EU-financiering voor innovatie? Focus op de impact!

3 mei 2019

In het toekomstige MFK moet meer focus komen op de impact van innovatieprojecten. Dit staat in een studie over de financiering van innovatie met het EU-budget, opgesteld door de onderzoeksdienst van het Europees Parlement. Indicatoren moeten worden ontwikkeld om de gerealiseerde impact van projecten te meten en er moeten regels komen om synergiën tussen verschillende EU-programma’s te bevorderen.

Focus op de impact van innovatieprojecten

De toekomstige EU-financieringsprogramma’s dienen zich meer te richten op de impact van innovatieprojecten. Dit wordt geadviseerd in het rapport “Mainstreaming Innovation Funding in the EU budget”, opgesteld door de onderzoeksdienst voor begrotingszaken van het Europees Parlement. Uit de analyse blijkt dat de EU op het moment weinig aandacht besteedt aan de impact van de door de EU gefinancierde projecten, terwijl daar juist meer focus op zou moeten liggen. Er moet dus beter zicht te komen op resultaten en impact van innovatieprojecten bij het toekennen van EU financiering. Dit kan door indicatoren te ontwikkelen om te meten in hoeverre resultaten gerealiseerd zijn. Om financiering voor innovatie ten volle te benutten dient de Commissie een ‘innovation tracking’ methode te introduceren in het Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor 2021-2027. Hierbij is het belangrijk dat er een algemene definitie van innovatie wordt geformuleerd en beter in de gaten wordt gehouden hoeveel geld de EU daadwerkelijk investeert in innovatie.

Concrete regels voor de bevordering van synergiën

In het toekomstige onderzoeksprogramma, Horizon Europe, wordt er meer nadruk gelegd op het bevorderen van synergiën met andere EU programma’s. Echter, het opzetten van synergiën is momenteel nog sterk afhankelijk van de bereidwilligheid van de verschillende EU-afdelingen en autoriteiten, aangezien er nog geen concrete regels zijn opgesteld om synergiën te stimuleren. Het Parlement en de Raad zouden er in hun onderhandelingen over het EU-budget over moeten nadenken om een specifieke wettelijke basis toe te voegen voor de bevordering van synergiën.

Context

De onderzoeksdienst voor begrotingszaken heeft, in samenwerking met externe experts van het Jacques Delors Instituut en het European Policy Centre, een studie uitgevoerd naar de mate waarin het EU-budget bijdraagt aan het stimuleren van innovaties in Europa. In opdracht van de begrotingscommissie van het EP analyseerden ze de huidige stand van zaken en deden ze aanbevelingen voor het financieren van innovatie in het MFK 2021-2027.

Meer informatie

Publicatie Parlement: Mainstreaming Innovation Funding in the EU Budget
Artikel Neth-ER: De toekomst van de EU: Commissie adviseert focus op onderzoek en vaardigheden
Artikel Neth-ER: Nobelprijswinnaars en Europese industrie roepen op tot verhoging budget Horizon Europe

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Extra budget voor Horizon 2020 en Erasmus+ in 2019

De Commissie wil 100 miljoen euro toevoegen aan het budget van Horizon 2020 en Erasmus+ voor 2019. Hiervan zou 80 miljoen euro naar klimaatgerelateerd onderzoek onder Horizon 2020 gaan. De andere 20...

Lees meer

Mauro Ferrari nieuwe voorzitter ERC

De Commissie heeft Dr. Mauro Ferrari benoemd als de nieuwe voorzitter van de European Research Council (ERC). Volgens Eurocommissaris Moedas is Ferrari de juiste persoon om de ERC en het Europese...

Lees meer

Commissie zoekt experts voor mission boards

De Commissie roept experts op om zich aan te melden voor een positie in de mission boards. Missie-gedreven onderzoek vormt een nieuwigheid in Horizon Europe, met als doel oplossingen te vinden voor...

Lees meer

De toekomst van de EU: waarborgen van een verenigd Europa

Europese regeringsleiders willen dat de EU zich in 2019-2024 toelegt op het creëren van een sterke en verenigde EU. Over de rol van onderwijs en onderzoek in het halen van dit doel werd in Sibiu...

Lees meer