ERAC: verlies de ERA niet uit het oog

14 juli 2017

ERAC waarschuwt dat het Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie de prioriteiten van de European Research Area (ERA) niet uit het oog moet verliezen. Dit staat in haar opinie over Horizon 2020 en KP9.

ERAC over H2020

ERAC wil dat in het volgende kaderprogramma de European Research Area (ERA) als topprioriteit wordt gezien. Dit blijkt uit de Opinion on the Interim Evaluation of Horizon 2020 and preparations for the next Framework Programme. Er worden nog vijf andere aanbevelingen gedaan:

  • deelname van nieuwe excellente onderzoekers en innovators moet worden gestimuleerd, ongeacht hun locatie, status of gender;
  • het kaderprogramma moet bijdragen aan intensievere samenwerking met Europa’s internationale partners;
  • op het gebied van innovatie is een mix van beleid nodig waarbij alle spelers in onderzoek en innovatie betrokken zijn. Naast technologische innovatie, moet innovatie op het gebied van sociale- en geesteswetenschappen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen;
  • het kaderprogramma moet Europees beleid ondersteunen, zodat dit gebaseerd is op de laatste kennis;
  • binnen het kaderprogramma moet de dialoog worden aangegaan met Europese burgers, zodat duidelijk wordt welke voordelen het programma kan opleveren voor de maatschappij.

ERAC is over het algemeen erg positief over het kaderprogramma. Zo juicht het de simplificatie van Horizon 2020 toe, dit is volgens ERAC een stap in de richting van meer gebruikersvriendelijkheid.

Context

Op het moment wordt Horizon 2020 geëvalueerd. De opinie van ERAC ondersteunt dit proces door bevindingen te analyseren uit stakeholderconsultaties, standpunten van aan ERAC gerelateerde groepen, de nationale standpunten uit de Horizon 2020 Interim Evaluatie en het Werkdocument van de Europese Commissie over de Interim Evaluatie van Horizon 2020. Het doel is richtlijnen te geven voor de ontwikkeling van Horizon 2020 en de voorbereiding van KP9.

Over ERAC

ERAC is een strategisch beleidsadviescomité dat de Europese Raad, de Europese Commissie en EU-lidstaten adviseert over onderzoek- en innovatiezaken met betrekking op de ERA. Lid van ERAC zijn alle lidstaten en de Commissie. Een aantal niet-EU-landen kunnen deelnemen als waarnemer in de activiteiten van ERAC.

Meer informatie:

Publicatie ERAC: Opinion on the Interim Evaluation of Horizon 2020 and preparations for the next Framework Programme
Artikel Neth-ER: Nieuwe impact-indicatoren voor KP voorgesteld
Artikel Neth-ER: EC publiceert position papers interim evaluatie Horizon 2020
Artikel Neth-ER: H2020 haalt doelstellingen maar is ondergefinancierd
Dossier Neth-ER: European Research Area

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Verversen Geef de karakters in die u in de afbeelding ziet. Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.

Gerelateerde artikelen

HLG: EIC-awards voor individuele innovators in KP9

De European Innovation Council (EIC) moet individuele innovators financieren door middel van EIC-awards voor zowel baanbrekende innovatie als het op de markt brengen van innovaties. Dit is een van...

Lees meer

The Guild: VK van belang voor toekomst kennis en innovatie Europa

Brexit mag geen afbreuk doen aan de vrije circulatie van ideeën door middel van uitwisseling van onderzoekers, studenten en alumni. Dit is namelijk de succesfactor van universiteiten volgens the...

Lees meer

YERUN: Samenleving meer betrekken bij onderzoek in KP9

De samenleving moet meer betrokken worden bij de creatie van en communicatie over wetenschappelijk onderzoek, stelt YERUN in haar position paper over het volgende kaderprogramma voor onderzoek en...

Lees meer

EUA: meer budget en samenwerking voorwaarden voor succesvol KP9

Er is een langetermijnbeleid met een hoger budget nodig voor een succesvol toekomstig kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (KP9). Dit stelt de European University Association in haar position...

Lees meer