ERAC publiceert aanbevelingen Open Research Data

22 februari 2016

Een werkgroep van ERAC heeft een opinie opgesteld over Open Research Data. Het rapport bevat elf aanbevelingen aan de Raad voor Concurrentievermogen over open research data, gegevensuitwisseling en het hergebruik van gegevens.


11 aanbevelingen
De aanbevelingen zijn onder te verdelen zijn in vier categorieën: Training of stakeholders and awareness raising, Data quality and management, Sustainability and funding en Legal issues. De Training of stakeholders and awareness raising kijkt naar wat er gedaan moet worden om de huidige onderzoekcultuur te veranderen naar Open Science en data sharing. De tweede categorie Data quality and management richt zich op de technische aspecten van het evalueren en beoordelen van de kwaliteit van de gegevens, het identificeren en citeren van gegevens en het managen van projecten. De aanbevelingen voor Sustainability and funding gaan over de juiste infrastructuren en financieringsoverwegingen. Twee aanbevelingen hiervoor zijn, verzekeren dat er FAIR (findable, accessible, interoperable and reusable) Open Research Data infrastructuren bestaan en dat er voldoende financiering is voor Open Research Data en gegevensuitwisseling activiteiten. De laatste categorie Legal issues gaat over intellectuele eigendomsrechten, het toepassen van daarvan, veiligheidszaken en het idee dat open research data zou ‘as open as possible, as closed as necessary’ moeten zijn, aldus het rapport.

Het rapport van de European Research Area and Innovation Committee (ERAC) heeft als doel bijdragen aan de vooruitgang van open research data en het optimale hergebruik van onderzoeksgegevens van publiek gefinancierd onderzoek.

De volgende stappen
Het rapport is een eerste zet in de bewustmaking van het veld van Open Research Data, gegevensuitwisseling en het hergebruik van gegevens. Daarnaast komt het rapport met vijf stappen die de vooruitgang van Open Research Data kan bevorderen:

  1. De noodzaak en de onderlinge verwevenheid van de aanbevelingen vaststellen.
  2. De European Open Science Cloud en andere bruikbare systemen bespreken. 
  3. Een systeem opzetten voor regelmatige informatieuitwisseling tussen belanghebbenen.
  4. De mogelijke problemen inventariseren van Open Research Data, gegevensuitwisseling en het hergebruik van gegevens in relatie tot publiek-private samenwerking. 
  5. Toekomstvisie vaststellen van Open Research Data en deze ondersteunen. 

Werkprogramma ERAC
Naast de opinie heeft ERAC ook haar werkprogramma voor 2016 - 2017 gepubliceerd. Hierin staan de European Innovation Council (EIC), betere regulaties voor innovatie, de onderzoek/innovatie kloof, de midterm evaluatie van Horizon 2020 en het Multi-annual Financial Framework (MFF) centraal. 

Meer informatie
Publicatie ERAC: ERAC Opinion on Research Data
Werkprogramma ERAC: ERAC Work Programme 2016-2017

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Dit zijn de 6 kennisplannen van de Commissie voor 2021 (en nog 143 andere)

De Commissie heeft zes concrete plannen op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie voor 2021. Naast wetgeving over micro-credentials, individuele leerrekeningen en staatsteun, zijn dat...

Lees meer

Kennisinstellingen verwelkomen Europese Onderzoeksruimte

De Commissie heeft op 30 september een Mededeling over de nieuwe Europese Onderzoeksruimte aangenomen, waarin de beoogde nieuwe visie, doelen en aanpak voor de Europese Onderzoeksruimte...

Lees meer

Widening, onderwijs en impact centraal in onderzoeksagenda Gabriel

Widening, onderwijs en impact vormen de speerpunten van de onderzoeksagenda van Gabriel, zo leek het tijdens de R&I Days. In haar eerste Europese topconferentie over onderzoek & innovatie...

Lees meer

Nieuwe ERA streeft naar versterken onderzoekssystemen en -carrières

De nieuwe Europese Onderzoeksruimte (ERA) moet Europa vooruitbrengen op het pad van duurzaamheid, digitalisering en herstel na de coronacrisis. De nieuwe ERA, die in 2021 van start gaat, zal zich...

Lees meer