Eurofound: Gericht actie ondernemen op ontwikkelen baanbrekende technologieën

25 februari 2020

Er is een Europese visie voor opkomende baanbrekende technologieën nodig. Dit concludeert Eurofound in een rapport dat de potentiële impact van acht baanbrekende technologieën op de arbeidsmarkt onderzoekt. De EU moet zich onder andere gaan richten op samenwerkingen voor financiering van grote digitale projecten, passende regelgevingskaders en het ondersteunen van bedrijven en werknemers bij automatisering en digitalisering.

De EU en nieuwe technologieën

De EU moet zich gaan richten op initiatieven en acties gericht op het ontwikkelen van ontwrichtende technologieën binnen Europa. Dit stelt Eurofound in een rapport over de potentiele toekomstige impact van acht baanbrekende technologieën op werk, werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen in Europa. Er zijn verschillende acties vanuit de EU nodig, zoals het financieren van grootschalige digitale projecten van lidstaten door middel van extra gelden afkomstig uit publiek-private partnerschappen. Daarnaast is er een horizontale- en sectorgeoriënteerde aanpak nodig waarin het vormen van diverse synergiën tussen bijvoorbeeld bedrijfsleven en sociale partners wordt gestimuleerd, aldus Eurofound. Ook is het van belang dat de EU bedrijven ondersteunt door ze de juiste informatie en hulpmiddelen te bieden om nieuwe technologieën te implementeren zonder dat dit ten koste gaat van de arbeidscapaciteit.

Technologische verandering en vaardigheden

Om werknemers goed voor te bereiden op de toekomst zal het noodzakelijk zijn dat opleidingsbeleid gebaseerd wordt op nauwe samenwerkingen en synergiën tussen industriële sectoren, vakbonden, overheden en trainings- en onderwijsaanbieders. Leven lang leren zal dan ook de kern moeten zijn van elke strategie die technologische verandering wil adresseren. Daarnaast moeten bedrijven en onderzoeksinstituten samen vooruit kijken en vaardigheden identificeren die werknemers in de toekomst nodig zullen gaan hebben, om deze vervolgens te implementeren in onderwijs en training.

Context

Baanbrekende technologieën staan op diverse wijzen centraal binnen de prioriteiten van de Europese Commissie. Vorige week nog werd de digitale strategie van de Commissie gepresenteerd. Via het Digital Europe programma bijvoorbeeld wordt de ontwikkeling van ontwrichtende technologieën op twee manieren gestimuleerd, namelijk door het bevorderen van digitale vaardigheden en het financieren van baanbrekende technologieën. Ook zal dit jaar het Digital Education Action Plan worden hernieuwd om mensen digitaal vaardig te maken.

Meer informatie: 

Publicatie Eurofound: Game changing technologies: Transforming production and employment in Europe
Artikel Neth-ER: New Skills Agenda for Europe gelanceerd
Artikel Neth-ER: In Europa dient digitalisering de mens
Artikel Neth-ER: Nieuwe aanpak noodzakelijk voor bij- en nascholing
Artikel Neth-ER: Zes sectoren voor het industriebeleid
Artikel Neth-ER: Wat doet de Commissie in 2020
Artikel Neth-ER: De EU krijgt een langetermijnstrategie voor industriebeleid

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Steun de Digital Skills and Jobs Coalition

De Digital Skills and Jobs Coalition doet een oproep aan organisaties binnen Europa om zich middels een belofte te committeren aan het ondersteunen van digitale vaardigheden. Door de huidige...

Lees meer

AVG blijft zorg voor gezondheidsonderzoek

Twee jaar na invoering blijven gezondheidsonderzoekers het hoofd breken over de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De wet stelt bijkomende voorwaarden aan het verrichten van onderzoek, maar...

Lees meer

Geef uw mening over de toepassing van de AVG

De Commissie vraagt uw mening over de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Geïnteresseerden kunnen tot 29 april feedback geven over de werking en toepassing van de Algemene Verordening...

Lees meer

Ook mededeling ERA uitgesteld

De mededeling over de ERA wordt uitgesteld van 27 mei naar 17 juni. Dit staat in de nieuwe agenda voor het College van de Europese Commissie. Eerder aangekondigde publicatiedata blijven voorlopig...

Lees meer