EU-13 loopt achter in gendergelijkheid in onderzoek

30 november 2018

EU-13 landen hebben minder vooruitgang gemaakt dan de EU-15 landen als het gaat om het terugdringen van genderongelijkheden in onderzoek. Dat blijkt uit een rapport van de European Research Area & Innovation Committee (ERAC). De ERAC raadt onder andere aan de bevindingen van dit rapport mee te nemen voor Horizon Europe.

Verschillen tussen EU-15 en EU-13

De EU-15 landen hebben meer vooruitgang gemaakt als het gaat om het bevorderen van gendergelijkheid in onderzoek dan de EU-13 landen. Dat blijkt uit het 'Report on the implementation of Council Conclusions of 1 December 2015 on Advancing Gender Equality in the European Research Area'. In dit rapport keek de European Research Area & Innovation Committe (ERAC) naar hoe de lidstaten Raadconclusies uit 2015 over het bevorderen van gendergelijkheid in de Europese Onderzoeksruimte (ERA) hebben uitgevoerd. EU-15 landen hebben meer acties en maatregelen genomen dan EU-13 landen. Deze maatregelen zijn bijvoorbeeld universiteiten verplichten een strategie voor gendergelijkheid op te stellen of om te zorgen voor een genderbalans bij selectiecomités. Ook is er een verschil te zien tussen hoe goed een land scoort op het gebied van innovatie en hoe veel maatregelen zij hebben genomen voor gendergelijkheid. Innovatieleiders, zoals Nederland, en landen met sterke innovatieprestaties hebben meer maatregelen genomen dan landen met matige en zwakke innovatieprestaties.

Aanbevelingen

Volgens ERAC zouden de bevindingen van dit rapport meegenomen moeten worden voor Horizon Europe. De commissie raadt aan deze door te voeren in het gedeelte ‘Strengthening the ERA’. Ook stelt de ERAC voor om binnen Horizon Europe stimulansen te creëren zodat EU-13 landen gendergelijkheid maatregelen implementeren. Verder spoort de ERAC zowel EU-13 als EU-15 landen aan om meer te doen voor gendergelijkheid, omdat beide groepen landen nog niet alle aanbevelingen hebben doorgevoerd.

Context

In december 2015 heeft de Raad voor Concurrentievermogen Raadsconclusies aangenomen over het bevorderen van gendergelijkheid in de Europese Onderzoeksruimte (ERA). In januari 2018 kwam de ERAC al met een ander rapport naar aanleiding van de raadsconclusies van december 2015. Dit rapport was gefocust op aandacht voor genderkwesties in internationale samenwerking in de wetenschap.

Meer informatie

Rapport European Research Area & C Innovation Committee: Report on the Implementation of Council Conclusions of 1 December 2015 on Advancing Gender Equality in the European Research Area.
Artikel Neth-ER: Onderzoeksintegriteit van maatschappelijk belang
Artikel Neth-ER: Meer aandacht nodig voor genderkwesties in internationale samenwerking

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Cohesie wordt topprioriteit Roemeens voorzitterschap

Cohesie zal de grootste prioriteit krijgen tijdens het Roemeens voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Op 1 januari 2019 heeft Roemenië het voorzitterschap van Oostenrijk overgenomen....

Lees meer

Strategie internationale samenwerking in Horizon Europe moet duidelijker

De strategie voor internationale samenwerking in Horizon Europe moet duidelijker. Dat stelt het Strategic Forum for International S&T Cooperation (SFIC). Daarnaast wil het SFIC de coördinatie...

Lees meer

Het Oostenrijkse voorzitterschap: gestage vooruitgang op de kennisdossiers

Van 1 juli tot en met 31 december 2018 heeft Oostenrijk het voorzitterschap van de Raad van de EU bekleed. Voor onderzoek, innovatie en onderwijs stonden de onderhandelingen voor Horizon Europe,...

Lees meer

Op de agenda: januari

Wat staat er op de EU-kennisagenda in januari 2019? Vanaf 1 januari 2019 neemt Roemenië het voorzitterschap van de Raad van de EU over van Oostenrijk. De triloog over de verordening van Horizon...

Lees meer