Europeanen vinden onderwijs belangrijkste prioriteit voor regionaal beleid

10 oktober 2019

De meeste mensen in Europa en Nederland vinden onderwijs het belangrijkste domein om in te investeren via regionale fondsen, zo blijkt uit de deze week uitgekomen Eurobarometer-peiling. Daarnaast publiceerde de Commissie ook de Regional Competitiveness Index 2019. Daaruit blijkt dat Nederlandse regio’s opnieuw tot de Europese top wat betreft concurrentiekracht worden gerekend.

Eurobarometer: onderwijs belangrijkste investeringsprioriteit 

Lidstaten kunnen regionale investeringsprioriteiten identificeren aan de hand van de uitgebrachte Eurobarometer over regionaal beleid door de Europese Commissie. Uit de Eurobarometer blijkt dat Nederlanders onderwijs de belangrijkste investeringsprioriteit voor de regionale fondsen vinden, naast gezondheidszorg en sociale infrastructuur. Op Europees niveau is dit ook het meest gegeven antwoord op de vraag waarin de fondsen zouden moeten investeren. Daarnaast vindt een grote meerderheid van de EU-burgers, evenals de Nederlanders, dat projecten die medegefinancierd zijn door de EU een positieve invloed hebben op hun leven.

Index: Nederland presteert goed, nog steeds kloof in Europa

Uit de Regional Competitiveness Index 2019 blijkt dat de Nederlandse regionale gebieden tot de meest concurrerende regio’s van Europa behoren. De regio Utrecht staat samen met de regio Londen zelfs op een gedeelde tweede plek, achter Stockholm. In de vorige editie van de Index stond de regio Utrecht ook al op de tweede plek. Verder laat de Index zien dat er grote verschillen zijn tussen Noord- en West-Europa aan de ene kant en Zuid- en Oost-Europa aan de andere kant. Over het hele continent doen verstedelijkte gebieden het relatief goed, onder andere omdat daar veel menselijk kapitaal te vinden is.

Context

De Regional Competitiveness Index, die elke drie jaar wordt gepubliceerd, meet het vermogen van een regio om aantrekkelijke en duurzame leef- en werkomstandigheden te bieden voor burgers en bedrijven. Regio’s worden beoordeeld aan de hand van 74 indicatoren binnen 11 thematische gebieden, waaronder innovatiekracht en menselijk kapitaal. De Commissie beoogt met de resultaten van de Index en de Eurobarometer een bijdrage te leveren aan het planningsproces van het toekomstige cohesiebeleid. Op dit moment zijn de onderhandelingen over het toekomstig cohesiebeleid gaande tussen de Commissie, het Parlement en de lidstaten. Tegelijkertijd is de Commissie in gesprek met de lidstaten over de prioriteiten voor het nieuwe cohesiebeleid.

Meer informatie: 

Persbericht Commissie: EU budget: Commission helps prepare new Cohesion programmes with Regional Competitiveness Index and Eurobarometer
Publicatie Commissie: Citizens' awareness and perception of EU Regional policy
Publicatie Commissie: The EU Regional Competitiveness Index 2019
Artikel Neth-ER: Utrecht op één na meest concurrerende regio van Europa

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

JRC: Implementatie Green Deal vereist meer interactie tussen wetenschap en beleid

De vormgeving en implementatie van de Europese Green Deal zou gebaat zijn bij een betere interactie tussen wetenschap en beleid. Zo stelt het Joint Research Centre van de Europese Commissie in een...

Lees meer

Raad presenteert nieuw voorstel MFK – zorgen om Horizon

Deze ochtend heeft de Europese Raad een nieuw voorstel gepresenteerd voor het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 en het Europees herstelfonds. Tijdens een persconferentie maakte voorzitter Charles...

Lees meer

9 Nederlandse kennisinstellingen geselecteerd voor 2e pilot Europese Universiteiten

De Europese Commissie maakte vandaag de 24 geselecteerde netwerken bekend die zullen deelnemen aan de tweede pilot van het Europese Universiteiten-initiatief. De selectie telt maar liefst negen...

Lees meer

Webinar - Rethinking student mobility after corona: “virtual mobility is an enhancement not a replacement”

How did the corona crisis affect student mobility in Europe, in what ways did educational institutions react and what is the EU’s response to new developments? These were some of the questions that...

Lees meer