ESU kritisch over plannen voor universiteitsnetwerken

15 mei 2018

De huidige plannen van de Europese Commissie voor Europese universiteitsnetwerken kunnen de ongelijkheid tussen universiteiten vergroten. Dit schrijft de European Students’ Union (ESU) in een statement over de toekomst van onderwijs. Zij pleit er daarom voor om meer prioriteit te geven aan lesgeven en leren. Ook vindt de ESU dat een Europese Onderwijsruimte zich niet alleen zou moeten beperken tot EU-lidstaten. Daarnaast moet er in het kader van mobiliteit meer aandacht zijn voor inclusiviteit. 

Universiteitsnetwerken

De plannen van de Europese Commissie voor universiteitsnetwerken kunnen de ongelijkheid tussen universiteiten versterken. Dit staat in een 'Statement on The Future of Education in Europe and a prospective European Education Areavan de European Students’ Union (ESU). De sterke focus op samenwerking op gebied van onderzoek in de netwerken zal volgens ESU ten nadele zijn van universiteiten met een minder onderzoeksintensieve focus, die daardoor minder goede toegang hebben tot financiering. Lesgeven en leren moet daarom volgens ESU meer prioriteit krijgen in de ontwikkeling van universiteitsnetwerken.

De criteria voor deelname en het verschil ten opzichte van de al bestaande netwerken zijn nu volgens ESU niet duidelijk. Inclusieve criteria, die diversiteit reflecteren en inzetten op de hoogste standaard van studentenparticipatie zijn noodzakelijk voor ESU om het voorstel van de Commissie te kunnen steunen.

Europese Onderwijsruimte

In het algemeen benadrukt ESU dat het initiatief voor een Europese Onderwijsruimte aanvullend moet zijn op het Bolognaproces. Daarnaast moet de EU zich blijven inzetten voor onderwijshervormingen in landen buiten de EU, zodat deze zich in de toekomst kunnen aansluiten bij de Europese Onderwijsruimte.

Meer aandacht voor inclusiviteit

ESU is groot voorstander van de doelstelling om het aantal deelnemers aan Erasmus+ te vergroten, echter met name de deelname van achtergestelde groepen moet prioriteit krijgen. ESU adviseert in het ontwerp van de programma’s en financiering hier meer aandacht aan te geven. Daarom vraagt ESU om een vertienvoudiging van het Erasmus+ budget.

Context

De Commissie heeft eind 2017 een eerste Mededeling gepubliceerd met daarin haar plannen voor het oprichten van een Europese onderwijsruimte, dat de lidstaten zou kunnen helpen om hun onderwijsactiviteiten beter op elkaar af te stemmen. In december 2017 hebben de regeringsleiders conclusies aangenomen waarin zij hun prioriteiten uiteenzetten op het gebied van onderwijs, waaronder het creëren van netwerken van universiteiten in Europa. Half mei wordt er een Mededeling van de Commissie over Europese universiteitsnetwerken verwacht. Op de Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport van 22 en 23 mei staat het intiatief voor een Europese Onderwijsruimte op de agenda. Naar verwachting zal er in 2019 een pilot voor een aantal universiteitsnetwerken van start gaan.

Daarnaast heeft de Commissie begin mei haar voorstel voor het meerjarig financieel kader na 2020 gepresenteerd, met onder meer een verhoging voor het budget van Erasmus+. Eind mei wordt het inhoudelijke voorstel voor Erasmus+ verwacht.

Meer informatie

Publicatie ESU: Statement on The Future of Education in Europe and a prospective European Education Area
Artikel Neth-ER: Op de agenda: mei
Artikel Neth-ER: Richting een Europese onderwijsruimte in 2025
Artikel Neth-ER: The Guild: intensievere samenwerking door Europese universiteitsnetwerken
Artikel Neth-ER: ECIU: ambitieuze universiteitsnetwerken voor onderwijsinnovatie 
Artikel Neth-ER: Coimbra Group: Hoger onderwijsinstellingen moeten meer betrokken worden bij het Bolognaproces

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EUA: Partnerschappen zorgen voor beter onderwijs

Samenwerkingen tussen hoger onderwijsinstellingen met overheden of andere hoger onderwijsinstellingen zijn van grote waarde voor ontwikkelingen op het gebied van leren en onderwijzen. Dat is een van...

Lees meer

Register now: Neth-ER annual international networking event 22 November

On 22 November 2018, Neth-ER is organising its annual international networking event in Brussels. This year’s theme is ‘Knowledge first: ambitions for the future of Europe’. Gert-Jan Koopman,...

Lees meer

OESO en EC: Nederland voorbeeld voor valorisatie in hoger onderwijs

Nederland kan als voorbeeld dienen als het gaat om valorisatie in het hoger onderwijs. Dat stellen de OESO en de Europese Commissie in een rapport over de rol van valorisatie in het Nederlandse...

Lees meer

Wederom 7 Nederlandse universiteiten in top 100 THE World University Rankings

Net als vorig jaar staan er zeven Nederlandse universiteiten in de top 100 van de Times Higher Education World University Rankings. De drie best presterende Nederlandse universiteiten zijn de TU...

Lees meer