Erasmus+ en alternatieve mobiliteitsprogramma's voor het beroepsonderwijs

28 mei 2019

Naast Erasmus+ bieden lidstaten in het beroepsonderwijs ook alternatieve mobiliteitsprogramma’s aan. De Europese Commissie heeft in een publicatie 139 niet-Erasmus+ programma’s geanalyseerd. De programma’s komen aardig overeen met het Erasmus+ programma maar goede informatie ontbreekt vaak. Om de effectiviteit van mobiliteit in Europa te vergroten is het goed als de EU een betere aansluiting tussen de programma’s en uitwisseling van informatie ondersteunt.

Veel alternatieven

Het Erasmus+-programma is veelal het hoofdprogramma voor mobiliteit in het mbo maar niet altijd de enige optie. De Commissie heeft daarom een studie laten doen naar mobiliteitsprogramma’s voor het beroepsonderwijs die niet onder Erasmus+ vallen om in kaart te brengen welke alternatieven de lidstaten aanbieden en hoe deze zich verhouden tot het Erasmus+-programma. De uitkomst is een mapping van 139 programma’s in 33 landen. Sommige van deze programma’s bieden andere mogelijkheden dan het Erasmus+-programma; een internationalere focus, of juist een focus op de regio, de optie om voor een langere tijd deel te nemen of een specifieke focus op de arbeidsmarkt. De meerderheid van de programma’s komt grotendeels overeen met Erasmus+ qua mogelijkheden. Wel bestaat er een gebrek aan informatie over de mobiliteitsactiviteiten buiten Erasmus+. 

Informatie en communicatie kan beter

Zowel bij Erasmus+ als bij alternatieve programma’s vormen taalbarrières, het vinden van geschikte partners en financiële beperkingen belemmering voor de mobiliteit. Om de effectiviteit en kwaliteit van de mobiliteitsprogramma’s te verhogen, is het nodig dat deze beter op elkaar gaan aansluiten en er zo min mogelijk overlap is. De EU zou hier aan kunnen bijdragen door de informatie en communicatie te verbeteren, zodat de verschillende mobiliteitsmogelijkheden beter zichtbaar worden. De uitwisseling van good practices moet gestimuleerd worden zodat er wederzijds van elkaar geleerd kan worden. Daarnaast zou de EU een ondersteunende rol kunnen spelen in het vergroten van de kennis en beschikbare informatie over mobiliteit die niet onder Erasmus+ valt en mechanismen kunnen inzetten om de effectiviteit van de verschillende mobiliteitsprogramma’s te monitoren. 

Nederlandse projecten worden vaak georganiseerd door de onderwijsinstellingen zelf

Daarnaast wordt er ook per land informatie gegeven op het gebied van mbo-mobiliteit, waaronder ook voor Nederland. In Nederland worden mobiliteitsactiviteiten met name georganiseerd door de onderwijsinstellingen zelf, waarbij het dus niet zozeer via een apart programma gaat maar het onderdeel uitmaakt van het curriculum. Deze Nederlandse mobiliteitsactiviteiten worden deels door het Erasmus+ en deels door de onderwijsinstellingen zelf gefinancierd.

Context

Er is een grote waaier aan mobiliteitsprogramma's in het beroepsonderwijs. Deze sluiten echter niet altijd goed op elkaar aan. Daarom heeft de Europese Commissie een studie laten uitvoeren naar de kenmerken van de niet-Erasmus+ programma’s en in hoeverre deze programma’s verschillen van het Erasmus+ programma.

Meer informatie

Publicatie Commissie: Vocational mobility in Europe: analysing provision, take-up and impact
Publicatie Commissie: Short country factsheets
Artikel Neth-ER: Erasmusstudenten zijn succesvoller in hun persoonlijk leven en carrière
Artikel Neth-ER: Onderwijsraad: Europeanen voorbereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Geselecteerde Centres of Vocational Excellence bekendgemaakt

 De vijf partnerschappen die mee zullen doen aan de pilotfase van de Centres of Vocational Excellence zijn bekendgemaakt. In totaal zijn zeven Nederlandse partners betrokken bij deze...

Lees meer

Ding jij mee naar de Altiero Spinelli-prijs voor innovatieve onderwijsprojecten?

De aanmelding voor de 2019-competititie van de Altiero Spinelli Prize for Outreach is geopend. Voor deze prijzen zoekt de Europese Commissie innovatieve onderwijsprojecten die erop gericht zijn om...

Lees meer

44 nieuwe Erasmus Mundus masterprogramma’s

Vanaf september 2020 zullen 44 nieuwe Erasmus Mundus masterprogramma’s starten. Verschillende Nederlandse universiteiten zijn betrokken bij deze programma’s. Nieuwe Erasmus Mundus masterprogramma’s...

Lees meer

Nederlands kennisveld feliciteert nieuwe Commissievoorzitter Von der Leyen

Het Nederlandse kennisveld feliciteert Ursula von der Leyen met haar verkiezing als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. De Europese welvaart is afhankelijk van kennis. Daarom spoort het...

Lees meer