Europa moet een inhaalslag maken op het gebied van innovatie

29 januari 2019

Europa kan met meer investeringen wereldleider innovatie worden, volgens een rapport van het World Economic Forum. Daarbij moet Europa inzetten op het bevorderen van technische en digitale vaardigheden en onbenut talent beter motiveren.

Investeren in innovatie

Europa moet meer geld investeren in innovatie, volgens een nieuw rapport van het World Economic Forum (WEF), opgesteld in samenwerking met McKinsey and Company, over hoe Europa wereldleider op het gebied van innovatie kan worden. Hierin spelen niet alleen nationale overheden maar ook de EU een belangrijke rol. De EU kan subsidies en beurzen voor innovatieve projecten toegankelijker maken, maar ook kan de EU de mogelijkheden voor institutionele beleggingen verkennen. Europa ligt achter op andere landen in de wereld, wat betreft investeringen in digitale transformatie en nieuwe technologieën. Volgens het rapport liggen particuliere investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O) 90 miljard dollar achter op de Verenigde Staten in 2015, en liggen overheidsinvesteringen nog onder het niveau van 2010. Bovendien vindt 90% van O&O investeringen in Europa plaats in slechts acht lidstaten.

Meer aandacht voor digitale en technische vaardigheden

Europa moet sterker inzetten op het bevorderen van digitale en technische vaardigheden in het onderwijs. Er is volgens de auteurs meer geld nodig in het hoger onderwijs om talent op te leiden op het gebied van geavanceerde technologieën. Daarbij moet Europa niet alleen sterker inzetten op de STEM-wetenschappen (science, technology, engineering and mathematics), maar ook op het gebied van soft skills, waaronder communicatie, het oplossen van complexe problemen en kritisch denkvermogen. Ook op jongere leeftijd zou al meer aandacht gegeven moeten worden aan digitale en technische vaardigheden.

Inzetten op diversiteit

Het WEF schrijft dat Europa een grote onbenutte talentpool heeft, zowel in Europa als daarbuiten. Vrouwen zijn nog sterk ondervertegenwoordigd in de technische sector. Ook zou Europa meer studenten en onderzoekers uit de rest van de wereld naar Europa toe kunnen trekken door bijvoorbeeld goede salarissen te bieden en de hoge levensstandaard te benadrukken.

Context

Het World Economic Forum heeft dit rapport opgesteld in samenwerking met McKinsey and Company. Daarbij heeft de Digital Leaders of Europe groep bijgedragen aan de ideevorming voor dit rapport. Deze groep bestaat o.a. uit Carlos Moedas, Europees commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie, alsook een aantal Europarlementariërs.

Meer informatie: 

Publicatie: Innovate Europe: Competing for Global Innovation Leadership

Artikel Neth-ER: EU boekt onvoldoende vooruitgang op digitaal gebied

Artikel Neth-ER: Vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd in digitale sector

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EP stemt tijdens laatste vergadering in met akkoorden voor digitalisering, ruimte en defensie

Tijdens haar laatste plenaire vergadering heeft het Europees Parlement formeel ingestemd met de overeenstemming die bereikt is op een aantal belangrijke dossiers die onderdeel zijn van het nieuwe...

Lees meer

OESO: Nationale regels moeten samenwerking bedrijven en kennisinstellingen stimuleren

Overheden zouden wetten en regels moeten creëren die voorzien in het bevorderen van kennisuitwisseling tussen het bedrijven en kennisinstellingen. De OESO stelt dit in een rapport over samenwerking...

Lees meer

Copyrightrichtlijn is nu écht een feit

De herziening van de copyrightrichtlijn is officieel goedgekeurd door de Raad van de Europese Unie, na eerdere instemming door het Parlement. Hierdoor worden de oude uit 2001 stammende...

Lees meer

Grote verschillen in technologische infrastructuren belemmert industriële transformatie

Er zijn in Europa grote regionale verschillen tussen technologische infrastructuren. Technologieën worden niet stelselmatig verspreid of uitgebreid naar nieuwe markten, doordat er te weinig wordt...

Lees meer