Europees Comité van de Regio’s wil 'effectievere onderzoeksinfrastructuren’

18 juli 2019

Er zijn nog grote tekortkomingen in de Europese Onderzoeksruimte op het gebied van onderzoeksinfastructuren, terwijl deze cruciaal zijn voor regionale ontwikkeling vanwege hun impact op onderzoeks- en onderwijs-ecosystemen. Om deze tekortkomingen te adresseren zijn er hogere nationale en regionale investeringen vereist en zal er gezocht moeten worden naar creatief gebruik van verschillende fondsen, zo stelt het Europees Comité van de Regio's.

Effectiviteit omhoog

Er bestaan grote tekortkomingen als het gaat om het rendement van onderzoeksinfrastructuren (RI’s) in de Europese Onderzoeksruimte. Het Comité van de Regio's, dat zich baseert op een publicatie van rapporteur Eamon Dooley, vindt dat het rendement van RI’s zal moeten worden verbeterd om de impact op regionale ontwikkeling te vergroten en om grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Om betere kenniscirculatie en interdisciplinair onderzoek binnen de Europese Onderzoeksruimte te faciliteren, kunnen er nog grote stappen worden gemaakt bij het integreren van RI’s met die van naburige regio’s. Ook zijn er nog altijd belemmeringen voor onderzoekers in de toegang tot de faciliteiten van RI’s over de grens.

Hogere investeringen

Het CvdR is bezorgd over de impact van RI’s - die nog steeds onderontwikkeld blijft - doordat Europese investeringen in O&I gemiddeld flink onder het in 2002 overeengekomen streefgetal van 3% liggen. Er zal dus een voorbeeld moeten worden genomen aan de 31 van de 281 regio’s in de EU die wél meer dan 3% investeren. Vooral regio’s in EU-13 landen blijven achter. Om de langdurige duurzaamheid van de Europese Onderzoeksruimte te garanderen is er extra financiering nodig van het begin tot het einde van de levenscyclus van RI’s. Dit zou gedaan kunnen worden door creatiever gebruik te maken van EU-fondsen als Erasmus+ en Digital Europe, maar ook door het aanwenden van nationale financiering.

Context

Onderzoeksinfrastructuren zijn faciliteiten, middelen en verwante diensten die de wetenschappelijke gemeenschap kan gebruiken om excellent onderzoek uit te voeren. In de Europese Unie vormt het European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) een gezamenlijk platform om onderzoeksinfrastructuren te faciliteren en te stimuleren, bijvoorbeeld door het publiceren van roadmaps. Eerder dit jaar riep het EIROforum al op tot meer aandacht en budget voor onderzoeksinfrastructuren in Europa. De publicatie van rapporteur Eamon Dooley werd op 9 oktober 2019 aangenomen tijdens de plenaire vergadering van het Comité van de Regio's.

Meer informatie: 

Persbericht ECvR: Connecting regional research infrastructure is the key to a digital and innovative Europe  
Publicatie ECvR: Onderzoeksinfrastructuur: de toekomst van de Europese Onderzoeksruimte vanuit een regionaal en grensoverschrijdend perspectief
Artikel Neth-ER: “Meer budget benodigd voor onderzoeksinfrastructuren in Horizon Europe”
Artikel Neth-ER: Hoe kan de impact van onderzoeksinfrastructuren gemeten worden? OESO geeft antwoord
Artikel Neth-ER: EU-13 rectoren verwerpen EU van twee onderzoekssnelheden
Artikel Neth-ER: ESFRI Roadmap 2018: zes nieuwe onderzoeksinfrastructuren

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Geef uw mening over het e-cohesion data-uitwisselingssysteem

De Europese Commissie vraagt in een nieuwe consultatie uw mening over het e-cohesion systeem. Dit elektronische data-uitwisselingsysteem werd afgelopen programmaperiode (2014-2020) geïntroduceerd....

Lees meer

EARTO vraagt om een Europese strategie voor technologische infrastructuren

Onderzoek en innovatie zijn essentieel voor de groene en digitale transitie. Om deze optimaal te kunnen benutten, is er volgens EARTO een Europese strategie voor technologische infrastructuren nodig...

Lees meer

Commissie vraagt om mee te denken over Interreg component 5

De Commissie vraagt om uw input voor de invulling van het nieuwe Interregional Innovative Investment-instrument. De zogenaamde Interreg component 5 is gericht op het opschalen van regionale...

Lees meer

Uw mening over de EOSC

Tot 31 augustus kunt u uw mening geven over de strategische agenda van de European Open Science Cloud. Dit EU initiatief richt zich op het openlijk delen van onderzoeksresultaten in Europa....

Lees meer