ESU pleit voor afschaffing collegegeld in hoger onderwijs

29 november 2019

Het collegegeld in het hoger onderwijs moet worden afgeschaft om de toegankelijkheid ervan voor studenten uit alle lagen van de bevolking te verbeteren, zo stelt de European Students' Union. Om dit doel te bereiken wil de koepelorganisatie van studenten ook dat hoger onderwijssystemen inclusiever en diverser worden.

Toegankelijkheid moet omhoog  

Het collegegeld in het hoger onderwijs moet worden afgeschaft om studenten minder financiële druk te laten ervaren. Daarmee kan de toegankelijkheid van het hoger onderwijs worden verbeterd, zo bepleit de European Students' Union (ESU). Naast het collegegeld zijn er nog andere kosten die bijdragen aan een onacceptabele mate van financiële verplichtingen waarmee studenten te kampen hebben, zoals woongerelateerde kosten. De ESU vindt dat beurzen dusdanig hoog moeten zijn dat studenten in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Het doel van deze voorgestelde maatregelen is het verbeteren van de toegankelijkheid in het hoger onderwijs. Het inclusiever en diverser maken van hoger onderwijssystemen moet daarnaast bijdragen aan dit doel, omdat discriminatie op verschillende niveaus in het hoger onderwijs de gelijke toegang voor studenten uit alle lagen van de samenleving belemmert.

Context

De ESU grijpt de World Access to Higher Education Day op 26 november aan om aandacht te vragen voor de toegankelijkheid van hoger onderwijs. Aan het verbeteren van de inclusiviteit en diversiteit van het hoger onderwijs wordt de laatste tijd veel aandacht besteed. Zo kwamen recentelijk de EUA, CESAER en LERU naar buiten met statements over deze thema’s.

Meer informatie: 

Persbericht ESU: World Access to Higher Education Day: Raising Global Awareness Around Inequalities in Access to Higher Education
Artikel Neth-ER: ‘Diversiteit essentiële voorwaarde voor excellentie in hoger onderwijs’
Artikel Neth-ER: CESAER roept op tot meer gelijkheid, diversiteit en inclusie in hoger onderwijs
Artikel Neth-ER: LERU roept universiteiten op meer te doen aan gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Financiering voor ontwikkeling high-tech vaardigheden is beperkt

De financieringsmogelijkheden voor het ontwikkelen van high-tech vaardigheden onder werknemers moet verbeterd worden, zo stelt en nieuw rapport voor de Europese Commissie. Op dit moment is...

Lees meer

‘Diversiteit essentiële voorwaarde voor excellentie in hoger onderwijs’

Diversiteit in het hoger onderwijs wordt nog vaak alleen als uitdaging gezien in plaats van als essentiële voorwaarde voor het bereiken van excellentie, zo blijkt uit een onderzoek over...

Lees meer

Geef uw mening over de onderwijsactiviteiten van het Europees Sociaal Fonds

Tot en met 24 februari 2020 kunt u uw mening geven over de onderwijsactiviteiten van het Europees Sociaal Fonds. De Commissie beoogt hiermee de onderwijsprogramma’s van het Fonds te verbeteren. De...

Lees meer

ALLEA: Maak publicatie onderzoeksresultaten mogelijk zonder eigendomsrecht op te geven

Vroege publicatie van onderzoeksresultaten moet mogelijk zijn zonder dat daarmee het intellectueel eigendomsrecht over die resultaten verloren gaat. Een hervorming van de Europese regelgeving is...

Lees meer