EU-financiering voor innovatie? Focus op de impact!

3 mei 2019

In het toekomstige MFK moet meer focus komen op de impact van innovatieprojecten. Dit staat in een studie over de financiering van innovatie met het EU-budget, opgesteld door de onderzoeksdienst van het Europees Parlement. Indicatoren moeten worden ontwikkeld om de gerealiseerde impact van projecten te meten en er moeten regels komen om synergiën tussen verschillende EU-programma’s te bevorderen.

Focus op de impact van innovatieprojecten

De toekomstige EU-financieringsprogramma’s dienen zich meer te richten op de impact van innovatieprojecten. Dit wordt geadviseerd in het rapport “Mainstreaming Innovation Funding in the EU budget”, opgesteld door de onderzoeksdienst voor begrotingszaken van het Europees Parlement. Uit de analyse blijkt dat de EU op het moment weinig aandacht besteedt aan de impact van de door de EU gefinancierde projecten, terwijl daar juist meer focus op zou moeten liggen. Er moet dus beter zicht te komen op resultaten en impact van innovatieprojecten bij het toekennen van EU financiering. Dit kan door indicatoren te ontwikkelen om te meten in hoeverre resultaten gerealiseerd zijn. Om financiering voor innovatie ten volle te benutten dient de Commissie een ‘innovation tracking’ methode te introduceren in het Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor 2021-2027. Hierbij is het belangrijk dat er een algemene definitie van innovatie wordt geformuleerd en beter in de gaten wordt gehouden hoeveel geld de EU daadwerkelijk investeert in innovatie.

Concrete regels voor de bevordering van synergiën

In het toekomstige onderzoeksprogramma, Horizon Europe, wordt er meer nadruk gelegd op het bevorderen van synergiën met andere EU programma’s. Echter, het opzetten van synergiën is momenteel nog sterk afhankelijk van de bereidwilligheid van de verschillende EU-afdelingen en autoriteiten, aangezien er nog geen concrete regels zijn opgesteld om synergiën te stimuleren. Het Parlement en de Raad zouden er in hun onderhandelingen over het EU-budget over moeten nadenken om een specifieke wettelijke basis toe te voegen voor de bevordering van synergiën.

Context

De onderzoeksdienst voor begrotingszaken heeft, in samenwerking met externe experts van het Jacques Delors Instituut en het European Policy Centre, een studie uitgevoerd naar de mate waarin het EU-budget bijdraagt aan het stimuleren van innovaties in Europa. In opdracht van de begrotingscommissie van het EP analyseerden ze de huidige stand van zaken en deden ze aanbevelingen voor het financieren van innovatie in het MFK 2021-2027.

Meer informatie

Publicatie Parlement: Mainstreaming Innovation Funding in the EU Budget
Artikel Neth-ER: De toekomst van de EU: Commissie adviseert focus op onderzoek en vaardigheden
Artikel Neth-ER: Nobelprijswinnaars en Europese industrie roepen op tot verhoging budget Horizon Europe

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Nederlands kennisveld feliciteert nieuwe Commissievoorzitter Von der Leyen

Het Nederlandse kennisveld feliciteert Ursula von der Leyen met haar verkiezing als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. De Europese welvaart is afhankelijk van kennis. Daarom spoort het...

Lees meer

OESO: “Geen fiscale prikkels maar publieke financiering nodig in Nederland!”

Er zijn hogere publieke investeringen nodig voor onderzoek & ontwikkeling in Nederland, aldus de OESO in haar jaarlijkse groeirapport. Momenteel stimuleert Nederland de sector vooral door...

Lees meer

Toekomst van EIT: focus op regionale impact en hoger onderwijs

De Commissie wil dat het European Institute of Innovation and Technology (EIT) zich de komende jaren richt op regionale impact, hoger onderwijs en het oprichten van nieuwe KIC’s. Dit staat in de...

Lees meer

EU-budget 2020: Raad niet eens met EC-voorstel Horizon 2020

De Raad is het niet eens met het voorstel van de Commissie om in het laatste jaar van de huidige begroting 13,2 miljard te investeren in Horizon 2020. In plaats daarvan stellen zij voor om het...

Lees meer