Efficiënte universiteiten vereisen autonomie en voldoende financiering

25 juni 2019

Financiering en autonomie zijn van groot belang om efficiëntie te bereiken in een universitaire context. Zo luidt de boodschap van EUA. EUA heeft geanalyseerd hoe universiteiten efficiënter kunnen werken op bestuurlijk, operationeel en academisch niveau en geeft hierbij aanbevelingen, waarbij financiering en autonomie opvallen.

Financiering essentieel

In het EUA rapport ‘Efficiency, Effectiveness and Value for Money at Universities’ wordt geconcludeerd dat chronische onderfinanciering ervoor zorgt dat universiteiten minder mogelijkheden hebben om efficiëntie te bereiken. Voldoende financiering op nationaal niveau is dan ook noodzakelijk. Het zorgt voor flexibiliteit en maakt investeringen in innovatie mogelijk. Efficiëntie is een breed begrip en wordt in het rapport gelinkt aan de output van de universiteiten. Zo biedt een efficiënte universiteit betere onderzoeksresultaten, kwalitatief hoogstaand onderwijs en verlopen de interne processen doelmatig. Daarnaast zijn ook EU-financieringsmogelijkheden belangrijk als bron van inkomsten. Echter, de afstemming tussen EU-programma’s met nationale financieringsmechanismen kan beter en ook de administratieve processen van de programma’s moeten vereenvoudigd worden om zo meer efficiëntie te kunnen bereiken.  

Teugels in eigen handen

Ook een hoge mate van autonomie is voor universiteiten van belang om efficiëntie te kunnen bereiken. Autonome universiteiten kunnen beter inspelen op interne en externe uitdagingen, hun bestuursmodellen optimaliseren en middelen strategischer inzetten. Universiteiten spelen een grote rol in de samenleving en kunnen helpen bij het beantwoorden van sociale en economische vraagstukken. Het advies luidt dat universiteiten deze rol actiever moeten opnemen en vanuit één stem spreken als sector. Betrokkenen in de universitaire context moeten zelf verantwoording nemen en gezamenlijk ervoor zorgen dat ze voldoende financiering zullen ontvangen en meer autonomie hebben. Dit vraagt om open en transparante communicatie binnen en tussen de instellingen, zowel op nationaal als Europees niveau.

Context

Het rapport Efficiency, Effectiveness and Value for Money at Universities’ valt onder het USTREAM-project van de European University Association (EUA). Het USTREAM-project focust zich op het beleid en de meetinstrumenten voor efficiëntie bij verschillende Europese universiteiten. Dit EUA-rapport is gebaseerd op de bevindingen van het USTREAM-project en bestudeert het concept ‘efficiëntie’ vanuit een universitair perspectief, een concept dat zich het beste laat vertalen als ‘doelmatig’. EUA heeft op verschillende gebieden – bestuurlijk, operationeel en academisch – geanalyseerd hoe efficiëntie kan worden bevorderd en verhoogd. Dit leidt tot een overzicht met negen kernboodschappen om de efficiëntie onder universiteiten te verhogen.

Meer informatie

Publicatie: Efficiency, Effectiveness and Value for Money at Universities
Artikel Neth-ER: EUA: financieringssysteem van het Nederlandse hoger onderwijs staat onder druk

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Richtlijnen om mobiele werknemers en studenten te beschermen

Werknemers of studenten die naar het buitenland gaan voor werk of studie hebben te maken met veiligheidsrisico’s waar hun hoger onderwijsinstelling hen voor wil behoeden. De Coimbra Group heeft...

Lees meer

Commissieverdeling EP bekend: goed nieuws voor het kennisveld

Het Europese Parlement heeft de zetels in de parlementaire commissies verdeeld. Nederlandse Europarlementariërs zijn goed vertegenwoordigd in de commissies die voor het Nederlands kennisveld...

Lees meer

ESU: ‘Student moet voorop staan bij digitaliseringsstrategieën universiteiten’

De student moet centraal staan bij het ontwikkelen van strategieën omtrent digitalisering. De European Student Union vindt dat digitalisering kan bijdragen aan internationalisering, toegankelijkheid...

Lees meer

Lage basisvaardigheden afgestudeerden baart OESO zorgen

Een derde van afgestudeerden in het hoger onderwijs haalt niet de lees- en rekenvaardigheid dat op dat niveau van hen verwacht wordt. Dit wordt geconstateerd in een studie van de OESO, waarin de...

Lees meer