ERAC: verlies de ERA niet uit het oog

14 juli 2017

ERAC waarschuwt dat het Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie de prioriteiten van de European Research Area (ERA) niet uit het oog moet verliezen. Dit staat in haar opinie over Horizon 2020 en KP9.

ERAC over H2020

ERAC wil dat in het volgende kaderprogramma de European Research Area (ERA) als topprioriteit wordt gezien. Dit blijkt uit de Opinion on the Interim Evaluation of Horizon 2020 and preparations for the next Framework Programme. Er worden nog vijf andere aanbevelingen gedaan:

  • deelname van nieuwe excellente onderzoekers en innovators moet worden gestimuleerd, ongeacht hun locatie, status of gender;
  • het kaderprogramma moet bijdragen aan intensievere samenwerking met Europa’s internationale partners;
  • op het gebied van innovatie is een mix van beleid nodig waarbij alle spelers in onderzoek en innovatie betrokken zijn. Naast technologische innovatie, moet innovatie op het gebied van sociale- en geesteswetenschappen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen;
  • het kaderprogramma moet Europees beleid ondersteunen, zodat dit gebaseerd is op de laatste kennis;
  • binnen het kaderprogramma moet de dialoog worden aangegaan met Europese burgers, zodat duidelijk wordt welke voordelen het programma kan opleveren voor de maatschappij.

ERAC is over het algemeen erg positief over het kaderprogramma. Zo juicht het de simplificatie van Horizon 2020 toe, dit is volgens ERAC een stap in de richting van meer gebruikersvriendelijkheid.

Context

Op het moment wordt Horizon 2020 geëvalueerd. De opinie van ERAC ondersteunt dit proces door bevindingen te analyseren uit stakeholderconsultaties, standpunten van aan ERAC gerelateerde groepen, de nationale standpunten uit de Horizon 2020 Interim Evaluatie en het Werkdocument van de Europese Commissie over de Interim Evaluatie van Horizon 2020. Het doel is richtlijnen te geven voor de ontwikkeling van Horizon 2020 en de voorbereiding van KP9.

Over ERAC

ERAC is een strategisch beleidsadviescomité dat de Europese Raad, de Europese Commissie en EU-lidstaten adviseert over onderzoek- en innovatiezaken met betrekking op de ERA. Lid van ERAC zijn alle lidstaten en de Commissie. Een aantal niet-EU-landen kunnen deelnemen als waarnemer in de activiteiten van ERAC.

Meer informatie:

Publicatie ERAC: Opinion on the Interim Evaluation of Horizon 2020 and preparations for the next Framework Programme
Artikel Neth-ER: Nieuwe impact-indicatoren voor KP voorgesteld
Artikel Neth-ER: EC publiceert position papers interim evaluatie Horizon 2020
Artikel Neth-ER: H2020 haalt doelstellingen maar is ondergefinancierd
Dossier Neth-ER: European Research Area

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Op de agenda: mei

Waar april nog de stilte voor de storm was, wordt mei een drukke maand. Met de publicatie van het voorstel voor het meerjarig financieel kader post-2020 wordt het startschot gegeven voor de...

Lees meer

EC: meer investeringen in kunstmatige intelligentie nodig

Er moet meer worden geïnvesteerd in kunstmatige intelligentie ter versterking van Europa’s positie en concurrerend vermogen in de internationale markt. Dit staat in een Mededeling van de Commissie...

Lees meer

HLG KETs: aandacht voor vaardigheden nodig

Voor succesvolle implementatie van de Key Enabling Technologies (KETs) en innovatie is meer inzet nodig op het gebied van vaardigheden. Dit stelt de High-Level Strategy Group on Industrial...

Lees meer

Bridging the EU innovation divide together

On 10 April, the VSNU (Association of Universities in the Netherlands) and Neth-ER organised a networking event about widening participation: “Bridging the EU innovation divide”.  A lively...

Lees meer