Efficiënte universiteiten vereisen autonomie en voldoende financiering

25 juni 2019

Financiering en autonomie zijn van groot belang om efficiëntie te bereiken in een universitaire context. Zo luidt de boodschap van EUA. EUA heeft geanalyseerd hoe universiteiten efficiënter kunnen werken op bestuurlijk, operationeel en academisch niveau en geeft hierbij aanbevelingen, waarbij financiering en autonomie opvallen.

Financiering essentieel

In het EUA rapport ‘Efficiency, Effectiveness and Value for Money at Universities’ wordt geconcludeerd dat chronische onderfinanciering ervoor zorgt dat universiteiten minder mogelijkheden hebben om efficiëntie te bereiken. Voldoende financiering op nationaal niveau is dan ook noodzakelijk. Het zorgt voor flexibiliteit en maakt investeringen in innovatie mogelijk. Efficiëntie is een breed begrip en wordt in het rapport gelinkt aan de output van de universiteiten. Zo biedt een efficiënte universiteit betere onderzoeksresultaten, kwalitatief hoogstaand onderwijs en verlopen de interne processen doelmatig. Daarnaast zijn ook EU-financieringsmogelijkheden belangrijk als bron van inkomsten. Echter, de afstemming tussen EU-programma’s met nationale financieringsmechanismen kan beter en ook de administratieve processen van de programma’s moeten vereenvoudigd worden om zo meer efficiëntie te kunnen bereiken.  

Teugels in eigen handen

Ook een hoge mate van autonomie is voor universiteiten van belang om efficiëntie te kunnen bereiken. Autonome universiteiten kunnen beter inspelen op interne en externe uitdagingen, hun bestuursmodellen optimaliseren en middelen strategischer inzetten. Universiteiten spelen een grote rol in de samenleving en kunnen helpen bij het beantwoorden van sociale en economische vraagstukken. Het advies luidt dat universiteiten deze rol actiever moeten opnemen en vanuit één stem spreken als sector. Betrokkenen in de universitaire context moeten zelf verantwoording nemen en gezamenlijk ervoor zorgen dat ze voldoende financiering zullen ontvangen en meer autonomie hebben. Dit vraagt om open en transparante communicatie binnen en tussen de instellingen, zowel op nationaal als Europees niveau.

Context

Het rapport Efficiency, Effectiveness and Value for Money at Universities’ valt onder het USTREAM-project van de European University Association (EUA). Het USTREAM-project focust zich op het beleid en de meetinstrumenten voor efficiëntie bij verschillende Europese universiteiten. Dit EUA-rapport is gebaseerd op de bevindingen van het USTREAM-project en bestudeert het concept ‘efficiëntie’ vanuit een universitair perspectief, een concept dat zich het beste laat vertalen als ‘doelmatig’. EUA heeft op verschillende gebieden – bestuurlijk, operationeel en academisch – geanalyseerd hoe efficiëntie kan worden bevorderd en verhoogd. Dit leidt tot een overzicht met negen kernboodschappen om de efficiëntie onder universiteiten te verhogen.

Meer informatie

Publicatie: Efficiency, Effectiveness and Value for Money at Universities
Artikel Neth-ER: EUA: financieringssysteem van het Nederlandse hoger onderwijs staat onder druk

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Ondersteuning van leraren is cruciaal voor het opbouwen van een Europese Onderwijsruimte

Nederland heeft net als andere Europese landen een tekort aan leraren terwijl zij juist cruciaal zijn voor het opbouwen van een Europese Onderwijsruimte. Dit is één van de conclusies die getrokken...

Lees meer

Europeanen vinden onderwijs belangrijkste prioriteit voor regionaal beleid

De meeste mensen in Europa en Nederland vinden onderwijs het belangrijkste domein om in te investeren via regionale fondsen, zo blijkt uit de deze week uitgekomen Eurobarometer-peiling. Daarnaast...

Lees meer

Europa 2020 kennisdoelstellingen nog niet in zicht

Het behalen van de Europa 2020 doelstellingen is nog niet in zicht. Resultaten uit de Eurostat analyse voor de Europa 2020-strategie schetsen een gemengd beeld. Op het gebied van werkgelegenheid is...

Lees meer

The Guild beveelt drie financieringsmechanismes aan voor Excellence Initiatives

Het opschalen en uitbreiden van onderzoeksnetwerken, het verbeteren van de institutionele mogelijkheden voor universiteiten en het verminderen van de innovatiekloof in Europa moeten integrale doelen...

Lees meer