EU behaalt Europa 2020-onderwijsdoelstelling

29 april 2019

Recente cijfers van de EU tonen positief resultaat: de eerste van de twee Europa 2020-onderwijsdoelstellingen is behaald. Meer dan 40% van de 30 tot 34-jarigen in de EU heeft een opleiding in het hoger onderwijs afgerond. Daarnaast komt de EU dicht bij de andere doelstelling wat betreft het aantal schoolverlaters. Nederland behaalde beide doelstellingen al eerder.

Onderwijsdoelstelling op EU-niveau behaald, Nederland loopt voor

De EU heeft één van de twee Europa 2020-onderwijsdoelstellingen behaald. Dat blijkt uit de recente cijfers van het Bureau voor de Statistiek van de Europese Unie, Eurostat. In 2020 moet minstens 40% van de 30 tot 34-jarigen in de EU een opleiding in het hoger onderwijs hebben afgerond. In 2018 heeft 40,7% van deze doelgroep hoger onderwijs afgemaakt. In Nederland ligt dit percentage hoger, namelijk op 49,4%. De onderwijsdoelstelling voor vroegtijdige schoolverlaters haalt de EU voorlopig net niet: het aandeel vroegtijdige schoolverlaters mag maximaal 10% bedragen, maar op het moment zit de EU op 10,6%. In Nederland ligt het aandeel schoolverlaters op 7,3%.

Context

De Europa 2020-doelen vallen onder het 10-jarenplan dat door de EU in 2010 is opgesteld. Het betreft verschillende afspraken van de EU-landen met als doel de economie en arbeidsmarkt te versterken. In totaal zijn er vijf hoofddoelen vastgesteld voor onderwijs, werkgelegenheid, onderzoek en ontwikkeling, klimaat en armoede. De doelstelling voor onderzoek en ontwikkeling betreft dat 3% van de Europese inkomsten (bbp) wordt geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. Dit doel is nog lang niet in zicht en vergt nog veel investeringen, ook van Nederland.

Meer informatie

Publicatie: Newsrelease Eurostat – Europe 2020 education indicators in 2018
Artikel Neth-ER: Ligt Europa 2020 nog op koers?
Artikel Neth-ER: Europa 2020: voorzichtige progressie
Artikel Neth-ER: EC: “NL investeert te weinig in O&O en menselijk kapitaal”
Artikel Neth-ER: Lichte stijging in uitgaven O&O door Europese lidstaten

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Verandering van werk vraagt om verandering van het onderwijs

Om Europese burgers voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst moet het onderwijssysteem zo ingericht worden dat er meer ruimte komt voor het aanleren van vaardigheden en een leven lang...

Lees meer

OESO pleit voor een groter EU-budget voor onderwijs en innovatie

De EU moet meer investeren in onderwijs en innovatie. Dat stelt de OESO in een rapport over het belang en de impact van de EU. De EU heeft al veel bereikt maar een groter budget is nodig om het...

Lees meer

“Ondernemerschap spreekt nog niet alle studenten en personeelsleden aan”

Universiteiten in Europa zouden een ondernemerscultuur moeten creëren, bijvoorbeeld door ondernemerschap onderdeel te laten uitmaken van onderwijsprogramma’s, aldus LERU in een rapport op basis van...

Lees meer

Negen factoren die bijdragen aan het slagen van internationalisering

De European Association for International Education (EAIE) heeft in kaart gebracht welke factoren mogelijk bijdragen aan het succes van internationalisering in het hoger onderwijs. Zij hebben deze...

Lees meer