EU boekt onvoldoende vooruitgang op digitaal gebied

25 mei 2018

Digitale vooruitgang in Europa gaat snel, maar niet snel genoeg. De EU blijft achterlopen op wereldleiders op digitaal gebied zoals Japan en Korea. Dit zijn enkele inzichten uit de nieuwe Digital Economy and Society Index (DESI), een jaarlijkse publicatie van de Commissie die inzicht geeft in de digitale prestaties van EU lidstaten. Nederland staat op de vierde plaats in deze index. Ook groeien de uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling in de ICT-sector niet genoeg. 

Vooruitgang, maar niet genoeg  

De EU als geheel blijft achterlopen op gebied van digitalisering van de samenleving. Uit de cijfers van de nieuwe ‘Digital Economy and Society Index (DESI)’, een tool van de Commissie die Europese digitale prestaties meet op het gebied van connectiviteit, vaardigheden, bedrijven en openbare diensten, blijkt dat er dit jaar wel veel verbeterd is: de kloof tussen meest en minst “digitale” lidstaten is verminderd. Daarnaast neemt het aantal ICT-specialisten gestaag toe. Desalniettemin is er volgens de Commissie nog genoeg reden tot zorg: zo beschikt 43% van de Europeanen niet over digitale basisvaardigheden.

Nederlandse prestaties

De top vier EU-landen in de DESI doet het overigens op wereldniveau erg goed, waaronder Nederland. Nederland heeft ten opzichte van 2017 op alle onderwerpen vooruitgang geboekt. Wel is het grote tekort aan ICT-professionals een aandachtspunt.

Onvoldoende uitgaven voor onderzoek

Voor het ontwikkelen van de DESI is onder meer gebruik gemaakt van de onderzoeksresultaten van het Joint Research Center (JRC). Het ‘2018 PREDICT Key Facts Report geeft een analyse van onderzoek en ontwikkeling in de ICT-sector in Europa. In het rapport wordt gewaarschuwd dat de positie van de EU op wereldniveau verslechtert. De EU wordt ingehaald door landen als China die veel investeren in ICT, ook op onderzoeksgebied. Uit de publicatie blijkt dat overheidsuitgaven aan onderzoek in de ICT-sector slechts 1,3% per jaar gegroeid zijn tussen 2007 en 2016, een stuk minder dan de 5,5% die noodzakelijk is om de doelstelling van de Digital Agenda te bewerkstelligen (deze voorziet in een verdubbeling van ICT uitgaven in 2020 ten opzichte van 2007).

Context

Met de DESI wil de Commissie inzichtelijk maken hoe de overgang naar een digitale samenleving verloopt. Vooruitgang op digitaal gebied is een belangrijk speerpunt voor deze Commissie. In 2015 heeft zij de Digital Single Market strategie gepresenteerd, waarin zij haar prioriteiten uiteenzet voor het tot stand brengen van een interne markt voor digitale producten en diensten binnen de EU. Op Digital Day 2018 hebben een aantal lidstaten verklaringen ondertekend op beleidsterreinen gerelateerd aan digitalisering. Daarnaast presenteerde de Commissie op 25 april een groot digitaliseringspakket met maatregelen onder andere op het gebied van gezondheidsdata en kunstmatige intelligentie.

Meer informatie

Persbericht Commissie: How digital is your country? Europe needs Digital Single Market to boost its digital performance
Publicatie Commissie:
The Digital Economy and Society Index (DESI)
Publicatie Joint Research Center:
2018 PREDICT Key Facts Report
Artikel Neth-ER: Commissie presenteert hernieuwde agenda voor O&I
Artikel Neth-ER: EU-landen beloven meer samen te werken op digitalisering
Artikel Neth-ER: Commissie zet in op meer digitale vaardigheden, sleutelcompetenties en gedeelde waarden

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Cohesie wordt topprioriteit Roemeens voorzitterschap

Cohesie zal de grootste prioriteit krijgen tijdens het Roemeens voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Op 1 januari 2019 heeft Roemenië het voorzitterschap van Oostenrijk overgenomen....

Lees meer

EC richt Competence Centre voor tech-transfers op

Een Competence Centre for Technology Transfers is opgericht door de Joint Research Centre van de Europese Commissie. Het Centre for Technology Transfers zal dienen als het primaire...

Lees meer

Geef uw feedback over de ethische richtlijnen voor kunstmatige intelligentie

De Europese Commissie vraagt om feedback van belanghebbenden over de ethische richtlijnen voor de ontwikkeling en het gebruik van kunstmatige intelligentie. Een voorstel voor deze richtlijnen is...

Lees meer

Digital Europe: EP en Raad nemen positie in

Het creëren van het Digital Europe-programma is cruciaal voor het bereiken van de Digital Single Market strategie en voor de versterking van het internationale concurrentievermogen van de EU. Dit...

Lees meer