Europeanen vinden onderwijs belangrijkste prioriteit voor regionaal beleid

10 oktober 2019

De meeste mensen in Europa en Nederland vinden onderwijs het belangrijkste domein om in te investeren via regionale fondsen, zo blijkt uit de deze week uitgekomen Eurobarometer-peiling. Daarnaast publiceerde de Commissie ook de Regional Competitiveness Index 2019. Daaruit blijkt dat Nederlandse regio’s opnieuw tot de Europese top wat betreft concurrentiekracht worden gerekend.

Eurobarometer: onderwijs belangrijkste investeringsprioriteit 

Lidstaten kunnen regionale investeringsprioriteiten identificeren aan de hand van de uitgebrachte Eurobarometer over regionaal beleid door de Europese Commissie. Uit de Eurobarometer blijkt dat Nederlanders onderwijs de belangrijkste investeringsprioriteit voor de regionale fondsen vinden, naast gezondheidszorg en sociale infrastructuur. Op Europees niveau is dit ook het meest gegeven antwoord op de vraag waarin de fondsen zouden moeten investeren. Daarnaast vindt een grote meerderheid van de EU-burgers, evenals de Nederlanders, dat projecten die medegefinancierd zijn door de EU een positieve invloed hebben op hun leven.

Index: Nederland presteert goed, nog steeds kloof in Europa

Uit de Regional Competitiveness Index 2019 blijkt dat de Nederlandse regionale gebieden tot de meest concurrerende regio’s van Europa behoren. De regio Utrecht staat samen met de regio Londen zelfs op een gedeelde tweede plek, achter Stockholm. In de vorige editie van de Index stond de regio Utrecht ook al op de tweede plek. Verder laat de Index zien dat er grote verschillen zijn tussen Noord- en West-Europa aan de ene kant en Zuid- en Oost-Europa aan de andere kant. Over het hele continent doen verstedelijkte gebieden het relatief goed, onder andere omdat daar veel menselijk kapitaal te vinden is.

Context

De Regional Competitiveness Index, die elke drie jaar wordt gepubliceerd, meet het vermogen van een regio om aantrekkelijke en duurzame leef- en werkomstandigheden te bieden voor burgers en bedrijven. Regio’s worden beoordeeld aan de hand van 74 indicatoren binnen 11 thematische gebieden, waaronder innovatiekracht en menselijk kapitaal. De Commissie beoogt met de resultaten van de Index en de Eurobarometer een bijdrage te leveren aan het planningsproces van het toekomstige cohesiebeleid. Op dit moment zijn de onderhandelingen over het toekomstig cohesiebeleid gaande tussen de Commissie, het Parlement en de lidstaten. Tegelijkertijd is de Commissie in gesprek met de lidstaten over de prioriteiten voor het nieuwe cohesiebeleid.

Meer informatie: 

Persbericht Commissie: EU budget: Commission helps prepare new Cohesion programmes with Regional Competitiveness Index and Eurobarometer
Publicatie Commissie: Citizens' awareness and perception of EU Regional policy
Publicatie Commissie: The EU Regional Competitiveness Index 2019
Artikel Neth-ER: Utrecht op één na meest concurrerende regio van Europa

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Europa zwak in prille technologie

Europa loopt achter in de vroege ontwikkeling van opkomende technologieën. Dit blijkt uit een rapport van het Joint Research Centre over zogenaamde “weak signals”. De gebieden sociale wetenschappen...

Lees meer

Uw input over innovatie-ecosystemen

Tot en met 31 januari heeft u de kans om feedback te geven over innovatie-ecosystemen in Europa. De Commissie zal uw input gebruiken ter voorbereiding op het eerste werkprogramma van het...

Lees meer

Nadruk op onderwijs in planning Sociale Pijler

Onderwijs speelt een belangrijke rol in de implementatie van het actieplan voor de Europese Sociale Pijler. De Commissie presenteert in een mededeling haar eerste reflecties over de plannen voor een...

Lees meer

De toekomst van onderzoeksinfrastructuren volgens ESFRI

Het European Strategy Forum on Research Infrastructures heeft een verslag gepubliceerd van hun workshop over de toekomst van onderzoeksinfrastructuren binnen de Europese Onderzoeksruimte. Dit...

Lees meer