Europese landen denken anders over bij- en nascholing

25 juli 2019

De opvattingen en definities van bij- en nascholing verschillen tussen Europese landen en soms zelfs binnen een land. Zo blijkt uit een rapport van Cedefop, waarin zij onderzoek hebben gedaan naar bij- en nascholing in de Europese lidstaten. Ook blijkt uit dit rapport dat de groep die bij- en nascholing aanbieden minder homogeen is geworden.

Verschillende opvattingen over bij- en nascholing

Er bestaan nog steeds veel verschillende opvattingen en definities van bij- en nascholing (continuing vocational education and training – CVET) in Europa, en soms zelfs binnen een land. Zo blijkt uit het rapport The changing nature and role of vocational education and training in Europe van Cedefop, waarin de ontwikkelingen in bij- en nascholing in de afgelopen decennia is onderzocht. In de meeste landen wordt bij- en nascholing slechts gezien als een economisch instrument om betere aansluiting op de arbeidsmarkt te bewerkstelligen. In Nederland geldt dit ook: bij- en nascholing wordt voornamelijk door werknemers gebruikt. Wel valt op dat bij- en nascholing in Nederland op alle niveaus aangeboden wordt (van korte cursussen tot masteropleidingen). Hoewel bij- en nascholing steeds vaker wordt gezien als onderdeel van leven lang leren (LLL), zijn er momenteel maar weinig landen waar bij- en nascholing echt in het LLL-beleid is opgenomen.

Diversificatie van het aanbod

De groep aanbieders van bij- en nascholing is de afgelopen jaren steeds minder homogeen geworden. Hoewel bij- en nascholing voornamelijk nog wordt aangeboden door werknemers, komen er steeds meer aanbieders van non-formele scholing op de markt. Dit is ook in Nederland het geval. Verder kwam naar voren dat over het algemeen steeds meer instellingen die beroepsonderwijs aanbieden ook bij- en nascholing aanbieden.

Context

Het rapport van Cedefop maakt deel uit van een langer lopend project: voor een periode van drie jaar (2016-2018) heeft Cedefop geanalyseerd hoe vocational education and training (VET) is veranderd in de afgelopen decennia (1995-2015). Dit rapport gaat specifiek over bij- en nascholing. Onderzocht is hoe deze scholing eruit ziet in de lidstaten, wie deze scholing aanbiedt en wie er deelnemen. De aandacht voor bij- en nascholing in Europees beleid is de laatste jaren sterk toegenomen, aangezien deze bijdragen aan het behalen van de Europese sociale en economische doelen.

Meer informatie: 

Publicatie Cedefop: The changing nature and role of vocational education and training in Europe
Artikel Neth-ER: Interne opleidingen in het Nederlands bedrijfsleven verbeterd
Artikel Neth-ER: 
Investeren in vaardigheden belangrijk voor globalisering  
Artikel Neth-ER:
Upskilling Pathways: meer actie vereist aldus Commissie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Extra aandacht voor groene en digitale transitie in vernieuwde Youth Guarantee

Nu is het moment om jeugdwerkgelegenheidsbeleid te verweven met de groene en digitale transities. Een nieuwe steunpakket moet de werkloosheid onder jongeren tegengaan. De Commissie roept de...

Lees meer

Commissie lanceert gebruiksvriendelijker Europass platform met meer mogelijkheden

De Europese Commissie heeft het vernieuwde Europass platform gelanceerd. Europass is één van de twaalf flagship acties in de update van de Skills Agenda. De lancering van het platform markeert een...

Lees meer

Commissie publiceert voorstel voor modernisering Europees mbo-beleid

De Europese Commissie wil het Europese mbo-beleid moderniseren om huidige en toekomstige thema’s als de groene en digitale transities te accommoderen. Dit staat in het voorstel van de Commissie voor...

Lees meer

Update van Skills Agenda moet Europese vaardighedenrevolutie teweeg brengen

De Europese Commissie roept alle lidstaten en private en publieke belanghebbenden op een ware vaardighedenrevolutie teweeg te brengen. Publiek-private samenwerking, innovatie, aanpak van...

Lees meer