EU-13 loopt achter in gendergelijkheid in onderzoek

30 november 2018

EU-13 landen hebben minder vooruitgang gemaakt dan de EU-15 landen als het gaat om het terugdringen van genderongelijkheden in onderzoek. Dat blijkt uit een rapport van de European Research Area & Innovation Committee (ERAC). De ERAC raadt onder andere aan de bevindingen van dit rapport mee te nemen voor Horizon Europe.

Verschillen tussen EU-15 en EU-13

De EU-15 landen hebben meer vooruitgang gemaakt als het gaat om het bevorderen van gendergelijkheid in onderzoek dan de EU-13 landen. Dat blijkt uit het 'Report on the implementation of Council Conclusions of 1 December 2015 on Advancing Gender Equality in the European Research Area'. In dit rapport keek de European Research Area & Innovation Committe (ERAC) naar hoe de lidstaten Raadconclusies uit 2015 over het bevorderen van gendergelijkheid in de Europese Onderzoeksruimte (ERA) hebben uitgevoerd. EU-15 landen hebben meer acties en maatregelen genomen dan EU-13 landen. Deze maatregelen zijn bijvoorbeeld universiteiten verplichten een strategie voor gendergelijkheid op te stellen of om te zorgen voor een genderbalans bij selectiecomités. Ook is er een verschil te zien tussen hoe goed een land scoort op het gebied van innovatie en hoe veel maatregelen zij hebben genomen voor gendergelijkheid. Innovatieleiders, zoals Nederland, en landen met sterke innovatieprestaties hebben meer maatregelen genomen dan landen met matige en zwakke innovatieprestaties.

Aanbevelingen

Volgens ERAC zouden de bevindingen van dit rapport meegenomen moeten worden voor Horizon Europe. De commissie raadt aan deze door te voeren in het gedeelte ‘Strengthening the ERA’. Ook stelt de ERAC voor om binnen Horizon Europe stimulansen te creëren zodat EU-13 landen gendergelijkheid maatregelen implementeren. Verder spoort de ERAC zowel EU-13 als EU-15 landen aan om meer te doen voor gendergelijkheid, omdat beide groepen landen nog niet alle aanbevelingen hebben doorgevoerd.

Context

In december 2015 heeft de Raad voor Concurrentievermogen Raadsconclusies aangenomen over het bevorderen van gendergelijkheid in de Europese Onderzoeksruimte (ERA). In januari 2018 kwam de ERAC al met een ander rapport naar aanleiding van de raadsconclusies van december 2015. Dit rapport was gefocust op aandacht voor genderkwesties in internationale samenwerking in de wetenschap.

Meer informatie

Rapport European Research Area & C Innovation Committee: Report on the Implementation of Council Conclusions of 1 December 2015 on Advancing Gender Equality in the European Research Area.
Artikel Neth-ER: Onderzoeksintegriteit van maatschappelijk belang
Artikel Neth-ER: Meer aandacht nodig voor genderkwesties in internationale samenwerking

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Vereenvoudiging in H2020: Raad vraagt Commissie het werk voort te zetten

Vereenvoudigingsmaatregelen hebben positief resultaat geboekt in Horizion 2020 en moeten worden voortgezet in het toekomstige Horizon Europe. Dit concludeert de Raad naar aanleiding van het rapport...

Lees meer

EU-13 rectoren verwerpen EU van twee onderzoekssnelheden

Kennisinstellingen in EU-13 landen wijzen een EU van twee snelheden op het gebied van onderzoek af. Excellentie moet in Horizon Europe het leidende criterium blijven. In de toekomst moet widening...

Lees meer

EC: een bindende aanpak kan integratie van SSH in Horizon Europe bevorderen

De integratie van sociale- en geesteswetenschappen (SSH) zou binnen Horizon Europe op een bindende en holistischere manier kunnen gebeuren. Dat blijkt uit een evaluatie van de Europese Commissie van...

Lees meer

LERU: Tijd dringt voor Horizon Europe-onderhandelingen

De EU-instellingen moeten meer vaart zetten achter de onderhandelingen over Horizon Europe. De League of European Research Universities (LERU) heeft de Raad en het Parlement erop geattendeerd dat...

Lees meer