Erasmus+ en alternatieve mobiliteitsprogramma's voor het beroepsonderwijs

28 mei 2019

Naast Erasmus+ bieden lidstaten in het beroepsonderwijs ook alternatieve mobiliteitsprogramma’s aan. De Europese Commissie heeft in een publicatie 139 niet-Erasmus+ programma’s geanalyseerd. De programma’s komen aardig overeen met het Erasmus+ programma maar goede informatie ontbreekt vaak. Om de effectiviteit van mobiliteit in Europa te vergroten is het goed als de EU een betere aansluiting tussen de programma’s en uitwisseling van informatie ondersteunt.

Veel alternatieven

Het Erasmus+-programma is veelal het hoofdprogramma voor mobiliteit in het mbo maar niet altijd de enige optie. De Commissie heeft daarom een studie laten doen naar mobiliteitsprogramma’s voor het beroepsonderwijs die niet onder Erasmus+ vallen om in kaart te brengen welke alternatieven de lidstaten aanbieden en hoe deze zich verhouden tot het Erasmus+-programma. De uitkomst is een mapping van 139 programma’s in 33 landen. Sommige van deze programma’s bieden andere mogelijkheden dan het Erasmus+-programma; een internationalere focus, of juist een focus op de regio, de optie om voor een langere tijd deel te nemen of een specifieke focus op de arbeidsmarkt. De meerderheid van de programma’s komt grotendeels overeen met Erasmus+ qua mogelijkheden. Wel bestaat er een gebrek aan informatie over de mobiliteitsactiviteiten buiten Erasmus+. 

Informatie en communicatie kan beter

Zowel bij Erasmus+ als bij alternatieve programma’s vormen taalbarrières, het vinden van geschikte partners en financiële beperkingen belemmering voor de mobiliteit. Om de effectiviteit en kwaliteit van de mobiliteitsprogramma’s te verhogen, is het nodig dat deze beter op elkaar gaan aansluiten en er zo min mogelijk overlap is. De EU zou hier aan kunnen bijdragen door de informatie en communicatie te verbeteren, zodat de verschillende mobiliteitsmogelijkheden beter zichtbaar worden. De uitwisseling van good practices moet gestimuleerd worden zodat er wederzijds van elkaar geleerd kan worden. Daarnaast zou de EU een ondersteunende rol kunnen spelen in het vergroten van de kennis en beschikbare informatie over mobiliteit die niet onder Erasmus+ valt en mechanismen kunnen inzetten om de effectiviteit van de verschillende mobiliteitsprogramma’s te monitoren. 

Nederlandse projecten worden vaak georganiseerd door de onderwijsinstellingen zelf

Daarnaast wordt er ook per land informatie gegeven op het gebied van mbo-mobiliteit, waaronder ook voor Nederland. In Nederland worden mobiliteitsactiviteiten met name georganiseerd door de onderwijsinstellingen zelf, waarbij het dus niet zozeer via een apart programma gaat maar het onderdeel uitmaakt van het curriculum. Deze Nederlandse mobiliteitsactiviteiten worden deels door het Erasmus+ en deels door de onderwijsinstellingen zelf gefinancierd.

Context

Er is een grote waaier aan mobiliteitsprogramma's in het beroepsonderwijs. Deze sluiten echter niet altijd goed op elkaar aan. Daarom heeft de Europese Commissie een studie laten uitvoeren naar de kenmerken van de niet-Erasmus+ programma’s en in hoeverre deze programma’s verschillen van het Erasmus+ programma.

Meer informatie

Publicatie Commissie: Vocational mobility in Europe: analysing provision, take-up and impact
Publicatie Commissie: Short country factsheets
Artikel Neth-ER: Erasmusstudenten zijn succesvoller in hun persoonlijk leven en carrière
Artikel Neth-ER: Onderwijsraad: Europeanen voorbereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

ESU: ‘Student moet voorop staan bij digitaliseringsstrategieën universiteiten’

De student moet centraal staan bij het ontwikkelen van strategieën omtrent digitalisering. De European Student Union vindt dat digitalisering kan bijdragen aan internationalisering, toegankelijkheid...

Lees meer

Nog weinig synergiën tussen ESF en Erasmus+

Slechts 17,6% van de nationale instanties die het Europees Sociaal Fonds (ESF) beheren, hebben een positieve ervaring met het combineren van ESF en Erasmus+ fondsen. Dit blijkt uit een enquête van...

Lees meer

Stijging budget Horizon 2020 en Erasmus+ in conceptbegroting EU voor 2020

Het budget voor zowel Horizon 2020 als Erasmus+ voor volgend jaar zullen als het aan de Commissie ligt stijgen ten opzichte van 2019. In de ontwerpbegroting voor 2020 stijgt het budget voor Horizon...

Lees meer

Seminar Student Mobility: Drivers and barriers - 25 juni

Op 25 juni organiseren de Missie van Noorwegen bij de EU, de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de EU, Neth-ER en Norcore gezamenlijk een seminar over studentenmobiliteit. Description:...

Lees meer