Europa moet een inhaalslag maken op het gebied van innovatie

29 januari 2019

Europa kan met meer investeringen wereldleider innovatie worden, volgens een rapport van het World Economic Forum. Daarbij moet Europa inzetten op het bevorderen van technische en digitale vaardigheden en onbenut talent beter motiveren.

Investeren in innovatie

Europa moet meer geld investeren in innovatie, volgens een nieuw rapport van het World Economic Forum (WEF), opgesteld in samenwerking met McKinsey and Company, over hoe Europa wereldleider op het gebied van innovatie kan worden. Hierin spelen niet alleen nationale overheden maar ook de EU een belangrijke rol. De EU kan subsidies en beurzen voor innovatieve projecten toegankelijker maken, maar ook kan de EU de mogelijkheden voor institutionele beleggingen verkennen. Europa ligt achter op andere landen in de wereld, wat betreft investeringen in digitale transformatie en nieuwe technologieën. Volgens het rapport liggen particuliere investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O) 90 miljard dollar achter op de Verenigde Staten in 2015, en liggen overheidsinvesteringen nog onder het niveau van 2010. Bovendien vindt 90% van O&O investeringen in Europa plaats in slechts acht lidstaten.

Meer aandacht voor digitale en technische vaardigheden

Europa moet sterker inzetten op het bevorderen van digitale en technische vaardigheden in het onderwijs. Er is volgens de auteurs meer geld nodig in het hoger onderwijs om talent op te leiden op het gebied van geavanceerde technologieën. Daarbij moet Europa niet alleen sterker inzetten op de STEM-wetenschappen (science, technology, engineering and mathematics), maar ook op het gebied van soft skills, waaronder communicatie, het oplossen van complexe problemen en kritisch denkvermogen. Ook op jongere leeftijd zou al meer aandacht gegeven moeten worden aan digitale en technische vaardigheden.

Inzetten op diversiteit

Het WEF schrijft dat Europa een grote onbenutte talentpool heeft, zowel in Europa als daarbuiten. Vrouwen zijn nog sterk ondervertegenwoordigd in de technische sector. Ook zou Europa meer studenten en onderzoekers uit de rest van de wereld naar Europa toe kunnen trekken door bijvoorbeeld goede salarissen te bieden en de hoge levensstandaard te benadrukken.

Context

Het World Economic Forum heeft dit rapport opgesteld in samenwerking met McKinsey and Company. Daarbij heeft de Digital Leaders of Europe groep bijgedragen aan de ideevorming voor dit rapport. Deze groep bestaat o.a. uit Carlos Moedas, Europees commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie, alsook een aantal Europarlementariërs.

Meer informatie: 

Publicatie: Innovate Europe: Competing for Global Innovation Leadership

Artikel Neth-ER: EU boekt onvoldoende vooruitgang op digitaal gebied

Artikel Neth-ER: Vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd in digitale sector

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Raad ondersteunt plan voor kunstmatige intelligentie

De Raad Concurrentievermogen steunt het gecoördineerde plan voor kunstmatige intelligentie. Dit blijkt uit de aangenomen Raadsconclusies. De Raad benadrukt dat de ontwikkeling en het gebruik van...

Lees meer

Doe mee aan de EU Datathon 2019!

Tijdens de EU Datathon kunnen deelnemers laten zien hoe open data op een originele manier kan worden gebruikt. Projecten moeten voor 24 maart worden ingediend. EU Datathon 2017   Bij de EU...

Lees meer

EP en Raad bereiken voorlopig akkoord over Digital Europe

Het Parlement en de Raad hebben een voorlopig akkoord bereikt over het eerste EU-programma voor digitale technologieën: Digital Europe. De EU-instellingen zijn overeengekomen dat het programma zich...

Lees meer

Herziening copyrightrichtlijn: triloog bereikt overeenstemming

Het Parlement, de Raad en de Commissie hebben overeenstemming bereikt over de herziening van de copyrightrichtlijn. Voor het kennisveld zijn verschillende uitzonderingen gemaakt op het auteursrecht...

Lees meer