EU boekt onvoldoende vooruitgang op digitaal gebied

25 mei 2018

Digitale vooruitgang in Europa gaat snel, maar niet snel genoeg. De EU blijft achterlopen op wereldleiders op digitaal gebied zoals Japan en Korea. Dit zijn enkele inzichten uit de nieuwe Digital Economy and Society Index (DESI), een jaarlijkse publicatie van de Commissie die inzicht geeft in de digitale prestaties van EU lidstaten. Nederland staat op de vierde plaats in deze index. Ook groeien de uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling in de ICT-sector niet genoeg. 

Vooruitgang, maar niet genoeg  

De EU als geheel blijft achterlopen op gebied van digitalisering van de samenleving. Uit de cijfers van de nieuwe ‘Digital Economy and Society Index (DESI)’, een tool van de Commissie die Europese digitale prestaties meet op het gebied van connectiviteit, vaardigheden, bedrijven en openbare diensten, blijkt dat er dit jaar wel veel verbeterd is: de kloof tussen meest en minst “digitale” lidstaten is verminderd. Daarnaast neemt het aantal ICT-specialisten gestaag toe. Desalniettemin is er volgens de Commissie nog genoeg reden tot zorg: zo beschikt 43% van de Europeanen niet over digitale basisvaardigheden.

Nederlandse prestaties

De top vier EU-landen in de DESI doet het overigens op wereldniveau erg goed, waaronder Nederland. Nederland heeft ten opzichte van 2017 op alle onderwerpen vooruitgang geboekt. Wel is het grote tekort aan ICT-professionals een aandachtspunt.

Onvoldoende uitgaven voor onderzoek

Voor het ontwikkelen van de DESI is onder meer gebruik gemaakt van de onderzoeksresultaten van het Joint Research Center (JRC). Het ‘2018 PREDICT Key Facts Report geeft een analyse van onderzoek en ontwikkeling in de ICT-sector in Europa. In het rapport wordt gewaarschuwd dat de positie van de EU op wereldniveau verslechtert. De EU wordt ingehaald door landen als China die veel investeren in ICT, ook op onderzoeksgebied. Uit de publicatie blijkt dat overheidsuitgaven aan onderzoek in de ICT-sector slechts 1,3% per jaar gegroeid zijn tussen 2007 en 2016, een stuk minder dan de 5,5% die noodzakelijk is om de doelstelling van de Digital Agenda te bewerkstelligen (deze voorziet in een verdubbeling van ICT uitgaven in 2020 ten opzichte van 2007).

Context

Met de DESI wil de Commissie inzichtelijk maken hoe de overgang naar een digitale samenleving verloopt. Vooruitgang op digitaal gebied is een belangrijk speerpunt voor deze Commissie. In 2015 heeft zij de Digital Single Market strategie gepresenteerd, waarin zij haar prioriteiten uiteenzet voor het tot stand brengen van een interne markt voor digitale producten en diensten binnen de EU. Op Digital Day 2018 hebben een aantal lidstaten verklaringen ondertekend op beleidsterreinen gerelateerd aan digitalisering. Daarnaast presenteerde de Commissie op 25 april een groot digitaliseringspakket met maatregelen onder andere op het gebied van gezondheidsdata en kunstmatige intelligentie.

Meer informatie

Persbericht Commissie: How digital is your country? Europe needs Digital Single Market to boost its digital performance
Publicatie Commissie:
The Digital Economy and Society Index (DESI)
Publicatie Joint Research Center:
2018 PREDICT Key Facts Report
Artikel Neth-ER: Commissie presenteert hernieuwde agenda voor O&I
Artikel Neth-ER: EU-landen beloven meer samen te werken op digitalisering
Artikel Neth-ER: Commissie zet in op meer digitale vaardigheden, sleutelcompetenties en gedeelde waarden

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

ESU: ‘Student moet voorop staan bij digitaliseringsstrategieën universiteiten’

De student moet centraal staan bij het ontwikkelen van strategieën omtrent digitalisering. De European Student Union vindt dat digitalisering kan bijdragen aan internationalisering, toegankelijkheid...

Lees meer

Nederland behoort tot de koplopers in digitalisering

Nederland behoort tot de koplopers op het vlak van digitalisering, zo blijkt uit de 2019 Digital Economy and Society Index (DESI) van de Europese Commissie. Hoewel alle EU-lidstaten vooruitgang...

Lees meer

De Raad geeft visie over het digitale beleid na 2020

De Raad heeft conclusies aangenomen over het digitaal beleid na 2020. Europa zou de grensoverschrijdende aspecten van digitalisering moeten bemoedigen en er tegelijkertijd voor moeten zorgen dat...

Lees meer

Uitbreiding regels voor het hergebruik van overheidsinformatie aangenomen

De herziening van de richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie is officieel goedgekeurd door de Raad, na eerdere instemming door het Parlement. Door de herziening zullen ook...

Lees meer