EUA: universiteiten van groot belang in het behalen van SDGs

5 december 2018

De EUA acht onderwijs, onderzoek en innovatie van groot belang voor het behalen van SDGs. Doordat universiteiten in alle drie deze velden een bijdrage leveren, is de EUA van mening dat universiteiten een unieke positie hebben in het behalen van SDGs. In een rapport legt de EUA uit hoe universiteiten sociale, ecologische en economische duurzaamheid bewerkstelligen.  

Onderzoek, onderwijs en innovatie van belang voor behalen SDGs

De European University Association (EUA) bestempelt universiteiten als sleutelfiguren in het behalen van Sustainable Development Goals (SDGs). Dit stelt zij in haar rapport Universities and Sustainable Development: Towards the Global Goals, waarin wordt uitgelegd hoe universiteiten sociale, ecologische en economische duurzaamheid bewerkstelligen. Universiteiten hebben volgens de EUA een unieke positie doordat zij bijdragen aan vier doelen: door het doen van geavanceerd onderzoek, het bieden van kwalitatief onderwijs en grensverleggende innovatie (relevant voor SDGs 4 en 7), het leveren van een bijdrage aan de maatschappij (relevant voor SDG 16) en het promoten van wereldwijde en lokale partnerschappen (relevant voor SDG 17).

Bijdrage aan alle SDGs

De EUA is van mening dat door de bijdrage van universiteiten aan vier doelstellingen, het bereiken van alle doelstellingen vergemakkelijkt wordt. Universiteiten leveren hierdoor een bijdrage aan de drie verschillende categorieën SDGs: welzijn (SDGs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 en 11), milieu (SDGs 7,13, 14 en 15) en economie (SDGs 8, 9 en 12). Zo dragen universiteiten bij aan het welzijnsniveau en het economisch niveau door het voorzien van hooggeschoolde werknemers aan de arbeidsmarkt. Ook leveren academische onderzoeken over het functioneren van de aarde een meerwaarde en kunnen innovatieve oplossingen een bijdrage vormen. Door de internationale samenwerking van universiteiten stimuleren ze lokale innovatie ecosystemen en creëren ze duurzame groei.

Context

De sustainable development goals zijn onderdeel van de duurzame ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties en vormen de basis voor het nemen van concrete maatregelen. De SDGs vervingen in 2015 de milleniumdoelstellingen en werden door 193 landen aangenomen. Er zijn 17 doelstellingen opgenomen, welke gefocust zijn op het beëindigen van armoede, het beschermen van de aarde en het verzekeren van welvaart vóór 2030. De EU probeert zowel binnen de EU als met externe partners bij te dragen aan deze doelstellingen.

Meer informatie

Persbericht EUA: Universities and Sustainable Development: Towards the Global Goals
Publicatie EUA: Universities and Sustainable Development: Towards the Global Goals
Artikel Neth-ER: EP: onderwijs moet centraal staan in ontwikkelingshulp

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EP stemt tijdens laatste vergadering in met akkoorden voor digitalisering, ruimte en defensie

Tijdens haar laatste plenaire vergadering heeft het Europees Parlement formeel ingestemd met de overeenstemming die bereikt is op een aantal belangrijke dossiers die onderdeel zijn van het nieuwe...

Lees meer

Copyrightrichtlijn is nu écht een feit

De herziening van de copyrightrichtlijn is officieel goedgekeurd door de Raad van de Europese Unie, na eerdere instemming door het Parlement. Hierdoor worden de oude uit 2001 stammende...

Lees meer

Digitalisering vereist dat werknemers makkelijker nieuwe vaardigheden aanleren

De digitale transformatie zorgt voor grote beleidsuitdagingen wat betreft de arbeidsmarkt. Digitale ontwikkelingen zoals kunstmatige intelligentie en automatisering vragen om werknemers die vooral...

Lees meer

Academische vrijheid staat onder druk

De academische vrijheid voor wetenschappers in de Europese Unie en daarbuiten staat onder druk. De European University Association, All European Academies en Science Europe roepen in een...

Lees meer