ERAC: optimalisering partnerschappen vereist rationalisering op drie niveaus

11 oktober 2018

Rationalisering van partnerschappen moet plaatsvinden op drie niveaus: in het Europees O&I beleidskader, in de benadering van de partnerschappen en op thematisch niveau. Dit stelt de ad hoc Working Group on Partnerships van het European Research Area & Innovation Committee (ERAC) in een rapport. In een ander rapport stelt de werkgroep dat ook de interactie met lidstaten en geassocieerde landen verbeterd moet worden, met name voor publiek-private partnerschappen.

Rationalisering van partnerschappen

Partnerschappen moeten gerationaliseerd worden op drie niveaus: in het Europees O&I beleidskader, de benadering van de partnerschappen en op thematische prioriteiten. Dit stelt de ad hoc Working Group on R&I partnerships van de European Research Area & Innovation Committee (ERAC) in het Final report on the ‘Recommendations on rationalising the EU R&I partnership landscape and optimising its coherence’. Ook stelt de werkgroep dat alle toekomstige partnerschappen die onder Horizon Europe komen te vallen gebaseerd moeten zijn op duidelijke doelen en impact op Europees beleid. Ook wil de werkgroep de bestaande partnerschappen in kaart brengen voor de start van Horizon Europe, zodat weloverwogen beslissingen gemaakt kunnen worden over bestaande en toekomstige partnerschappen.

Efficiëntie van partnerschappen

Daarnaast moet de rol van en de interactie met de lidstaten en geassocieerde landen en de inclusie van meer belanghebbenden verbeterd worden voor de publiek-private partnerschappen. Dit raadt de werkgroep aan in het Final report by the ERAC Ad-hoc Working Group on Partnerships on the ‘Recommendations on increasing the efficiency of implementation of partnerships’. Ook kwam de werkgroep tot de conclusie dat de relevantie van publiek-publieke partnerschappen sterk afhankelijk is van de inzet op nationaal en politiek niveau, nationale beleidsprioriteiten en de links met eindgebruikers uit het onderzoek en innovatieveld. Ook stelt de werkgroep voor om in minder presterende landen betere synergieën te creëren tussen Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) en Horizon Europe. Daarvoor moeten de beperkingen van ESIF om O&I-partnerschappen van het Kaderprogramma te co-financieren opgelost worden.

Context

In de discussie in aanloop van Horizon Europe wordt er onder andere gesproken over het rationaliseren van de partnerschappen. Deze ERAC werkgroep is opgericht om hier input voor te leveren. De werkgroep publiceerde eerder al twee rapporten over de criteria en het proces van partnerschappen. In december wordt het definitieve rapport van de werkgroep verwacht.

Meer informatie

Publicatie ERAC: Final report by the ERAC Ad-hoc Working Group on Partnerships on the "Recommendations on rationalising the EU R&I partnership landscape and optimising its coherence"
Publicatie ERAC: Final report by the ERAC Ad-hoc Working Group on Partnerships on the "Recommendations on increasing the efficiency of implementation of partnerships"
Persbericht Joint Programming: ERAC Working Group on Partnerships released reports on “efficiency” and on “rationalizing”
Artikel Neth-ER: ERAC: criteria O&I partnerschappen niet voldoende voor coherentie en impact

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

ERAC pleit voor systematische aanpak en betere communicatie partnerschappen in Horizon Europe

Er is een nieuwe, systematische blik op onderzoeks- en innovatiepartnerschappen nodig, die alle partnerschappen van de EU met lidstaten, geassocieerde landen, derde landen en belanghebbenden omvat....

Lees meer

JPIs hebben meer potentie, maar politieke steun vereist

Joint Programming Initiatives (JPIs) hebben de potentie om meer te bereiken en zich te ontwikkelen tot belangrijke spelers binnen het Joint Programming Process als zij meer politieke steun krijgen....

Lees meer

ERAC: criteria O&I partnerschappen niet voldoende voor coherentie en impact

De huidige criteria voor de selectie van partnerschappen zijn voldoende voor de selectieprocedure, maar zorgen niet voor coherentie en impact. Dit staat in een rapport van de European Research Area...

Lees meer

Onderwijsraad: meer aandacht voor mobiliteit en universiteitspartnerschappen

De EU moet inzetten op het bevorderen van mobiliteit voor studenten en verdere samenwerking tussen universiteiten. Daarnaast dient de opvolger van Erasmus+ uitgebreider en inclusiever te zijn om...

Lees meer