Erasmus+ in 2016: meer sociale inclusie en recordaantal deelnemers

1 december 2017

Erasmus+ heeft in 2016 ingezet op een sociaal inclusief programma met extra aandacht voor vluchtelingen en migranten, blijkt uit de jaarrapportage van 2016. Het programma is bovendien weer toegenomen in omvang: steeds meer onderwijsinstellingen en studenten maken gebruik van de mobiliteitssubsidies.

Erasmus+ in 2016: tolerant en sociaal inclusief

Het Erasmus+ programma droeg in 2016 bij aan het promoten van sociale-, burgerschaps- en interculturele competenties, in lijn met de doelstellingen uit de Verklaring van Parijs. Dit blijkt uit het jaarlijkse Erasmus+-rapport voor 2016. Zo is er in 2016 200 miljoen euro toegekend aan 1200 projecten voor het bevorderen van tolerantie, non-discriminatie en sociale inclusie. In de jeugdmobiliteitsprojecten was er extra aandacht voor vluchtelingen, asielzoekers en migranten. Het Online Linguistic Support for Refugees initiatief heeft bovendien meer dan 6500 vluchtelingen geholpen bij het verbeteren van hun taalvaardigheden.

Toegenomen mobiliteit: recordaantal deelnemers

De omvang van het Erasmus+ programma is in 2016 opnieuw toegenomen. In 2016 ontvingen in totaal 725.000 personen en 79.000 organisaties een Erasmus+-subsidie. Het aantal hoger onderwijsinstellingen dat een subsidie ontving, nam toe met 4%. Tussen 2014 en 2016 heeft Erasmus+ 2 miljoen mobiliteiten mogelijk gemaakt en het programma is hiermee hard op weg haar doel te behalen om 3,7% van de jonge mensen (wat neerkomt op 3,3 miljoen personen) op uitwisseling te laten gaan in de periode 2014-2020.

Verder heeft Erasmus+ in 2016 geïnvesteerd in het opzetten van strategische partnerschappen, het opzetten van capacity building-projecten in partnerlanden en het financieren van Knowledge Alliances-projecten waarin het hoger onderwijs en het bedrijfsleven worden samengebracht. Ook financierden de Sector Skills Alliances 15 projecten ter bevordering van het mbo en een levenlang leren.

Context

In 2017 vierde Erasmus+ haar 30e verjaardag. In het kader hiervan publiceerde de Erasmus+ generatie een verklaring over de toekomst van het programma. Ook Neth-ER bracht in het licht van de huidige discussies over de volgende programmaperiode onlangs een vision paper uit over de opvolger van Eramus+.

Meer informatie:

Persbericht Europese Commissie: Erasmus+: another record year
Publicatie Europese Commissie: Erasmus+ Annual Report 2016
Dossier Neth-ER: Vluchtelingenonderwijs
Artikel Neth-ER: Neth-ER: Erasmus++ must achieve internationalisation for all
Artikel Neth-ER: Bijdrage onderwijs in bestrijding radicalisering
Artikel Neth-ER: In 2015 recordaantal deelnemers Erasmus+
Artikel Neth-ER: Erasmus+ generatie: ambitieuze opvolger Erasmus+ voor betere toekomst Europa

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Eurydice publiceert overzicht van Europese onderwijssystemen

Eurydice heeft een rapport gepresenteerd met hierin haar jaarlijkse update over de structuur van Europese onderwijssystemen. Het rapport biedt een overzicht van de structuur van verschillende...

Lees meer

UNESCO: geef uw mening over de toekomst van het onderwijs!

UNESCO vraagt uw mening over de toekomst van onderwijs. De International Commission on the Futures of Education lanceert een open consultatie waar u op kunt reageren via een enquête, schriftelijke...

Lees meer

Brexit - de voorlopige stand van zaken

Op 31 januari 2020 verliet het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. 3,5 jaar onderhandelen, meerdere uitstelmomenten en 2 Britse premiers later is de Brexit dan uiteindelijk toch een feit. Neth-ER...

Lees meer

Wat doet de Commissie in 2020

In 2020 gaat de Europese Commissie aan de slag met de Europese onderzoeks- en onderwijsruimtes, de Skills Agenda en de Horizon-missies. Ook is er veel aandacht voor een groen, digitaal en...

Lees meer