Efficiënte universiteiten vereisen autonomie en voldoende financiering

25 juni 2019

Financiering en autonomie zijn van groot belang om efficiëntie te bereiken in een universitaire context. Zo luidt de boodschap van EUA. EUA heeft geanalyseerd hoe universiteiten efficiënter kunnen werken op bestuurlijk, operationeel en academisch niveau en geeft hierbij aanbevelingen, waarbij financiering en autonomie opvallen.

Financiering essentieel

In het EUA rapport ‘Efficiency, Effectiveness and Value for Money at Universities’ wordt geconcludeerd dat chronische onderfinanciering ervoor zorgt dat universiteiten minder mogelijkheden hebben om efficiëntie te bereiken. Voldoende financiering op nationaal niveau is dan ook noodzakelijk. Het zorgt voor flexibiliteit en maakt investeringen in innovatie mogelijk. Efficiëntie is een breed begrip en wordt in het rapport gelinkt aan de output van de universiteiten. Zo biedt een efficiënte universiteit betere onderzoeksresultaten, kwalitatief hoogstaand onderwijs en verlopen de interne processen doelmatig. Daarnaast zijn ook EU-financieringsmogelijkheden belangrijk als bron van inkomsten. Echter, de afstemming tussen EU-programma’s met nationale financieringsmechanismen kan beter en ook de administratieve processen van de programma’s moeten vereenvoudigd worden om zo meer efficiëntie te kunnen bereiken.  

Teugels in eigen handen

Ook een hoge mate van autonomie is voor universiteiten van belang om efficiëntie te kunnen bereiken. Autonome universiteiten kunnen beter inspelen op interne en externe uitdagingen, hun bestuursmodellen optimaliseren en middelen strategischer inzetten. Universiteiten spelen een grote rol in de samenleving en kunnen helpen bij het beantwoorden van sociale en economische vraagstukken. Het advies luidt dat universiteiten deze rol actiever moeten opnemen en vanuit één stem spreken als sector. Betrokkenen in de universitaire context moeten zelf verantwoording nemen en gezamenlijk ervoor zorgen dat ze voldoende financiering zullen ontvangen en meer autonomie hebben. Dit vraagt om open en transparante communicatie binnen en tussen de instellingen, zowel op nationaal als Europees niveau.

Context

Het rapport Efficiency, Effectiveness and Value for Money at Universities’ valt onder het USTREAM-project van de European University Association (EUA). Het USTREAM-project focust zich op het beleid en de meetinstrumenten voor efficiëntie bij verschillende Europese universiteiten. Dit EUA-rapport is gebaseerd op de bevindingen van het USTREAM-project en bestudeert het concept ‘efficiëntie’ vanuit een universitair perspectief, een concept dat zich het beste laat vertalen als ‘doelmatig’. EUA heeft op verschillende gebieden – bestuurlijk, operationeel en academisch – geanalyseerd hoe efficiëntie kan worden bevorderd en verhoogd. Dit leidt tot een overzicht met negen kernboodschappen om de efficiëntie onder universiteiten te verhogen.

Meer informatie

Publicatie: Efficiency, Effectiveness and Value for Money at Universities
Artikel Neth-ER: EUA: financieringssysteem van het Nederlandse hoger onderwijs staat onder druk

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

9 Nederlandse kennisinstellingen geselecteerd voor 2e pilot Europese Universiteiten

De Europese Commissie maakte vandaag de 24 geselecteerde netwerken bekend die zullen deelnemen aan de tweede pilot van het Europese Universiteiten-initiatief. De selectie telt maar liefst negen...

Lees meer

Webinar - Rethinking student mobility after corona: “virtual mobility is an enhancement not a replacement”

How did the corona crisis affect student mobility in Europe, in what ways did educational institutions react and what is the EU’s response to new developments? These were some of the questions that...

Lees meer

Extra aandacht voor groene en digitale transitie in vernieuwde Youth Guarantee

Nu is het moment om jeugdwerkgelegenheidsbeleid te verweven met de groene en digitale transities. Een nieuwe steunpakket moet de werkloosheid onder jongeren tegengaan. De Commissie roept de...

Lees meer

Webinar - Rethinking student mobility after corona

Neth-ER organiseert samen met NorCore en SwissCore een webinar over de impact van de coronacrisis op studentenmobiliteit. De webinar vindt plaats op 2 juli van 11:00 tot 12:30 uur. U bent...

Lees meer