Erasmus for Young Entrepreneurs stimuleert bedrijfsleven

14 mei 2014

Het mobiliteitsprogramma voor ondernemers draagt bij aan de oprichting van nieuwe bedrijven en geeft een impuls aan bestaande ondernemingen. DG Enterprise and Industry en Eurochambres hebben een rapport uitgebracht met daarin de bevindingen van het Erasmus for Young Entrepreneurs van de afgelopen vijf jaar.

Erasmus voor jonge ondernemers is een grensoverschrijdend uitwisselingsprogramma dat als doel heeft om nieuwe en aspirant-ondernemers de nodige vaardigheden bij te brengen om een klein bedrijf te leiden en te laten groeien. Dit door samen te werken met een ervaren (ontvangende) ondernemer in een ander land voor een periode van één tot zes maanden. Het programma moet de grensoverschrijdende overdracht van kennis en ervaring tussen ondernemers versterken. De financiering voor het programma is afkomstig uit het Competitiveness of Enterprises and Small and Mediaum-sized Enterprises (COSME) programma. In het werkprogramma 2014 van COSME is 4,4 miljoen euro gereserveerd hiervoor.  

In het rapport, waarin te lezen is hoe het programma functioneerde de afgelopen vijf jaar, wordt geschreven dat het mobiliteitsprogramma tot nieuwe bedrijven en banen heeft geleid en bovendien een impuls heeft gegeven aan bestaande ondernemingen. 78% van de nieuwe ondernemers die na de uitwisseling een bedrijf startte is van mening dat het mobiliteitsprogramma heeft bijgedragen aan de ambitie om een bedrijf op te zetten. Bij 60% van de jonge ondernemers zijn de management skills (60%) en marketing vaardigheden (46%) verbeterd. Jonge ondernemers hebben met name hun persoonlijke vaardigheden, zoals het zelfvertrouwen, verbeterd (69%). Bovendien heeft het programma bij ervaren ondernemers geleid tot uitbreiding van hun onderneming en ontwikkeling van nieuwe ideeën (64%). De samenwerking leidde ook tot een activiteitenuitbreiding naar buitenlandse markten bij 65% van ontvangende ondernemers.

Aanmelding
Nieuwe en ervaren ondernemers kunnen zich aanmelden voor het programma door zich te laten registeren via de website van Erasmus for Young Entrepreneurs en de handleiding te lezen die is opgesteld met de te volgen stappen. Vervolgens kan er een lokaal aanspreekpunt worden gekozen en wordt er na de toelating tot het programma gezamenlijk een match gezocht met een ervaren ondernemer.

Meer informatie
Persbericht: Erasmus for Young Entrepreneurs creates new businesses and jobs!
Publicatie: 5 Years of Erasmus for Young Entrepreneurs - a springboard for business creation and growth
Website: Erasmus for Young Entrepreneurs
Publicatie: Registration guide for New Entrepreneurs
PublicatieRegistration guide for Host Entrepreneurs
Publicatie: COSME werkprogramma 2014

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EP stemt tijdens laatste vergadering in met akkoorden voor digitalisering, ruimte en defensie

Tijdens haar laatste plenaire vergadering heeft het Europees Parlement formeel ingestemd met de overeenstemming die bereikt is op een aantal belangrijke dossiers die onderdeel zijn van het nieuwe...

Lees meer

Commissie zet in op verdubbeling risicokapitaal

De Europese Commissie wil de hoeveelheid risicokapitaal in de EU verdubbelen. Om dat mogelijk te maken, werd gisteren VentureEU gelanceerd. Dit fonds maakt onderdeel uit van de ambitie van Europees...

Lees meer

Hoe denkt u over COSME?

De Europese Commissie heeft een publieke consultatie geopend als onderdeel van de tussentijdse evaluatie van het European Programme for Enterprises and Small to Medium-sized Enterprises (COSME...

Lees meer

Raad: steun startups, defensieonderzoek en e-infrastructuren!

Belemmeringen voor startups en scale-ups moeten worden weggenomen, er moet meer geld komen voor defensieonderzoek en er moet meer worden samengewerkt op het gebied van e-infrastructuren. Hiervoor...

Lees meer