EU-plannen Merkel en Macron voor O&I hebben veel gemeen

21 juni 2018

De toekomst van Europees onderzoek en innovatie (O&I) ziet er in de ogen van de Franse president Macron en Duitse bondskanselier Merkel in grote lijnen hetzelfde uit. Dat wordt duidelijk uit een paper van het European Political Strategy Centre (EPSC) waarin verschillende ideeën van de twee leiders en die van Juncker worden vergeleken. Op het gebied van onderwijs hebben de leiders verschillende prioriteiten.

Overeenkomsten in visie O&I

De Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merkel hebben vergelijkbare ambities voor onderzoek en innovatie (O&I). Dat komt naar voren in het paper ‘Three visions, one direction’ van het European Political Strategy Centre (EPSC) waarin ideeën van de twee leiders en Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, over diverse beleidsterreinen worden vergeleken. De overeenkomst is groot op het gebied van innovatie, waar beide leiders pleiten voor de oprichting een intergouvernementeel agentschap gericht op disruptieve innovatie.

Ook de Commissie wil disruptieve innovatie versterken door middel van de oprichting van een European Innovation Council (EIC), waarvoor in 2018 een pilot van start ging. De vraag is nog hoe beide initiatieven zich tot elkaar zullen verhouden. Naast het initiatief is ook kunstmatige intelligentie bij beide leiders een prioriteit, al benadrukt Merkel vooral de ethische aspecten die erbij komen kijken.

Verschillende prioriteiten voor onderwijs

Op het gebied van onderwijs hebben de twee Europese leiders andere prioriteiten. Beiden richten zich op de erkenning van kwalificaties, maar Merkel richt zich op de professionele kwalificaties, terwijl Macron zich meer richt op de wederzijdse erkenning van middelbare schooldiploma’s. Ook introduceerde Macron het idee voor een netwerk van Europese Universiteiten. Dit wordt momenteel verder uitgewerkt door de Commissie: een pilot van dit initiatief zal in 2019 beginnen. Wel willen beide regeringsleiders mobiliteit door middel van Erasmus+ versterken.

Context

Er wordt volop gesproken over de toekomst van Europa. Zowel Macron als Merkel, maar ook Juncker hebben verschillende voorstellen gedaan voor de toekomst. Dit rapport van het EPSC vergelijkt deze ideeën en geeft aan waar de overeenkomsten en verschillen zitten.

Meer informatie

Publicatie EPSC: Three visions, one direction
Factsheet Neth-ER: De European Innovation Council-pilot
Artikel Neth-ER: Horizon Europe bouwt voort op succes H2020
Artikel Neth-ER: Erasmus na 2020: meer mensen moeten kunnen profiteren van programma
Artikel Neth-ER: Wat is toekomst van EU kennisprogramma’s?

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

De toekomst van de EU: waarborgen van een verenigd Europa

Europese regeringsleiders willen dat de EU zich in 2019-2024 toelegt op het creëren van een sterke en verenigde EU. Over de rol van onderwijs en onderzoek in het halen van dit doel werd in Sibiu...

Lees meer

Onderzoek & innovatie rond de Zwarte Zee krijgt impuls

De Europese Commissie en zeven landen rondom de Zwarte Zee hebben een gezamenlijke strategische agenda voor onderzoek & innovatie gepubliceerd. De agenda moet samenwerking op het gebied van...

Lees meer

OESO pleit voor een groter EU-budget voor onderwijs en innovatie

De EU moet meer investeren in onderwijs en innovatie. Dat stelt de OESO in een rapport over het belang en de impact van de EU. De EU heeft al veel bereikt maar een groter budget is nodig om het...

Lees meer

Nationale digitaliseringsstrategieën zijn nog volop in ontwikkeling

De meeste OESO-landen hebben een nationale digitale strategie ontwikkeld of zijn deze aan het ontwikkelen. De invulling die wordt gegeven aan deze strategieën verschilt echter per land. Dit blijkt...

Lees meer