Erkenningsprocedures buitenlandse kwalificaties moeten beter

13 juli 2017

Erkenningsprocedures van buitenlandse studieresultaten moeten sneller en transparanter verlopen om de mobiliteit van studenten in Europa te vergroten. Het FAIR rapport van Nuffic doet aanbevelingen om dit te bewerkstelligen.

Aanbevelingen FAIR-rapport

De erkenningsprocedures van buitenlandse studieresultaten moeten beter inzichtelijk worden, bijvoorbeeld door het publiceren van een overzicht met alle betrokken organisaties en instellingen. Op deze manier kan mobiliteit van studenten in Europa worden vergroot. Dit blijkt uit het Focus on Automatic Institutional Recognition (FAIR) rapport 2017, dat is opgesteld door Nuffic. Om snelle en transparante erkenningsprocedures te bewerkstelligen wordt in het rapport een zestal aanbevelingen gedaan. Zo moet de nationale erkenningsinfrastructuur duidelijker worden, met hierbij een duidelijke verdeling tussen de centrale toelatingsbureaus en de faculteiten. Daarnaast moeten institutionele erkenningsprocedures consistenter en transparanter. Voor Nederland zijn er vier aanbevelingen gedaan. Zo wordt onder andere aandacht gevraagd voor het creëren van een speciale erkenningsprocedure voor vluchtelingen zonder documenten en de behoefte aan interne kwaliteitszorgmechanismes om institutionele erkenning te monitoren.

Context

Dit rapport is uitgebracht als onderdeel van een Erasmus+-project op het gebied van beleidsontwikkeling. 22 hoger onderwijsinstellingen uit zes Europese landen hebben meegewerkt en nieuwe erkenningsprocedures getest. Het doel van dit project is om de erkenningsprocedures bij alle Europese hoger onderwijsinstellingen te verbeteren. Het rapport richt zich hierbij op Europese hoger onderwijsinstellingen en beleidsmakers die betrokken zijn bij de integratie van de Europese hoger onderwijsruimte (EHEA) in het kader van het Bolognaproces.

Meer informatie:
Publicatie Nuffic: Fair-report 2017
Persbericht Nuffic: Gerichte aanbevelingen voor betere erkenningsprocedures
Dossier Neth-ER: EHEA-Bolognaproces

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Verversen Geef de karakters in die u in de afbeelding ziet. Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.

Gerelateerde artikelen

In 11 stappen naar grensoverschrijdende kwaliteitszorg

De European Standards en Guidelines zijn cruciaal in de aanpak van grensoverschrijdende kwaliteitszorg. Dit is één van de kernoverwegingen in de roadmap over grensoverschrijdende kwaliteitszorg,...

Lees meer

Voordelen nationale kwalificatiekaders worden zichtbaar

De voordelen van de nationale kwalificatiekaders (NQF’s) zijn merkbaar binnen de Europese Unie, meldt CEDEFOP. Zo maken NQF’s onder andere verschillende kwalificatieniveaus zichtbaar. Voor wat...

Lees meer

LERU: betere samenwerking tussen onderwijs en onderzoek

Er kunnen meer en betere verbindingen tussen onderwijs en onderzoek worden gelegd stelt LERU in haar position paper ‘Excellent education in research-rich universities’. Dit kan onder meer door de...

Lees meer

Neth-ER: Erasmus+ needs a bigger budget to realise full potential!

Neth-ER argues that at least 2.5% of the EU budget should be dedicated to Erasmus+’s successor programme, with an absolute amount of at least 3 billion euro’s per programme year. This is Neth-ER’s...

Lees meer