EU behaalt Europa 2020-onderwijsdoelstelling

29 april 2019

Recente cijfers van de EU tonen positief resultaat: de eerste van de twee Europa 2020-onderwijsdoelstellingen is behaald. Meer dan 40% van de 30 tot 34-jarigen in de EU heeft een opleiding in het hoger onderwijs afgerond. Daarnaast komt de EU dicht bij de andere doelstelling wat betreft het aantal schoolverlaters. Nederland behaalde beide doelstellingen al eerder.

Onderwijsdoelstelling op EU-niveau behaald, Nederland loopt voor

De EU heeft één van de twee Europa 2020-onderwijsdoelstellingen behaald. Dat blijkt uit de recente cijfers van het Bureau voor de Statistiek van de Europese Unie, Eurostat. In 2020 moet minstens 40% van de 30 tot 34-jarigen in de EU een opleiding in het hoger onderwijs hebben afgerond. In 2018 heeft 40,7% van deze doelgroep hoger onderwijs afgemaakt. In Nederland ligt dit percentage hoger, namelijk op 49,4%. De onderwijsdoelstelling voor vroegtijdige schoolverlaters haalt de EU voorlopig net niet: het aandeel vroegtijdige schoolverlaters mag maximaal 10% bedragen, maar op het moment zit de EU op 10,6%. In Nederland ligt het aandeel schoolverlaters op 7,3%.

Context

De Europa 2020-doelen vallen onder het 10-jarenplan dat door de EU in 2010 is opgesteld. Het betreft verschillende afspraken van de EU-landen met als doel de economie en arbeidsmarkt te versterken. In totaal zijn er vijf hoofddoelen vastgesteld voor onderwijs, werkgelegenheid, onderzoek en ontwikkeling, klimaat en armoede. De doelstelling voor onderzoek en ontwikkeling betreft dat 3% van de Europese inkomsten (bbp) wordt geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. Dit doel is nog lang niet in zicht en vergt nog veel investeringen, ook van Nederland.

Meer informatie

Publicatie: Newsrelease Eurostat – Europe 2020 education indicators in 2018
Artikel Neth-ER: Ligt Europa 2020 nog op koers?
Artikel Neth-ER: Europa 2020: voorzichtige progressie
Artikel Neth-ER: EC: “NL investeert te weinig in O&O en menselijk kapitaal”
Artikel Neth-ER: Lichte stijging in uitgaven O&O door Europese lidstaten

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Richtlijnen om mobiele werknemers en studenten te beschermen

Werknemers of studenten die naar het buitenland gaan voor werk of studie hebben te maken met veiligheidsrisico’s waar hun hoger onderwijsinstelling hen voor wil behoeden. De Coimbra Group heeft...

Lees meer

Commissieverdeling EP bekend: goed nieuws voor het kennisveld

Het Europese Parlement heeft de zetels in de parlementaire commissies verdeeld. Nederlandse Europarlementariërs zijn goed vertegenwoordigd in de commissies die voor het Nederlands kennisveld...

Lees meer

Efficiënte universiteiten vereisen autonomie en voldoende financiering

Financiering en autonomie zijn van groot belang om efficiëntie te bereiken in een universitaire context. Zo luidt de boodschap van EUA. EUA heeft geanalyseerd hoe universiteiten efficiënter kunnen...

Lees meer

ESU: ‘Student moet voorop staan bij digitaliseringsstrategieën universiteiten’

De student moet centraal staan bij het ontwikkelen van strategieën omtrent digitalisering. De European Student Union vindt dat digitalisering kan bijdragen aan internationalisering, toegankelijkheid...

Lees meer