Europese landen denken anders over bij- en nascholing

25 juli 2019

De opvattingen en definities van bij- en nascholing verschillen tussen Europese landen en soms zelfs binnen een land. Zo blijkt uit een rapport van Cedefop, waarin zij onderzoek hebben gedaan naar bij- en nascholing in de Europese lidstaten. Ook blijkt uit dit rapport dat de groep die bij- en nascholing aanbieden minder homogeen is geworden.

Verschillende opvattingen over bij- en nascholing

Er bestaan nog steeds veel verschillende opvattingen en definities van bij- en nascholing (continuing vocational education and training – CVET) in Europa, en soms zelfs binnen een land. Zo blijkt uit het rapport The changing nature and role of vocational education and training in Europe van Cedefop, waarin de ontwikkelingen in bij- en nascholing in de afgelopen decennia is onderzocht. In de meeste landen wordt bij- en nascholing slechts gezien als een economisch instrument om betere aansluiting op de arbeidsmarkt te bewerkstelligen. In Nederland geldt dit ook: bij- en nascholing wordt voornamelijk door werknemers gebruikt. Wel valt op dat bij- en nascholing in Nederland op alle niveaus aangeboden wordt (van korte cursussen tot masteropleidingen). Hoewel bij- en nascholing steeds vaker wordt gezien als onderdeel van leven lang leren (LLL), zijn er momenteel maar weinig landen waar bij- en nascholing echt in het LLL-beleid is opgenomen.

Diversificatie van het aanbod

De groep aanbieders van bij- en nascholing is de afgelopen jaren steeds minder homogeen geworden. Hoewel bij- en nascholing voornamelijk nog wordt aangeboden door werknemers, komen er steeds meer aanbieders van non-formele scholing op de markt. Dit is ook in Nederland het geval. Verder kwam naar voren dat over het algemeen steeds meer instellingen die beroepsonderwijs aanbieden ook bij- en nascholing aanbieden.

Context

Het rapport van Cedefop maakt deel uit van een langer lopend project: voor een periode van drie jaar (2016-2018) heeft Cedefop geanalyseerd hoe vocational education and training (VET) is veranderd in de afgelopen decennia (1995-2015). Dit rapport gaat specifiek over bij- en nascholing. Onderzocht is hoe deze scholing eruit ziet in de lidstaten, wie deze scholing aanbiedt en wie er deelnemen. De aandacht voor bij- en nascholing in Europees beleid is de laatste jaren sterk toegenomen, aangezien deze bijdragen aan het behalen van de Europese sociale en economische doelen.

Meer informatie: 

Publicatie Cedefop: The changing nature and role of vocational education and training in Europe
Artikel Neth-ER: Interne opleidingen in het Nederlands bedrijfsleven verbeterd
Artikel Neth-ER: 
Investeren in vaardigheden belangrijk voor globalisering  
Artikel Neth-ER:
Upskilling Pathways: meer actie vereist aldus Commissie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Roemeense voorzitterschap boekt bescheiden resultaat

Roemenië heeft in juni 2019 haar eerste voorzitterschap van de Raad van de EU afgesloten. De Roemenen bereikten onder meer een (tussen)akkoord over Horizon Europe en copyright. Op belangrijke...

Lees meer

OESO: “Geen fiscale prikkels maar publieke financiering nodig in Nederland!”

Er zijn hogere publieke investeringen nodig voor onderzoek & ontwikkeling in Nederland, aldus de OESO in haar jaarlijkse groeirapport. Momenteel stimuleert Nederland de sector vooral door...

Lees meer

Stijgende tekorten aan vaardigheden in de EU

In Europese landen met een goed functionerende arbeidsmarkt is het tekort aan bepaalde vaardigheden de afgelopen jaren toegenomen, aldus de Europese Commissie in een rapport. Om dit tekort aan te...

Lees meer

Commissieverdeling EP bekend: goed nieuws voor het kennisveld

Het Europese Parlement heeft de zetels in de parlementaire commissies verdeeld. Nederlandse Europarlementariërs zijn goed vertegenwoordigd in de commissies die voor het Nederlands kennisveld...

Lees meer