Europese Raad: onderwijs- en innovatiekracht voor bloeiende industrie

24 maart 2014

De regeringsleiders hebben tijdens de Europese Raad onder andere het belang van smart specialisation, vaardigheden op het gebied van wetenschap en technologie en de Key Enabling Technologies (KETs) onderstreept.

Smart specialisation en aandacht STEM-vaardigheden
Voor de Europese Unie (EU) is het concurrentievermogen en groei van de industrie erg belangrijk. Daarom moet smart specialisation zo goed mogelijk worden uitgevoerd met behulp van de financiële middelen in onder andere Horizon 2020, de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) en COSME. Voor groei is het daarnaast van belang dat Europeanen over de juiste vaardigheden beschikken. De Raad roept daarom op om het bijbrengen van wetenschap- en technologie-, engineering- en wiskundevaardigheden (STEM) prioriteit te maken met grote betrokkenheid van het bedrijfsleven. Daarbinnen vraagt de Raad specifiek aandacht voor mobiliteit, onderwijs en beroepsopleidingen, die ondersteund moeten worden met onder andere Erasmus+ en de European Alliance for Apprenticeships (EaFA). Betrokkenheid van het bedrijfsleven voor de afstemming van vaardigheden is van cruciaal belang.

KETs, octrooi en staatssteun
De Raad herhaalt daarnaast dat de KETs van cruciaal belang zijn voor de EU. Er wordt met name aandacht geschonken aan het sector overschrijdend element van schone technologie (CleanTech). De Raad verzoekt de Europese Commissie om verslag uit te brengen hoe deze technologie in concrete EU maatregelen kan worden bevorderd. Daarnaast besprak de Raad de onderwerpen staatssteun, het EU-octrooi en zal de Raad deze en bovenstaande punten evalueren in de context van de Europa 2020 strategie review in maart 2015.

Overige agendapunten
Andere onderwerpen die op de agenda stonden waren het Europees Semester en het nieuwe klimaat- en energiebeleid 2020-2030. Met betrekking tot het Europees Semester werd er aangegeven dat ondanks de crisis er nog steeds moet worden geprobeerd om de Europa 2020 doelstellingen te halen. Over het klimaat- en energiebeleid is er geen beslissing genomen, er zijn enkele voorwaarden besproken en de uiteindelijke beslissing zal niet later dan oktober 2014 worden gemaakt.

Meer informatie
Publicatie: Raadsconclusies 20-21 maart 2014
Neth-ER artikel: Commissie wil 40% minder CO2 uitstoot in 2030
Neth-ER artikel: Annual Growth Survey 2014: versterken van het herstel

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Moedas: Impact van Horizon kun je niet overdrijven

Carlos Moedas, Europees commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie, kijkt tevreden terug op zijn ambtstermijn. Moedas ziet vijf mijlpalen, waaronder de EIC en het aanpakken van...

Lees meer

Rekenkamer: kostendeclaraties blijven heikel punt Horizon 2020

De uitgaven van de Commissie in 2018 waren in orde, maar het declareren van onderzoeksuitgaven moet eenvoudiger worden. Dat concludeert de Europese Rekenkamer. Ondanks versimpelingen sinds KP7...

Lees meer

Twee Nederlandse nominaties voor Horizon Impact Awards

Twee Nederlandse projecten zijn genomineerd voor de Horizon Impact Awards, heeft de Europese Commissie bekendgemaakt in een persbericht. De Vrije Universiteit van Amsterdam en de Nederlandse food...

Lees meer

Nederland opnieuw in top 3 landen met meeste ERC Starting Grants

Nederlandse kennisinstellingen staan weer in de top 3 van landen met de meeste ERC Starting Grants; relatief gezien presteert Nederland zelfs nog beter dan vorig jaar. Dit valt af te lezen...

Lees meer