Europees Parlement neemt positie in over copyright

14 september 2018

De onderhandelingen over de herziening van de copyrightrichtlijn kunnen van start gaan nu het Europees Parlement een positie heeft ingenomen. Voor de zomer stemde het Parlement nog tegen het voortzetten van de onderhandelingen. Ondanks de sterke lobby tegen de voorgestelde positie van de commissie Juridische zaken van het Parlement zijn er weinig wijzigingen aangebracht in het voorstel.

Geen grote wijzigingen

Het Europees Parlement heeft een positie ingenomen met betrekking tot de herziening van de copyrightrichtlijn. Hierdoor kunnen de onderhandelingen van start gaan. Deze zomer stemde een meerderheid van het Parlement nog tegen het voortzetten van de onderhandelingen: onder meer uit het kennisveld was er veel weerstand tegen de tekst van de commissie Juridische zaken (JURI), verantwoordelijk voor de behandeling van dit wetsvoorstel. Ondanks een sterke lobby van belanghebbenden is er weinig veranderd. De amendementen die het Parlement nu aangenomen heeft, zijn in lijn met het eerder uitgebrachte rapport van de commissie JURI. Er is bijvoorbeeld geen gehoor gegeven aan het verzoek om de uitzondering voor Text and Datamining (TDM) uit te breiden. Nu ook het Parlement haar positie vastgesteld heeft kan de triloog beginnen en zullen de Commissie, de Raad en het Parlement over het voorstel gaan onderhandelen. Wanneer de instellingen een compromis bereikt hebben, zal het Parlement nogmaals stemmen over het voorstel. Naar verwachting zal dit begin 2019 zijn.

Reactie Science Europe

Het Parlement heeft het veel te strikte voorstel voor TDM van de Commissie niet genoeg verbeterd. Dat stelt Science Europe in een reactie op de stellingname van het Parlement. Een uitzondering op TDM is nodig om baanbrekend onderzoek te kunnen doen, aangezien onderzoekers vaak samenwerken met private partners of partners uit de samenleving. Science Europe zal tijdens de triloog het belang van een brede uitzondering op TDM blijven benadrukken.

Reactie EUA

De ingenomen positie van het Europees Parlement is een gemiste kans voor de ondersteuning van onderzoek en innovatie. Dit zegt de European University Association (EUA) in een reactie op de positie van het Parlement. Onderwijsplatforms en universiteitsbibliotheken hebben een bredere uitzondering nodig voor het verplicht screenen op auteursrechtelijk beschermd materiaal, voorafgaand aan het uploaden ervan. Deze uitzondering is belangrijk, omdat onderwijs- en onderzoeksinfrastructuren vaak niet de capaciteiten hebben om de mechanismen op te zetten die het voorstel vereist. 

Context

De Commissie heeft in september 2016 een voorstel gedaan om de regels voor copyright te moderniseren. In mei 2018 namen de lidstaten een positie in onder het Bulgaarse EU-voorzitterschap. Het voorstel heeft tot veel ophef geleid, ook in de onderzoeks- en onderwijssector. Veel organisaties, waaronder Neth-ER, hebben brieven ondertekend die het Parlement opriepen het voorstel aan te passen, met name de uitzondering voor TDM

Meer informatie

Persbericht Europees Parlement: Europees Parlement neemt positie in over online auteursrechten 
Publicatie Europees Parlement: Copyright in the Digital Single Market
Artikel Neth-ER: Copyrightrichtlijn: EP trapt op de rem
Artikel Neth-ER: “Uitzondering text and data mining moet worden uitgebreid”
Artikel Neth-ER: Copyrightrichtlijn: Raad neemt positie in
Artikel Neth-ER: Uitzonderingen copyright voor onderzoekers en docenten
Publicatie Europese Commissie: Modern EU Copyright rules for European culture to flourish and circulate’ 
Persbericht Science Europe: European Parliament Vote on Copyright Fails to Provide Legal Clarity for Research
Persbericht European University Association: EU Copyright Reform: European Parliament vote is a missed opportunity to bolster R&I

 

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Herziening copyrightrichtlijn: triloog bereikt overeenstemming

Het Parlement, de Raad en de Commissie hebben overeenstemming bereikt over de herziening van de copyrightrichtlijn. Voor het kennisveld zijn verschillende uitzonderingen gemaakt op het auteursrecht...

Lees meer

EC lanceert gratis dienst om kennisinstellingen te adviseren over IE-strategie

De Europese Commissie heeft een nieuwe dienst opgericht die Europese universiteiten en publieke onderzoeksorganisaties helpt bij het kiezen van de beste intellectueel eigendom-strategie. Deze gratis...

Lees meer

Copyrightrichtlijn: belanghebbenden roepen op artikel 11 en 13 te verwijderen

Artikel 11 en 13 van de herziening van de copyrightrichtlijn moeten uit het voorstel verwijderd worden. Dat schrijft een coalitie van 89 organisaties in een open brief aan de Raad, de Commissie en...

Lees meer

Text and data mining: 14 organisaties roepen op tot een bredere uitzondering

Een brede en verplichte uitzondering in de copyrightrichtlijn voor het gebruik van text and data mining (TDM) is noodzakelijk als Europa voorop wil blijven lopen op het gebied van innovatie en...

Lees meer