

Publicatie Europese Raad: European Council meeting (14 December 2017) – Conclusions
Artikel Neth-ER: Onderwijsraad zet in op toekomstverkenning onderwijs
Artikel Neth-ER: EU-leiders tekenen verklaring sociale pijler
Artikel Neth-ER: Richting een Europese onderwijsruimte in 2025
Dossier Neth-ER: Vaardigheden

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Cedefop: Coronacrisis raakt gemiddeld gekwalificeerde beroepen extra hard

De komende 10 jaar zal de vraag naar hooggeschoolde en lager geschoolde arbeiders extra toenemen, terwijl de druk op het middensegment zal toenemen. Deze trend zal nog eens versterkt worden door de...

Lees meer

Nieuw MFK en coronaherstelfonds: Commissie maakt geld vrij voor kennis

De Europese Commissie heeft een nieuw voorstel voor de meerjarenbegroting 2021-2027 en het coronaherstelfonds gepubliceerd. Hierin wil ze in totaal 94,4 miljard euro beschikbaar stellen voor Horizon...

Lees meer

LLLP: hoger budget Erasmus+ opvolger nodig om meer doelstellingen te behalen

Het budget van de opvolger van Erasmus+ moet worden verhoogd zodat organisaties over voldoende middelen beschikken om de doelstellingen te behalen. Dat stelt Lifelong Learning Platform in haar...

Lees meer

Week 21: update corona

Corona beïnvloedt alle facetten van de Europese besluitvorming. Neth-ER zet elke week het belangrijkste coronanieuws op onderwijs- en onderzoeksgebied op een rij. Daarnaast vindt u de...

Lees meer