Europees Solidariteitskorps versterkt

20 november 2017

Het Europees Solidariteitskorps krijgt een eigen financieringsconstructie van ruim 340 miljoen euro om in de periode 2018-2020 zeker 100.000 jongeren een vrijwilligersplek, stage of baan te bieden. Een voorstel daartoe is door de Europese Commissie aangenomen. 

Budget

De Europese Commissie heeft een verordening aangenomen om het Europees Solidariteitskorps een aparte rechtsgrondslag te geven en te voorzien van een eigen financieringsconstructie. Voor het Korps zou daarmee ruim 340 miljoen euro ter beschikking komen voor de periode 2018-2020. Van dit geld kunnen zeker 100.000 Europese jongeren worden geplaatst in solidariteitsprojecten, vrijwilligerswerk doen of een stage of baan krijgen. Dit is te lezen in de verordening over de juridische basis voor het Solidariteitskorps die de Europese Commissie heeft aangenomen. Het budget komt onder andere uit Erasmus+ (198 miljoen euro), het Employment and Social Innovation programme (10 miljoen) en het European Social Fund (35 miljoen euro).

Activiteiten

Het Europees Solidariteitskorps was er al op gericht om mogelijkheden te creëren voor jongeren om deel te nemen aan projecten die mensen en gemeenschappen in nood ondersteunen. Onder de nieuwe verordening zullen verschillende nieuwe onderdelen aan het Korps worden toegevoegd, zoals de mogelijkheid voor deelnemers om hun eigen solidariteitsprojecten op te zetten en om vrijwilligerswerk in teamverband te verrichten. Bijzondere aandacht wordt besteed aan deelnemers uit kansarme milieus. Dit betekent, samengevat, dat jongeren: 

  • via solidariteitsacties vrijwilligerswerk kunnen doen voor maximaal twaalf maanden. Stages kunnen twee tot zes maanden duren en banen duren twee tot twaalf maanden.
  • participeren aan vrijwilligersteams. De teams bestaan uit groepen tussen 10 en 40 vrijwilligers uit verschillende landen. Zij kunnen gezamenlijk vrijwilligerswerk doen voor een periode van twee weken tot twee maanden.
  • in groepen hun eigen solidariteitsproject kunnen opzetten en uitvoeren voor een periode van twee tot twaalf maanden. Een groep bestaat uit maximaal vijf jongeren.

Behalve bovenstaande activiteiten kunnen vanuit het Korps ook netwerkactiviteiten worden ondersteund. Deze activiteiten moeten bijdragen aan promotie van het Solidariteitskorps en moet de mogelijkheid bieden voor ondersteuning en uitwisseling van best practices. Het voorstel valt binnen de ambities van de eerder gepresenteerde Europese pijler van sociale rechten

Achtergrond

Het Europees Solidariteitskorps is gestart in december 2016 en heeft als doel jongeren tussen de 18 en 30 jaar de mogelijkheid te bieden door middel van vrijwilligerswerk, een stage of een baan bij te dragen aan maatschappelijke uitdagingen in de EU. De deelnemers kunnen op deze manier hun vaardigheden en competenties ontwikkelen, wat bijdraagt aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. De Raad heeft zijn goedkeuring uitgesproken over het Commissievoorstel. Nadat een aantal technische details zijn uitgewerkt, zullen de onderhandelingen met het Europees Parlement begin 2018 starten.    

Feedback

De Europese Commissie biedt de mogelijkheid feedback te geven op de verordening. Een samenvatting van alle feedback wordt gepresenteerd in het Parlement en in de Raad. De feedbackperiode sluit acht weken nadat de verordening in alle EU-talen beschikbaar is. Deze mogelijkheid is een nieuw initiatief waarin de Europese Commissie geeft betrokkenen en burgers de kans om feedback te geven op bestaande en nieuwe EU-wetgeving, als onderdeel van de Better Regulation Agenda.

Meer informatie:

Publicatie Europese Commissie: Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council
Persbericht Europese Commissie: Over €340 million proposed fort he European Solidarity Corps
Persbericht Europese Commissie: European Solidarity Corps: Commission proposes more than €340 million to enable 100 000 placements by 2020
Publicatie Europese Commissie: European Commission – Fact sheet: Taking the European Solidarity Corps forward: Questions and Answers
Website Europese Commissie: Proposal for Regulation: European Solidarity Corps
Artikel Neth-ER: Jongeren aan het werk in en voor Europa
Artikel Neth-ER: Geef uw mening over wetgeving van de EU

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Webinar – Digitalisation of student mobility: gaining international competences in times of corona through virtual and blended mobility

Join us on 27 October for a discussion on gaining international competences through virtual and blended student mobility. During this webinar, we will explore the role digitalisation can play to...

Lees meer

Von der Leyen neemt onderscheiding in ontvangst ter ere van Erasmus+

Het Erasmus+ programma heeft een onderscheiding gewonnen voor de bijdrage aan Europese samenwerking en het belang van onderwijs en cultuur. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen nam trots de...

Lees meer

Commissie gaat actie ondernemen om digitalisering in Europees onderwijs te versterken

De Commissie wil digitalisering in het onderwijs versterken door het ontwikkelen van een hoogwaardig digitaal onderwijsecosysteem en het versterken van digitale vaardigheden van de Europese...

Lees meer

Europees Parlement wil een groener Erasmus+

Het Europees Parlement roept de Europese Commissie op om Erasmus+ sterker in te zetten tegen klimaatverandering. Het Parlement wil duurzaamheidsindicatoren zien in de nieuwe Europese onderwijs- en...

Lees meer