EUA: meer investering in O&I nodig voor realiseren politieke ambities

9 maart 2018

Er moet meer worden geïnvesteerd in onderzoek en innovatie (O&I) in het volgende meerjarig financieel kader. Dit staat in een position paper van de European University Association (EUA). Daarnaast moet er volgens EUA meer worden geïnvesteerd in uitwisselingen en samenwerking binnen het hoger onderwijs om innovatie te stimuleren, gelijkheid te creëren en inclusie te waarborgen. Om de innovatiekloof tussen EU-landen te overbruggen moeten cohesiefondsen effectiever en efficiënter worden gebruikt.

O&I en Erasmus+

Voor het toekomstige meerjarig financieel kader (MFK) moeten de investeringen in onderzoek en innovatie (O&I) een boost krijgen om de politieke ambities van de EU te realiseren. Dit staat in het position paper ‘Where the EU should invest in the future: EUA recommendations for the post-2020 Multiannual Financial Framework and related funding programmes’ van de European University Association (EUA). Het lage slagingspercentage van Horizon 2020 van slechts 12% zorgt ervoor dat er veel talent en excellentie verloren gaat. Het toekomstige kaderprogramma heeft meer financiële middelen nodig om Europa haar potentie waar te maken.

Volgens EUA moet het budget voor Erasmus+ worden verhoogd om meer mensen te laten profiteren van het succesvolle programma. Ook moet het programma gelinkt worden aan het Europees Sociaal Fonds (ESF) om zo de mobiliteit van minderbedeelden te vergroten. Tot slot moet er meer samenwerking komen tussen universiteiten, wat bijdraagt aan de voltooiing van de Europese Onderwijsruimte (EHEA).

Innovatie en cohesiefondsen

Investeren in talent en vaardigheden moet volgens EUA een prioriteit zijn in de toekomstige Europese Structuur en Investeringsfondsen (ESIF) om langdurige innovatie te garanderen. EUA onderstreept dat cohesiefondsen een belangrijke impact hebben op het concurrentievermogen en de O&I-prestaties van lidstaten en hun regio’s. Een effectief en efficiënt gebruik van de ESIF draagt bij aan het sluiten van de innovatiekloof. Zo zou een gedeelte van de ESIF kunnen worden geoormerkt om onderzoeksprojecten te financieren in landen die weinig deelnemen aan het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie.

Richtlijnen

EUA zet vijf richtlijnen uit die ervoor moeten zorgen dat het toekomstig MFK effectief bijdraagt aan de uitdagingen waar Europa voor staat. Ten eerste moeten investeringen plaatsvinden daar waar het echt een toegevoegde Europese waarde heeft en waar het een verschil maakt ten opzichte van nationale investeringen. Ten tweede moeten beleidsmakers zich focussen op de behoefte aan financiële stabiliteit en voorspelbaarheid van begunstigden. Ten derde moeten investeringen in onderwijs, onderzoek en innovatie een hoge prioriteit krijgen, omdat deze terreinen de sleutel vormen tot duurzaamheid en het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDGs). Ten vierde moeten toekomstige programma’s voor O&I, onderwijs en cohesie één set financiële regels krijgen zodat administratieve lasten voor begunstigden verlaagd worden. Als laatste moeten toekomstige programma’s open en toegankelijk zijn voor non-EU landen om multilaterale samenwerking te bevorderen.

Context

In dit paper beschrijft de EUA haar visie op het volgende MFK en wat er nodig is voor de toekomstige Europese financieringsprogramma’s. Door middel van het paper levert EUA input aan de Europese Commissie voor de totstandkoming van het nieuwe MFK. Eerder gaf de Commissie al aan niet te willen bezuinigen op O&I.

Meer informatie

Position paper EUA: ‘Where the EU should invest in the future: EUA recommendations for the post-2020 Multiannual Financial Framework and related funding programmes’
Artikel Neth-ER: EC over MFK: niet bezuinigen op kennis

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Europese bedrijven raken achterop met investeren in hightech O&O

Europese bedrijven lopen achter met investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O) in sectoren met een hogere technologische intensiteit, zoals biotechnologie en ruimtevaart. Dat blijkt uit...

Lees meer

Gaat EU de doelen van Europa 2020-strategie halen?

Het doel van de EU, vastgelegd in de Europa 2020 strategie om in 2020 minimaal 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) te investeren in onderzoek en ontwikkeling (O&O), is nog lang niet in...

Lees meer

Tweede plaats Nederland in Global Innovation Index 2018

Nederland staat op de tweede plaats in de Global Innovation Index 2018 en is daarmee een plek gestegen ten opzichte van vorig jaar. Op Zwitserland na is Nederland de meest innovatieve economie ter...

Lees meer

EU-Budget 2019: Raad en EP reageren op EC-voorstel

De Raad gaat niet mee met het voorstel van de Commissie om de uitgaven voor Horizon 2020 te laten stijgen in het budget van 2019. Zij adviseert een minder grote stijging dan de Commissie voorzien...

Lees meer