ERAC wil centrale Europese aanpak Open Science en Open Innovation

3 april 2020

Er moet een centrale, inclusieve en gecoördineerde aanpak komen voor Open Science en Open Innovation in Europa. Dit stelt de Standing Working Group on Open Science and Open Innovation van de ERAC in een rapport met aanbevelingen voor de toekomst van de ERA. Daarnaast moet Open Innovation breder worden benut en hoger op de beleidsagenda komen.

Geïntegreerd beleid voor OS & OI

Er moet een centrale, inclusieve en gecoördineerde aanpak komen voor Open Science en Open Innovation in Europa. Dit stelt de Standing Working Group on Open Science and Open Innovation van het European Research Area & Innovation Committee (ERAC) in een onlangs gepubliceerd rapport. Hierin presenteert de werkgroep haar standpunt over hoe Open Science en Open Innovation benut moeten worden onder de nieuwe ERA. Zo is het van belang dat de wettelijke kaders voor auteursrechten, de evaluatie van onderzoek en het overzien van Open Science en Open Innovation beter wordt afgestemd tussen lidstaten op basis van de FAIR (findable, accessible, interoperable, reusable) principes en transparantie. Daarnaast moet Open Innovation hoger op de beleidsagenda worden gezet en moet het breder kunnen worden benut buiten de industrie en onderzoeksector door burgers en de maatschappij te betrekken bij het opzetten van de beleidsagenda. Ook stelt de werkgroep dat de ‘quadruple helix’-samenwerking – waarin interactie tussen universiteiten, het bedrijfsleven, de overheid en burgers binnen een kennismaatschappij centraal staat – moet worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door burgers meer bij de wetenschap te betrekken.

Tekortkomingen bestaand beleid   

Het rapport identificeert een aantal tekortkomingen in het bestaande beleid voor Open Science en Open Innovation. Zo komt de invoering van Open Science momenteel nog maar langzaam op gang. Ook staan de traditionele ecosystemen voor de productie, verspreiding en evaluatie van onderzoek nog stevig op hun plek. De verspreiding van kennis wordt namelijk in de weg gestaan door regelingen omtrent auteursrechten en embargo’s. Bovendien is de prikkel om onderzoeksresultaten Open Science toe te passen momenteel erg laag en de toepassing van citizen science wordt niet voldoende erkend in academische carrières. Bovendien is er over het algemeen een gebrek aan een collectieve aanpak voor Open Science en Open Innovation in Europa.

Context

Het rapport met aanbevelingen van de ERAC werkgroep is gepubliceerd met het oog op de mededeling over de toekomst van de ERA waarvan verwacht wordt dat de Commissie deze in juni dit jaar zal publiceren en de Raad deze in november gaat aannemen. Onlangs publiceerde ERAC al een algemene opinie over de toekomst van de ERA. Het doel van de werkgroep OSI is beleidsadvies te geven specifiek op het gebied van Open Science en Open Innovation, om zo de toegang tot en verspreiding en gebruik van wetenschappelijke kennis te vergroten. Optimale circulatie van wetenschappelijke kennis is namelijk een van de prioriteiten van de ERA.

Meer informatie: 

Publicatie ERAC: Opinion of the ERAC Standing Working Group on Open Science and Innovation (SWG OSI) on future Open Science and Open Innovation priorities in the European Research Area (2020-2030)
Artikel Neth-ER: Toekomst ERA is inclusief, open, met meer impact
Artikel Neth-ER: ERAC: standaard FAIR en open beleid voor alle onderzoeksresultaten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Week 21: update corona

Corona beïnvloedt alle facetten van de Europese besluitvorming. Neth-ER zet elke week het belangrijkste coronanieuws op onderwijs- en onderzoeksgebied op een rij. Daarnaast vindt u de...

Lees meer

TNO: innoveer je uit de crisis

Nederland kan zich uit de economische crisis ten gevolge van het coronavirus innoveren door haar investeringen in onderzoek & innovatie op te schroeven. Dit stelt TNO in een position paper over...

Lees meer

Commissie: 8 juli nieuwe datum mededeling ERA & onderwijsinitiatieven

De Europese Commissie verwacht op 8 juli een reeks kennisrelevante initiatieven te presenteren. Hieronder vallen de mededeling voor de ERA, alsook de update van de Skills Agenda, het Digital...

Lees meer

OESO: zeven aandachtspunten voor toegankelijkheid publiek gefinancierde data

OESO brengt in kaart welke beleidsmaatregelen getroffen worden om publiek gefinancierde data toegankelijk te maken voor wetenschap, technologie en innovatie. In een rapport geeft de organisatie een...

Lees meer