Europa 2020 kennisdoelstellingen nog niet in zicht

9 oktober 2019

Het behalen van de Europa 2020 doelstellingen is nog niet in zicht. Resultaten uit de Eurostat analyse voor de Europa 2020-strategie schetsen een gemengd beeld. Op het gebied van werkgelegenheid is er veel vooruitgang geboekt, maar op het gebied van investeringen in onderzoek & ontwikkeling en onderwijs blijven de resultaten onder de maat. 

Te weinig investeringen voor O&O en grote regionale verschillen

Of de kennisdoelstellingen die zijn vastgelegd in de Europa 2020-strategie behaald zullen worden, valt nog te bezien. Dit blijkt uit de laatste Eurostat-cijfers in de publicatie Smarter, greener, more inclusive?. Vooral op het gebied van onderzoek & ontwikkeling (O&O) is er binnen Europa te weinig vooruitgang geboekt. Dit is zorgelijk, omdat Europa met toenemende mate achterloopt op geavanceerde economieën zoals de VS en China. Verschillen tussen lidstaten zijn bovendien groot, zo blijkt uit het rapport, bijvoorbeeld wat betreft industrie, kennisintensiteit en de mate van onderzoekscapaciteit. Tevens zijn er grote verschillen van O&O -ntensiteit tussen regio’s. Opvallend genoeg staat geen enkele Nederlandse regio in het lijstje met sterk ontwikkelde O&O-regio’s. Daarnaast is Nederland één van de weinige landen waar de O&O-intensiteit van de hoofdstedelijke regio onder het nationale gemiddelde ligt. 

Ongelijkheid in onderwijs

De vraag of alle onderwijsdoelstellingen van Europa 2020 bereikt gaan worden, blijft ook spannend. Het aandeel voortijdige schoolverlaters is sinds 2002 gestaag gedaald, maar stagneert de afgelopen jaren net boven de doelstelling van 10%. Jonge mannen blijven het meest vatbaar om school voortijdig te verlaten. Hetzelfde beeld is er voor de doelstelling om 40% van de bevolking een hoger onderwijsopleiding te laten afronden. Hoewel dit doel al in 2018 bereikt werd, ligt het percentage voor mannen gemiddeld 10 procent punt lager. 

Context

Eurostat analyseert elk jaar de voortgang van de EU richting de Europa 2020-doelstellingen. In het algemeen is de vooruitgang richting de doelen goed. Vorig jaar bleek echter dat de groei in investeringen in O&O al sinds 2012 stagneert. Er is nog geen opvolger voor de Europa 2020-strategie. Begin dit jaar benoemde de Europese Raad wel vier prioriteiten voor de strategische agenda.

Meer informatie: 

Publicatie Eurostat: Indicators to support the Europe 2020 strategy: Smarter, greener, more inclusive?

Persbericht Eurostat: How is the European Union progressing towards its Europe 2020 targets?

Artikel Neth-ER: Zal de EU de doelen van Europa 2020-strategie halen?

Artikel Neth-ER: Europese kenniskoepels vragen aandacht voor Horizon Europe

Artikel Neth-ER: EU-budget moet komende jaren flink inspelen op toename budget voor innovatie

Artikel Neth-ER: Regeringsleiders bepalen vier prioriteiten voor de komende vijf jaar

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Moedas: Impact van Horizon kun je niet overdrijven

Carlos Moedas, Europees commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie, kijkt tevreden terug op zijn ambtstermijn. Moedas ziet vijf mijlpalen, waaronder de EIC en het aanpakken van...

Lees meer

ALLEA roept op tot diversiteit, openheid en excellentie in Horizon Europe

Excellentie, diversiteit en openheid moeten centraal staan in Horizon Europe, zo luidt de boodschap van ALLEA voor de Commissie. De nadruk in het nieuwe Kaderprogramma moet onder andere liggen op...

Lees meer

Veel vraag vanuit Europese start-ups en bedrijven voor EIC-financiering

Er zijn meer dan 1800 aanvragen van Europese bedrijven binnengekomen voor financiering via het Accelerator-programma van de European Innovation Council. Accelerator-programma is populair   De...

Lees meer

Ondersteuning van leraren is cruciaal voor het opbouwen van een Europese Onderwijsruimte

Nederland heeft net als andere Europese landen een tekort aan leraren terwijl zij juist cruciaal zijn voor het opbouwen van een Europese Onderwijsruimte. Dit is één van de conclusies die getrokken...

Lees meer