Europese onderzoeksministers: stroomlijn EU O&I-beleid

27 juli 2017

De Europese onderzoeksministers zijn het erover eens dat Europa’s onderzoekslandschap te complex en gefragmenteerd is en willen dit meer rationaliseren en strategischer vormgeven. Verder concludeerden zij dat er meer budget moet komen voor onderzoek en innovatie en de positieve impact zichtbaarder moet zijn voor de Europese burgers. Dit zijn de belangrijkste resultaten van de informele vergadering van de Raad Concurrentievermogen.  

Strategische aanpak EU O&I-beleid

Er moet een meer strategische aanpak gekozen worden voor Europa’s toekomstige onderzoeksbeleid. Dit kwam naar voren tijdens de informele vergadering van de Raad van Concurrentievermogen in Tallinn, Estland, onder het Estse voorzitterschap. Nationale budgetten en activiteiten met vergelijkbare doelen moeten met elkaar in lijn worden gebracht en het aantal verschillende initiatieven moet worden teruggebracht. Ook is de rol en effectiviteit van onderzoeks- en innovatiepartnerschappen besproken in deze context. De ministers zijn het erover eens dat deze meer strategisch ingezet kunnen worden. Luc Soete, economist van Maastricht University, was één van de sprekers tijdens de vergadering. Soete benadrukte dat de Europese onderzoekssamenwerking gefragmenteerd is en dat dit ten koste gaat van de effectiviteit.

Zichtbaarheid van positieve impact

De ministers concludeerden verder dat de positieve impact van excellent onderzoek op de economie en maatschappij duidelijker moet worden gemaakt. Pascal Lamy, voorzitter van de High Level Group on maximising the impact of EU research & innovation programmes, legde op basis van de bevindingen van deze groep uit welke stappen er moeten worden ondernomen om de impact van onderzoek en innovatie te vergroten. Carlos Moedas, Eurocommissaris voor onderzoek en innovatie, beaamde dat er meer gericht moet worden op impact voor Europese burgers. Op 12 oktober 2017 vindt de conferentie European Research Excellence – Impact and Value for Society plaats. Hier zal de Tallinn call for action worden gepresenteerd, waarin stapsgewijs acties worden omschreven voor belanghebbenden om toe te werken naar meer impact en maatschappelijke waarde van Europees onderzoek. Tenslotte benadrukken de ministers dat investeringen in onderzoek en innovatie noodzakelijk zijn voor Europa om een goede concurrentiepositie te behouden in de toekomst. Er moet daarom meer budget komen voor het volgende kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (KP9) en

Evaluatie Horizon 2020 en volgende kaderprogramma

Het Ests Voorzitterschap wil in de komende maanden tot een overeenkomst komen over de Raadsconclusies over de tussentijdse evaluatie van Horizon 2020 en de richting van KP9. De evaluatie van Horizon 2020 vindt momenteel plaats. In het najaar zal de Commissie een mededeling uitbrengen over de resultaten van de interim evaluatie van Horizon 2020. Dit zal ook belangrijk zijn voor de opzet van KP9, het programma dat Horizon 2020 zal opvolgen. In het voorjaar van 2018 zal de Europese Commissie een publieke consultatie openen om input van belanghebbenden te verzamelen over KP9. Het voorstel voor KP9 wordt verwacht in het najaar van 2018 en moet in 2021 van start gaan.

Ests Voorzitterschap

Estland heeft Malta opgevolgd als voorzitter van de Raad van de Europese Unie en zal het voorzitterschap vervullen tijdens de tweede helft van 2017. De vier prioriteiten waarop Estland wil focussen zijn: een open en innovatieve Europese economie; een veilig Europa; een digitaal Europa en vrij verkeer van data; een inclusief en duurzaam Europa.

Meer informatie:

Persbericht Ests Voorzitterschap: iCOMPET: The EU needs a more coherent research funding landscape
Persbericht Ests Voorzitterschap: iCOMPET: We want to make people proud of European research and innovation
Website Conferentie: European Research Excellence – Impact and Value for Society
Artikel Neth-ER: Ests voorzitterschap zet in op open en innovatief Europa

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Verversen Geef de karakters in die u in de afbeelding ziet. Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.

Gerelateerde artikelen

Wellcome:benut kansen Brexit voor sterkere ERA

De EU en het Verenigd Koninkrijk moeten de ontwikkeling van de Europese Onderzoeksruimte (ERA) verdiepen en versnellen, waardoor Europa kan profiteren van een bredere samenwerking met een grotere...

Lees meer

Neth-ER: EU moet meer investeren in kennis

De EU moet meer investeren in de kennisprogramma’s om Europa’s ambities met betrekking tot economische groei te kunnen waarmaken. Om aandacht te vragen voor het belang van investeren in...

Lees meer

Wordt uw stad de nieuwe innovatiehoofdstad van Europa?

Het is weer mogelijk voor Europese steden aan te melden oor de European Capital of Innovation-wedstrijd. Een bedrag van één miljoen euro wordt vergeven aan de stad die de beste omstandigheden...

Lees meer

Geef uw mening over de missie-aanpak in KP9

De Commissie heeft een call for feedback geopend waarin belanghebbenden kunnen reageren op het rapport over missies door Professor Mariana Mazzucato en in het bijzonder op de voorgestelde criteria...

Lees meer