ERAC pleit voor systematische aanpak en betere communicatie partnerschappen in Horizon Europe

20 december 2018

Er is een nieuwe, systematische blik op onderzoeks- en innovatiepartnerschappen nodig, die alle partnerschappen van de EU met lidstaten, geassocieerde landen, derde landen en belanghebbenden omvat. Dit stelt de European Research Area & Innovation Committee ad hoc Working Group on R&I partnerships voor het opzetten van nieuwe onderzoeks- en innovatiepartnerschappen in haar definitieve rapport. De meeste aanbevelingen van de European Research Area & Innovation Committee-werkgroep zullen worden overgenomen voor Horizon Europe.

Aanbevelingen ERAC werkgroep

Er is een nieuwe, systematische blik op onderzoek en innovatie (O&I)-partnerschappen nodig, die alle partnerschappen van de EU met lidstaten, geassocieerde landen, derde landen en belanghebbenden omvat. Dit is één van de aanbevelingen van de de European Research Area & Innovation Committee (ERAC) ad hoc Working Group on R&I partnerships voor het opzetten van nieuwe onderzoeks- en innovatiepartnerschappen in haar definitieve rapport, welke een rapportreeks van in totaal vijf rapporten afsluit. Ook moeten toekomstige partnerschappen opener zijn voor internationale samenwerking, en moet de communicatie verbeterd worden door een duidelijkere architectuur van de partnerschappen.

Horizon Europe

De ERAC-werkgroep verwacht dat de aanbevelingen grotendeels overgenomen zullen worden in de wettekst voor Horizon Europe, hoewel op het moment van publicatie van het rapport de onderhandelingen over Horizon Europe nog in volle gang zijn. Toekomstige discussies zullen gevoerd worden over de juiste selectie van partnerschappen voor Horizon Europe aan de hand van herziene criteria en coördinatieactiviteiten voor partnerschappen op nationaal niveau. Daarnaast is het van belang om te zorgen voor een gepaste mate van betrokkenheid van alle partners, aldus de werkgroep.  

Context

In de discussie in aanloop van Horizon Europe werd er onder andere gesproken over het rationaliseren van de partnerschappen, omdat het huidige landschap van partnerschappen als te complex wordt bevonden. De ERAC-werkgroep is daarom in het leven geroepen en kreeg de taak om hier input voor te leveren en publiceerde in totaal vijf rapporten, waarin zij advies gaf over de rationalisering, de efficiëntie en de criteria van partnerschappen en het hierbij behorende proces.

Meer informatie

Publicatie ERAC: ERAC ad hoc WG on partnerships - Final report
Artikel Neth-ER: ERAC: optimalisering partnerschappen vereist rationalisering op drie niveaus
Artikel Neth-ER: ERAC: criteria O&I partnerschappen niet voldoende voor coherentie en impact

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Vereenvoudiging in H2020: Raad vraagt Commissie het werk voort te zetten

Vereenvoudigingsmaatregelen hebben positief resultaat geboekt in Horizion 2020 en moeten worden voortgezet in het toekomstige Horizon Europe. Dit concludeert de Raad naar aanleiding van het rapport...

Lees meer

EC: een bindende aanpak kan integratie van SSH in Horizon Europe bevorderen

De integratie van sociale- en geesteswetenschappen (SSH) zou binnen Horizon Europe op een bindende en holistischere manier kunnen gebeuren. Dat blijkt uit een evaluatie van de Europese Commissie van...

Lees meer

LERU: Tijd dringt voor Horizon Europe-onderhandelingen

De EU-instellingen moeten meer vaart zetten achter de onderhandelingen over Horizon Europe. De League of European Research Universities (LERU) heeft de Raad en het Parlement erop geattendeerd dat...

Lees meer

Een strategisch plan voor Horizon Europe

In het voorstel voor Horizon Europe heeft de Europese Commissie ‘strategic planning’ geïntroduceerd. Hierbinnen wil de Commissie de prioriteiten voor de werkprogramma’s, de missies en de...

Lees meer