Erkenningsprocedures buitenlandse kwalificaties moeten beter

13 juli 2017

Erkenningsprocedures van buitenlandse studieresultaten moeten sneller en transparanter verlopen om de mobiliteit van studenten in Europa te vergroten. Het FAIR rapport van Nuffic doet aanbevelingen om dit te bewerkstelligen.

Aanbevelingen FAIR-rapport

De erkenningsprocedures van buitenlandse studieresultaten moeten beter inzichtelijk worden, bijvoorbeeld door het publiceren van een overzicht met alle betrokken organisaties en instellingen. Op deze manier kan mobiliteit van studenten in Europa worden vergroot. Dit blijkt uit het Focus on Automatic Institutional Recognition (FAIR) rapport 2017, dat is opgesteld door Nuffic. Om snelle en transparante erkenningsprocedures te bewerkstelligen wordt in het rapport een zestal aanbevelingen gedaan. Zo moet de nationale erkenningsinfrastructuur duidelijker worden, met hierbij een duidelijke verdeling tussen de centrale toelatingsbureaus en de faculteiten. Daarnaast moeten institutionele erkenningsprocedures consistenter en transparanter. Voor Nederland zijn er vier aanbevelingen gedaan. Zo wordt onder andere aandacht gevraagd voor het creëren van een speciale erkenningsprocedure voor vluchtelingen zonder documenten en de behoefte aan interne kwaliteitszorgmechanismes om institutionele erkenning te monitoren.

Context

Dit rapport is uitgebracht als onderdeel van een Erasmus+-project op het gebied van beleidsontwikkeling. 22 hoger onderwijsinstellingen uit zes Europese landen hebben meegewerkt en nieuwe erkenningsprocedures getest. Het doel van dit project is om de erkenningsprocedures bij alle Europese hoger onderwijsinstellingen te verbeteren. Het rapport richt zich hierbij op Europese hoger onderwijsinstellingen en beleidsmakers die betrokken zijn bij de integratie van de Europese hoger onderwijsruimte (EHEA) in het kader van het Bolognaproces.

Meer informatie:
Publicatie Nuffic: Fair-report 2017
Persbericht Nuffic: Gerichte aanbevelingen voor betere erkenningsprocedures
Dossier Neth-ER: EHEA-Bolognaproces

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Coimbra Group: Hoger onderwijsinstellingen moeten meer betrokken worden bij het Bolognaproces

Hoger onderwijsinstellingen moeten meer betrokken worden bij het Bolognaproces in de komende jaren om van de Europese hoger onderwijsruimte (EHEA) een succes te maken. Dit staat in een statement van...

Lees meer

Op de agenda: mei

Waar april nog de stilte voor de storm was, wordt mei een drukke maand. Met de publicatie van het voorstel voor het meerjarig financieel kader post-2020 wordt het startschot gegeven voor de...

Lees meer

Op de agenda: april

Het voorjaar is weer begonnen. Brussel bereidt zich voor op de presentatie van het voorstel voor het Meerjarig Financieel Kader (MFK) en de voorstellen voor de nieuwe EU-programma’s na 2020 die in...

Lees meer

The Guild: intensievere samenwerking door Europese universiteitsnetwerken

Europese universiteitsnetwerken moeten ambitieus en innovatief zijn in het bereiken van intensievere samenwerking tussen universiteiten. Tegelijkertijd moeten deze netwerken open en transparant zijn...

Lees meer