Erasmusstudenten zijn succesvoller in hun persoonlijk leven en carrière

22 mei 2019

Ruim driekwart van de Erasmusstudenten vindt binnen drie maanden na afstuderen een baan. Dit blijkt uit een studie van de Europese Commissie naar de impact van Erasmus+ op studenten. Ook zorgt het onderwijsprogramma voor het aanleren van nieuwe vaardigheden en het verbeteren van lesmethoden. Een tweede studie laat zien dat samenwerkingsprojecten tussen hoger onderwijsinstellingen bijdragen aan de voorbereiding op de digitale transformatie van deze instellingen.

Positieve impact op het leven van studenten

Studenten die gebruik hebben gemaakt van Erasmus+ zijn succesvoller in hun persoonlijke leven en carrière. Dat blijkt uit de ‘Erasmus+ higher education impact studyvan de Europese Commissie naar de impact van Erasmus+ op studenten en academisch personeel. Uit de studie blijkt dat het onderwijsprogramma studenten helpt bij hun carrièrekeuze en het vinden van een baan: 80% van de Erasmusstudenten vindt binnen drie maanden na het afstuderen een baan. Verder laat de studie zien dat 90% van de studenten tijdens hun uitwisseling nieuwe vaardigheden leert waar zij later nog profijt van heeft, zoals het omgaan met andere culturen. Academisch personeel dat gebruik heeft gemaakt van Erasmus+ geeft aan dat zij beter zijn geworden in lesgeven door hun buitenlandse ervaring. Bovendien zou door deze ervaring in 80% van de gevallen de lesmethoden van hun faculteit over het algemeen zijn verbeterd. 

Impact op hoger onderwijsinstellingen

Daarnaast is 80% van de hoger onderwijsinstellingen door het aangaan van Erasmuspartnerschappen beter voorbereid op de digitale transformatie, zo blijkt uit een andere studie van de Commissie ‘Study on the impact of Erasmus+ Higher Education Partnerships and Knowledge Alliances at local, national and European levels on key higher education policy priorities’. Na deelname aan dergelijke samenwerkingsprojecten maakt 85% van de hoger onderwijsinstellingen gebruik van nieuwe technologieën in hun lesmethoden. Daarnaast geven drie op de vijf instellingen aan dat Erasmus+-projecten zorgen voor meer sociale inclusie en het versterken van democratische waarden.

Context

De twee studies onderzoeken de impact van het Erasmus+-programma op individuen en hoger onderwijsinstellingen. Hiervoor analyseerden de onderzoekers de antwoorden van 77.000 respondenten en 504 hoger onderwijsinstellingen die aan het programma deelnemen. Sinds 2014 hebben meer dan twee miljoen studenten en academisch personeel gebruik gemaakt van het Erasmusprogramma. Daarnaast zijn er bijna duizend Erasmuspartnerschappen ontstaan tussen verschillende hoger onderwijsinstellingen.

Over de opvolger van het huidige Erasmusprogramma zal in de volgende parlementaire zittingsperiode worden onderhandeld. Na een voorstel van de Commissie, hebben de Raad en het Parlement beide hun positie bepaald. Hieruit blijkt dat zij beide voorstander zijn van een inclusiever programma. Het Parlement verlangt daarnaast een hoger budget.

Meer informatie: 

Persbericht Commissie: Erasmus+: a turning point in the lives of 5 million European students   
Publicatie Commissie: Ersamus+ higher education impact study  
Publicatie Commissie: Study on the impact of Erasmus+ Higher Education Partnerships and Knowledge Alliances at local, national and European levels on key higher education policy priorities   
Publicatie Commissie: Erasmus+ Impact Studes: Factsheet   
Artikel Neth-ER: Europees Parlement zet in op verdriedubbeling budget Erasmus   
Artikel Neth-ER: Onderwijsraad bereikt overeenstemming over Erasmus+ en diploma-erkenning   
Artikel Neth-ER: Erasmus na 2020: meer mensen moeten kunnen profiteren van programma  
Artikel Neth-ER: Mid-term Erasmus+: what do national reports tell us?   
Artikel Neth-ER: Erasmus Mundus positief effect op carrière

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Fins voorzitterschap wil 84 miljard voor Horizon, Parlement teleurgesteld

Het Fins voorzitterschap stelt voor om 84 miljard euro neer te leggen voor Horizon Europe, zo blijkt uit een gelekt compromisvoorstel. Het bedrag is lager dan de 86,6 miljard euro die de Commissie...

Lees meer

Financiering voor ontwikkeling high-tech vaardigheden is beperkt

De financieringsmogelijkheden voor het ontwikkelen van high-tech vaardigheden onder werknemers moet verbeterd worden, zo stelt en nieuw rapport voor de Europese Commissie. Op dit moment is...

Lees meer

ESU pleit voor afschaffing collegegeld in hoger onderwijs

Het collegegeld in het hoger onderwijs moet worden afgeschaft om de toegankelijkheid ervan voor studenten uit alle lagen van de bevolking te verbeteren, zo stelt de European Students' Union. Om dit...

Lees meer

Wat beloofden de kandidaat-commissarissen aan het Parlement?

De kandidaat-commissarissen deden tijdens hun hoorzittingen in het Parlement een fiks aantal toezeggingen. Voor iedere commissaris geeft het Parlement nu een handig overzicht van deze beloftes. Neth...

Lees meer